Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Bruxelles, den 11. april 2011

Undersøgelse viser, at forbrugerbevidstheden og forbrugerkompetencerne befinder sig på et foruroligende lavt niveau

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der offentliggøres i dag i anledning af det europæiske forbrugertopmøde 2011, føler under 50 % af de adspurgte EU-forbrugere sig som trygge, velinformerede og beskyttede forbrugere. Stærke forbrugere har nemt ved at finde frem til de bedste tilbud, de kender deres rettigheder og klager, hvis tingene går galt. Sårbare forbrugere har svært ved at forstå de valg, som de skal træffe, de kender ikke deres rettigheder, støder på flere problemer og reagerer ikke, når tingene går galt. Forbrugeres reklamationer skønnes at udgøre omkring 0,4 % af EU's BNP, og mere end en femtedel af EU's forbrugere er stødt på problemer i de seneste 12 måneder. Selv om de fleste forbrugere rent faktisk klager til detailhandlerne, foretager de fleste af dem, der ikke får et tilfredsstillende svar, sig ikke yderligere. Et stort antal forbrugere har svært ved at foretage dagligdags beregninger, forstå vigtige oplysninger og gennemskue ulovlig salgspraksis, og de kender ofte ikke deres rettigheder. Et flertal af respondenterne vidste ikke, at de har ret til at tilbagelevere et mangelfuldt produkt eller til at få det repareret eller byttet.

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, udtalte: "Det er bekymrende, at et stort antal forbrugere åbenbart er potentielt sårbare over for bedrageri, svindel og aggressive salgsmetoder. De ved ikke, at de har en fortrydelsesret og kan undgå unødvendige køb. Har forbrugerne vanskeligt ved at foretage valg og undgå problemer, går det ikke bare ud over dem selv, men også de innovative og ærlige virksomheder, der skaber vækst, rammes. Der skal tages hensyn til dette, hvis vi skal hjælpe forbrugerne på et marked, der bliver stadig mere komplekst, og hvor informationsmængden er overvældende."

Undersøgelsen:

Undersøgelsen blev gennemført i 2010 i 29 lande (EU-27, Island og Norge) med deltagelse af 56 471 forbrugere, der besvarede 70 spørgsmål inden for 3 vigtige områder for forbrugerindflydelse: forbrugerkompetencer, bevidsthed om ens rettigheder som forbruger og gennemslagskraft. Målet er at opnå mere viden om forbrugernes kompetencer, bevidsthed og gennemslagskraft for bedre at kunne udvikle strategier, som tager hensyn til forbrugernes faktiske adfærd, både på EU-plan og i de enkelte lande.

De vigtigste resultater:

Undersøgelsen viser, at forbrugernes bevidsthed og kompetencer befinder sig på et foruroligende lavt niveau. Der er dog gode muligheder for at styrke forbrugernes stilling og dermed forbedre forbrugernes velfærd og begrænse antallet af forbrugerreklamationer. Internettet og medierne spiller en vigtig rolle for styrkelse af forbrugerne, idet over 38 % af forbrugerne bruger internettet til at sammenligne produkter, og medierne er i stand til at nå direkte ud til borgerne.

Forbrugerproblemer og klagemuligheder

Mere end hver femte adspurgte forbruger har været ude for et problem, som har givet anledning til klage. Omkostningerne i forbindelse med disse problemer skønnes at udgøre 0,4 % af BNP. De dårligst uddannede og de ældre er mindst tilbøjelige til at klage, skønt de har lige så mange problemer, som alle andre forbrugere. Undersøgelsen bekræfter vigtigheden af god klageadgang. Mange af disse problemer kunne løses, hvis vi havde flere alternative tvistbilæggelsesordninger.

Forbrugerkompetencer

Forbrugerne har svært ved at foretage simple beregninger: Kun 45 % kunne svare rigtigt på tre forbrugerrelaterede spørgsmål. To ud af ti var ikke i stand til at vælge den billigste løsning ved køb af fladskærms-tv. Kun 58 % var i stand til at læse en indholdsdeklaration korrekt, og 18 % kunne ikke finde frem til mindst holdbar til-datoen. Kun 2 % af forbrugerne genkendte fem almindelige offentlige informationslogoer. 33 % af forbrugerne troede, at CE-mærket betyder "fremstillet i Europa", og kun 25 % vidste, at det betyder, at et produkt er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Mange kunne ikke nævne navnet på en forbrugerorganisation i deres eget land.

Forbrugernes kendskab til egne rettigheder

Et flertal af forbrugerne kendte ikke deres grundlæggende rettigheder, f.eks. retten til at få en mangelfuld vare repareret, ombyttet eller refunderet inden for 18 måneder efter købet, retten til at opsige en onlineaftale om finansielle tjenesteydelser inden for 14 dage, hvis de fortryder eller finder et bedre tilbud, eller retten til at opsige en aftale, som er indgået ved dørsalg.

Test dig selv, og få flere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometer 342:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Flere oplysninger om forbrugerholdninger findes i IP/11/280 om femte resultattavle for forbrugerpolitikken:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar