Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

V Bruselu dne 11. dubna 2011

Průzkum odhalil znepokojivě nízkou úroveň spotřebitelského povědomí a dovedností

Podle studie Eurobarometru, jež byla dnes zveřejněna u příležitosti konání Evropského spotřebitelského summitu 2011, se méně než 50 % dotázaných spotřebitelů ze zemí EU považuje za sebejisté, informované a chráněné spotřebitele. Pro dobře vybavené spotřebitele je snadné určit nejlepší nabídku, znají svá práva a usilují o nápravu, když něco není v pořádku. Pro zranitelné spotřebitele je obtížné se orientovat v nabídkách, neznají svá práva, častěji se setkávají s problémy a nejsou ochotni jednat, když něco není v pořádku. Odhaduje se, že újmy nahlášené spotřebiteli odpovídají přibližně 0,4 % HDP EU, přičemž více než pětina spotřebitelů v EU během posledních 12 měsíců oznámila nějaký problém. Přestože si většina spotřebitelů stěžuje prodejcům, většina těch, kterým se nedostane uspokojivé odezvy, již nepodnikne žádný další krok. Značný počet spotřebitelů má potíže s běžnými propočty, s pochopením důležitých informací a s rozpoznáním nezákonných prodejních praktik nebo se znalostí svých práv. Většina respondentů nevěděla, že má právo na vrácení, opravu nebo výměnu vadného výrobku.

John Dalli, komisař EU odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Znepokojující výsledky naznačují, že velký počet spotřebitelů je potenciálně náchylný k různým podvodům, nekalým praktikám nebo prodeji pod nátlakem a neví, že si svůj výběr může rozmyslet a vyhnout se zbytečné koupi. Jestliže spotřebitelé nejsou schopni se snadno rozhodnout a vyhnout se újmě, pak jsou poškozeni nejen oni, ale také inovativní, poctivé podniky, které jsou motorem růstu.“ Na závěr komisař dodal: „Tyto výsledky budeme muset zohlednit, pokud chceme pomoci spotřebitelům na stále složitějším trhu, který je zaplavuje přemírou informací.“

Průzkum:

Průzkum se uskutečnil v roce 2010 ve 29 zemích (EU27, Island a Norsko) a zúčastnilo se ho 56 471 spotřebitelů, kteří odpovídali na 70 otázek týkajících se 3 hlavních rozměrů spotřebitelské vybavenosti: spotřebitelská dovednost; povědomí spotřebitelů o jejich právech; asertivita spotřebitelů. Cílem průzkumu je získat poznatky o schopnostech, povědomí a asertivitě spotřebitelů, které by umožnily vytvářet a provádět lepší politiky na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, s ohledem na skutečné chování spotřebitelů.

Klíčová zjištění:

Výsledky ukázaly, že úroveň spotřebitelského povědomí a dovedností je znepokojivě nízká. Existuje však značný potenciál pro zvýšení vybavenosti spotřebitelů, které zvýší jejich blahobyt a omezí jejich poškozování. Při zvyšování vybavenosti spotřebitelů hrají zásadní úlohu internet a média: více než 38 % spotřebitelů používá internet ke srovnávání produktů a média umožňují přímo oslovit občany.

Újma spotřebitelů a její náprava

Více než jeden z pěti dotazovaných Evropanů se setkal s problémem, na který si mohl oprávněně stěžovat. Újma spotřebitelů se odhaduje na 0,4 % HDP EU. Občané s nižším vzděláním a starší občané jsou méně ochotní usilovat o nápravu, ačkoli pravděpodobnost, že se setkají s problémy, u nich není menší. Průzkum potvrdil, že je důležité mít k dispozici prostředky účinné nápravy. Mnoho z těchto problémů by se mohlo vyřešit, kdybychom měli více mechanismů alternativního řešení sporů (ADR).

Spotřebitelské dovednosti

Pokud jde o početní dovednosti, spotřebitelé mají potíže s jednoduchými počty: pouze 45 % respondentů dovedlo správně odpovědět na tři otázky týkající se spotřebitelské problematiky. Pokud jde o finanční dovednosti, dva z deseti dotázaných nedokázali vybrat nejlevnější možnost při koupi ploché televizní obrazovky. Pouhých 58 % bylo schopno správně interpretovat složení potravin a 18 % nedovedlo zjistit doporučené datum spotřeby. Jen 2 % spotřebitelů poznalo pět běžně používaných označení výrobků. Celých 33 % spotřebitelů se domnívalo, že značka CE znamená „vyrobeno v Evropě“ a pouhých 25 % znalo její skutečný význam, tj. že výrobek „splňuje právní předpisy EU“. Mnozí nedovedli uvést jméno žádné spotřebitelské organizace ve své zemi.

Povědomí spotřebitelů o jejich právech

Většina spotřebitelů neměla povědomí o svých základních právech, jako je právo na opravu, výměnu nebo proplacení vadného výrobku 18 měsíců po jeho zakoupení, právo na zrušení smlouvy vztahující se na finanční služby poskytované po internetu do 14 dnů, jestliže změní názor nebo najdou lepší nabídku, anebo právo na zrušení smlouvy uzavřené s podomním prodejcem.

Možnost otestovat se nebo najít další informace a dokumenty viz:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometr 342 viz:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Další informace o postojích spotřebitelů naleznete v dokumentu IP/11/280 o 5. Hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar