Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Брюксел, 11 април 2011 г.

Обезпокоително ниско е нивото на осведоменост и умения на потребителите, според резултатите от направено проучване

По повод на европейската Среща на върха по въпросите на потребителите 2011 днес бяха публикувани резултатите от проучване на Евробарометър, които сочат, че по-малко от 50 % от анкетираните потребители в ЕС се чувстват уверени, информирани и защитени като потребители. Потребителите със съзнание за собствените си права и отговорности не срещат затруднения с намирането на най-добрата оферта, знаят правата си и как да ги отстояват, когато се чувстват ощетени. Обратно, потребителите, които се чувстват уязвими, се затрудняват да разберат вариантите за избор, които им се предлагат, не познават правата си, сблъскват се с повече проблеми и не смеят да отстояват правата си, когато се сблъскат с проблем. Вредите, за които съобщават потребителите, възлизат по груба оценка на около 0,4 % от БВП на ЕС, като повече от една пета от потребителите от ЕС са сигнализирали за някакъв проблем през последните дванадесет месеца. Въпреки че повечето потребители се обръщат с оплаквания към търговците на дребно, по-голямата част от неполучилите задоволителен отговор не предприемат никакви по-нататъшни действия. Голям е делът на потребителите, които срещат затруднения при елементарни изчисления, не могат да разберат основна информация, не разпознават незаконните търговски практики и не познават собствените си права. Преобладаваща част от анкетираните не са знаели, че имат право да върнат закупен дефектен продукт, както и той да бъде безплатно поправен или подменен.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „Обезпокоителните резултати свидетелстват за това, че значителен брой потребители са изложени на повишен риск да станат жертва на измами, мошенически практики и принудителни продажби и не знаят, че имат право да се откажат от направения избор и да избегнат ненужните покупки. Ако обаче потребителите не съумяват лесно да направят своя избор и да избегнат възможните вреди, то от това страдат не само те, но и иновативните и почтени компании, които са двигател на растежа.“ В заключение европейският комисар Дали каза: „Тези резултати ще трябва да бъдат взети под внимание, ако искаме да помогнем на потребителите да се ориентират в условията на все по-сложен пазар, когато са затрупани с прекалено много информация.“

Проучването накратко:

Проучването бе проведено през 2010 г. в 29 страни (ЕС27, Исландия и Норвегия) с участието на 56 471 потребители, които трябваше да отговорят на 70 въпроса, обхващащи следните 3 основни категории потребителски права и отговорности: потребителски умения; потребителска осведоменост за собствените права; потребителска способност за отстояване на собствените права. То има за цел да се получи правдива информация за потребителските умения, осведоменост и способност за отстояване на потребителските права, което ще позволи да се разработват и развиват по-добри политики както на равнището на ЕС, така и в национален мащаб, които да са напълно съобразени с реалното поведение на потребителите.

Основни констатации:

Резултатите сочат, че нивото на осведоменост и умения на потребителите е обезпокоително ниско. Налице е обаче значителен потенциал за повишаване на осведомеността на потребителите за техните права и отговорности, което от своя страна ще доведе до подобряване на благосъстоянието на потребителите и намаляване на евентуалните вреди за тях. Ключова роля в осведомяването на потребителите за техните права и отговорности се отрежда на интернет и медиите, предвид обстоятелството, че над 38 % от потребителите използват интернет за сравняване на продукти и че медиите са в състояние да осъществят пряк контакт с гражданите.

Вреда, нанасяна на потребителите и средства за защита

Повече от един на всеки пет интервюирани европейци са се сблъсквали с проблем, който е давал достатъчно основание за подаване на оплакване. Нанесената на потребителите вреда се оценява на 0,4 % от БВП на ЕС. По-слабо образованата част от населението и хората в по-напреднала възраст са по‑малко склонни да отстояват правата си, въпреки че и те са не по-малко изложени на риск от сблъсък с проблеми. Проучването потвърждава колко важен е достъпът до ефективни средства за защита. Много от тези проблеми биха могли да бъдат разрешени, ако разполагахме с повече механизми за алтернативно разрешаване на споровете (АРС).

Умения на потребителите

По отношение на уменията за боравене с цифри, потребителите изпитват затруднения дори при прости изчисления: едва 45 % от тях успяха да отговорят правилно на три въпроса, свързани с потреблението. Що се отнася до финансовите умения, двама на всеки десет интервюирани бяха неспособни да изберат най-евтиния вариант при закупуването на телевизор с плосък екран. Едва 58 % успяха да разчетат правилно етикет със съставки, а 18 % така и не можаха да открият препоръчителния срок на годност. Едва 2 % от потребителите успяха да разпознаят петте по-известни маркировки, предназначени за масовия потребител. 33 % от потребителите изтълкуваха значението на маркировката СЕ като „произведено в Европа“, а едва 25 % знаеха правилния отговор, а именно, че продуктът „отговаря на изискванията на законодателството на ЕС“. Мнозина не можаха да назоват организация за защита на потребителите в тяхната страна.

Осведоменост на потребителите за собствените им права

Преобладаваща част от потребителите не познаваха основните си права, като правото закупен дефектен продукт да бъде поправен, подменен или да получат обратно заплатената за него сума до 18 месеца след покупката, правото да разтрогнат сключен по интернет договор за финансови услуги в 14‑дневен срок, ако променят мнението си или намерят по-изгодна оферта, а също така правото да разтрогнат договор, сключен с агент за продажби по домовете.

За да проверите собствените си познания и за повече информация и документи по тази тема, моля, посетете следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Вж. Евробарометър № 342:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

За повече информация за потребителското поведение, моля, запознайте се със съобщението за пресата IP/11/280 относно 5-ия индекс за развитие на пазарите на дребно на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar