Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

V Bruseli 11. apríla 2011

Správa Komisie: európsky zatýkací rozkaz potláča cezhraničnú kriminalitu, ale členské štáty by ho mohli používať lepšie

Európania majú právo na voľný pohyb v rámci EÚ, či už za prácou, štúdiom alebo dovolenkou. Otvorené hranice by však nemali umožňovať zločincom, aby odchodom do iného členského štátu unikli spravodlivosti. Európsky zatýkací rozkaz predstavuje od roku 2004 účinný nástroj na vydávanie osôb podozrivých z trestnej činnosti z jednej krajiny EÚ do druhej, aby sa zločinci nemohli schovať nikde v Európe. Vďaka tomuto systému došlo napríklad k vráteniu desiatok podozrivých z pašovania drog, vrážd a sexuálneho zneužívania detí zo Španielska naspäť do Spojeného kráľovstva. Hoci úspešných prípadov je veľa, Komisia v dnes uverejnenej správe dospela k záveru, že členské štáty EÚ by mohli fungovanie systému, ktorý spočíva na vzájomnej dôvere vnútroštátnych justičných systémov, zlepšiť. Členské štáty by mali pri používaní európskeho zatýkacieho rozkazu riadne zohľadňovať základné práva a skutočnú potrebu vydania v každom jednotlivom prípade.

„Európsky zatýkací rozkaz je dôležitý nástroj na chytanie zločincov, ale členské štáty by mali zabezpečiť jeho správne používanie,“ povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. Ak má európsky zatýkací rozkaz fungovať ešte efektívnejšie, vlády by mali budovať vzájomnú dôveru medzi jednotlivými justičnými systémami. Vzhľadom na svoj významný dosah na základné práva by sa európsky zatýkací rozkaz nemal mechanicky ani automaticky vydávať na nie príliš závažné zločiny, ako napríklad krádež bicykla."

Správa Komisie hodnotí spôsob, akým členské štáty od roku 2007 používajú európsky zatýkací rozkaz, a skúma jeho doterajšie fungovanie. Členské štáty vydali v rokoch 2005 – 2009 54 689 európskych zatýkacích rozkazov, ktoré viedli k vydaniu 11 630 podozrivých. V uvedenom období mal zatýkací rozkaz významný vplyv na zrýchlenie transferu podozrivých osôb medzi krajinami EÚ. Vydávanie, ktoré pred zavedením európskeho zatýkacieho rozkazu trvalo v priemere rok, sa v súčasnosti skrátilo na 16 dní, pokiaľ podozrivý s vydaním súhlasí, alebo 48 dní, pokiaľ s ním nesúhlasí. Z európskeho zatýkacieho rozkazu sa preto stal kľúčový nástroj v boji proti trestnej činnosti a dôležitým prostriedkom vnútornej bezpečnosti EÚ.

Medzi osobami vydanými vďaka európskemu zatýkaciemu rozkazu bol aj neúspešný londýnsky atentátnik chytený v Taliansku, nemecký masový vrah vypátraný v Španielsku, podozrivý maltský pašerák drog vydaný zo Spojeného kráľovstva, gang ozbrojených lupičov hľadaný v Taliansku, ktorého členovia boli následne zatknutí v šiestich rôznych krajinách EÚ, a nedávno bola rozložená veľká sieť, ktorej členovia v piatich krajinách na diaľniciach vykrádali kamióny.

Komisia si všíma prínos európskeho zatýkacieho rozkazu k efektívnemu vydávaniu podozrivých v  EÚ bez vnútorných hraníc, ale zároveň uznáva, že systém by sa mohol zlepšiť. Správa podčiarkuje, že účinné uplatňovanie európskeho zatýkacieho rozkazu môžu skomplikovať obavy o dodržiavanie základných práv v členských štátoch a možné nadmerné využívanie v prípadoch, ktoré nie sú príliš závažné.

Komisia niektoré z týchto otázok rieši formou pomoci pri zaručovaní spravodlivého procesu prostredníctvom minimálnych štandardov EÚ v oblasti práv podozrivých alebo obvinených zo zločinu. EÚ už prijala právne predpisy o práve na tlmočenie a preklad v trestných konaniach (IP/10/1305) a navrhla spoločné pravidlá zaručujúce podozrivým, aby boli informovaní o svojich právach (IP/10/1652). Chystajú sa aj ďalšie opatrenia garantujúce prístup k právnym službám a právo komunikovať so svojimi rodinnými príslušníkmi a zamestnávateľmi. Všetky tieto opatrenia sa budú týkať podozrivých, na ktorých sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz, aby napomohli dodržiavaniu ich základných práv.

Za najpodstatnejší pokrok v spôsobe uplatňovania európskeho zatýkacieho rozkazu sú však zodpovedné členské štáty. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa systém nezaťažoval mnohými zatýkacími rozkazmi vydanými na nie veľmi závažné zločiny, ako napr. krádež bicykla. Pred vydaním zatýkacieho rozkazu by justičné orgány členských štátov mali zvážiť závažnosť zločinu, dĺžku trestu, ako aj náklady a prínos vydania zatýkacieho rozkazu. Pri používaní zatýkacieho rozkazu sa musí dôsledne dodržiavať zásada proporcionality.

Komisia preto na účely lepšieho fungovania systému podnikne tieto kroky:

  • Vyzve členské štáty EÚ, aby vyplnili legislatívne medzery, ktoré im znemožňujú dosiahnuť plný súlad s rámcovým rozhodnutím, ktorým bol zriadený európsky zatýkací rozkaz.

  • Požiada členské štáty, aby zaručili, že justičné orgány, napr. prokuratúra, nebudú vydávať zatýkací rozkaz v prípade málo závažných zločinov, a to v súlade s usmerneniami uvedenými v príručke o zatýkacom rozkaze, a to aj v krajinách, kde je stíhanie povinné.

  • Do konca roka 2011 predloží návrhy na zintenzívnenie odbornej prípravy policajných a justičných orgánov a právnikov v oblasti zatýkacieho rozkazu s cieľom dosiahnuť jednotné a účinné uplatňovanie rozkazu a zvýšiť povedomie o nových zárukách procesných práv.

  • Povzbudí členské štáty, aby prijali dodatočné opatrenia (štyri rámcové rozhodnutia) zamerané na riešenie otázok spojených napr. s transferom trestov a rozsudkov v neprítomnosti obžalovaného.

  • Vyvinie úsilie o zlepšenie zhromažďovania štatistických údajov o zatýkacom rozkaze z členských štátov, aby bolo možné riadne zhodnotenie systému.

  • Bude naďalej podrobne sledovať uplatňovanie zatýkacieho rozkazu a zvažovať všetky možnosti na odstránenie nedostatkov vrátane ďalších opatrení na zlepšenie procesných práv.

Kontext

Toto je v poradí tretia správa Komisie od januára 2004, kedy sa začal uplatňovať európsky zatýkací rozkaz ako systém vydávania podozrivých osôb medzi členskými štátmi EÚ.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

PRÍLOHA

Európske zatýkacie rozkazy v členských štátoch – Počet vydaných európskych zatýkacích rozkazov ("issued") a počet európskych zatýkacích rozkazov, ktoré viedli k vydaniu hľadanej osoby ("executed") v rokoch 2005 až 2009


Side Bar