Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Bruselj, 11. aprila 2011

Z evropskim nalogom za prijetje nad čezmejni kriminal – po poročilu Komisije je izboljšanje uporabe naloga v rokah držav članic

Evropejci imajo pravico, da se v EU prosto gibljejo zaradi dela, študija ali počitnic. Vendar odprte meje ne bi smele dopuščati, da se storilci kaznivih dejanj izognejo roki pravice že s tem, da odpotujejo v drugo državo članico. Evropski nalog za prijetje, ki je v veljavi od leta 2004, zagotavlja učinkovito orodje za izročitev oseb, osumljenih storitve kaznivega dejanja, iz ene države EU v drugo, tako da se storilci kaznivih dejanj v Evropi nimajo kam skriti. Zaradi tega sistema so bili na primer v Združeno kraljestvo iz Španije vrnjeni številni osumljenci storitve kaznivih dejanj tihotapljenja mamil, umora in spolne zlorabe otrok. Evropska komisija v današnjem poročilu ugotavlja, da lahko države članice EU kljub pogosto uspešnemu sistemu njegovo delovanje še izboljšajo. Sistem namreč temelji na medsebojnem zaupanju med nacionalnimi pravosodnimi sistemi. Pri uporabi evropskega naloga za prijetje bi morale države članice primerno upoštevati temeljne pravice in dejansko potrebo po izročitvi osumljenca v posameznem primeru.

„Evropski nalog za prijetje je pomembno orodje pregona storilcev kaznivih dejanj, vendar pa bi morale države članice zagotoviti, da se uporablja pravilno,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Nacionalne vlade morajo okrepiti zaupanje med svojimi pravosodnimi sistemi, da bo evropski nalog za prijetje še bolj učinkovit. Ker lahko uporaba evropskega naloga za prijetje znatno vpliva na temeljne pravice, se ga ne sme izdajati kar mehanično ali celo samodejno za bagatelna kazniva dejanja, kot je kraja kolesa.“

Komisija v poročilu ocenjuje, kako so države članice izvajale evropski nalog za prijetje od leta 2007, in povzema njegovo dosedanjo uporabo. Med letoma 2005 in 2009 so izdale 54 689 evropskih nalogov za prijetje, na podlagi katerih se je predalo 11 630 osumljencev. V istem obdobju je nalog za prijetje znatno spodbudil premestitve osumljencev kaznivih dejanj med državami EU. Pred uvedbo naloga za prijetje je do izročitve povprečno trajalo eno leto. To je bilo zdaj skrajšano na 16 dni, če se osumljenec strinja s predajo, ali na 48 dni, če se ne strinja. Evropski nalog za prijetje je tako postal ključno orodje v boju proti kriminalu. Veliko lahko pripomore tudi k notranji varnosti v EU.

Med osebami, ki so se predale na podlagi evropskega naloga za prijetje, so bili neuspešen londonski bombni terorist, prijet v Italiji, nemški serijski morilec, ki so ga zajeli v Španiji, osumljeni tihotapec drog z Malte, ki ga je Malti izročilo Združeno kraljestvo, ter tolpa oboroženih roparjev, katere člane je iskala Italija in ki so bili nato aretirani v šestih različnih državah EU. Prav tako je bila nedavno v petih državah uspešno razkrita velika mreža organiziranih kraj cestnega tovora.

Komisija ugotavlja, da se evropski nalog za prijetje uspešno uporablja in izročanje osumljencev med državami v Evropi brez meja na njegovi podlagi poteka učinkovito. Priznava tudi, da bi bilo mogoče njegovo uporabo izboljšati. V poročilu je poudarjeno, da lahko učinkovitost uporabe evropskega naloga za prijetje ovirajo pomisleki glede spoštovanja temeljnih pravic v državah članicah in možna prekomerna uporaba naloga v manj resnih primerih.

Komisija nekatera od teh vprašanj rešuje tako, da pomaga pri zagotavljanju poštenega sojenja na podlagi minimalnih standardov EU za pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja. EU je že sprejela zakonodajo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (IP/10/1305) in predlagala skupna pravila za zagotovitev obveščanja osumljencev o njihovih pravicah (IP/10/1652). Načrtujejo se nadaljnji ukrepi za zagotovitev dostopa do odvetnika ter pravice do komuniciranja z družinskimi člani in delodajalci. Vsak od teh ukrepov se uporablja za osumljence, na katere se nanaša evropski nalog za prijetje, s čimer se zagotavlja spoštovanje njihovih temeljnih pravic.

Vendar so za glavne izboljšave uporabe evropskega naloga za prijetje odgovorne države članice. Te morajo poskrbeti, da sistema ne bo slabila množica nalogov za prijetje za bagatelna kazniva dejanja, kot je na primer kraja koles. Pred izdajo naloga za prijetje bi morali organi pregona države članice pretehtati resnost kaznivega dejanja, čas trajanja kazni ter obseg stroškov in koristi izvršitve naloga za prijetje. Ob vsaki uporabi naloga je treba v celoti upoštevati načelo sorazmernosti.

Da bi izboljšala delovanje sistema, bo Komisija:

  • pozvala države članice EU, naj zapolnijo vrzeli v svoji zakonodaji, kadar ta ni v celoti skladna z okvirnim sklepom o evropskem nalogu za prijetje;

  • pozvala države članice, naj zagotovijo, da delavci v pravosodju, kot so tožilci, ne izdajo naloga za prijetje za bagatelna kazniva dejanja, temveč vedno upoštevajo smernice iz priročnika o izdaji evropskega naloga za prijetje, vključno z državami, v katerih velja obveznost pregona;

  • do konca leta 2011 pripravila predloge za okrepitev usposabljanja policijskih in pravosodnih organov ter delavcev v pravosodju v zvezi z izvajanjem evropskega naloga za prijetje, da se zagotovi doslednost in učinkovitost njegove uporabe ter poveča ozaveščenost o novih zaščitnih ukrepih EU za procesne pravice;

  • spodbujala države članice, naj uvedejo dopolnilne ukrepe (štirje okvirni sklepi), ki bodo v pomoč pri reševanju vprašanj, kot so prenos izvrševanja kazni in sodb, izdanih v odsotnosti toženca;

  • poizkušala izboljšati zbirko statističnih podatkov o nalogih za prijetje iz držav članic, tako da bo mogoče sistem primerno ovrednotiti;

  • še naprej natančno spremljala uporabo naloga za prijetje in proučila vse možnosti za odpravo pomanjkljivosti, vključno z uvedbo nadaljnjih ukrepov za izboljšanje procesnih pravic.

Ozadje

To je tretje poročilo Komisije od začetka veljavnosti evropskega naloga za prijetje kot sistema za izročitve med državami članicami januarja 2004.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

PRILOGA

Evropski nalog za prijetje v državah članicah – število izdanih evropskih nalogov za prijetje („issued“) in število evropskih nalogov za prijetje, na podlagi katerih je bila iskana oseba učinkovito predana („executed“) med letoma 2005 in 2009


Side Bar