Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

Bruxelles, 11 aprilie 2011

Prin utilizarea mandatului european de arestare se luptă împotriva criminalității transfrontaliere, dar statele membre ale UE pot îmbunătăți modul în care acesta este folosit, se menționează într-un raport al Comisiei

Europenii au dreptul de a călători în mod liber în cadrul UE pentru a munci, a studia sau a-și petrece vacanțele. Dar spațiul fără frontiere nu ar trebui să permită infractorilor să se sustragă din fața justiției, prin simpla deplasare în alt stat membru. Mandatul european de arestare - în vigoare din 2004 - oferă un instrument eficient pentru extrădarea dintr-o țară a UE în alta a persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni, astfel încât infractorii să nu se poată ascunde în Europa. De exemplu, datorită acestui sistem, zeci de persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri și omor și a infracțiunilor sexuale asupra minorilor au fost aduse înapoi în Regatul Unit, din Spania. Comisia Europeană a constatat într-un raport publicat astăzi că, deși s-au înregistrat multe succese, state membre ale UE pot îmbunătăți modul în care funcționează sistemul, care este bazat pe încrederea reciprocă între sistemele judiciare naționale. Statele membre ar trebui să utilizeze mandatul european de arestare respectând pe deplin drepturile fundamentale și ținând seama, pentru fiecare caz în parte, de necesitatea reală a extrădării.

Mandatul european de arestare este un instrument important pentru a prinde infractori, dar statele membre ar trebui să se asigure că acesta este utilizat corect”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. „Guvernele naționale trebuie să își consolideze încrederea reciprocă în sistemele lor judiciare pentru ca mandatul european de arestare să funcționeze chiar și mai eficient. Având în vedere implicațiile importante din perspectiva drepturilor fundamentale, mandatele europene de arestare nu ar trebui emise în mod mecanic sau automat, pentru infracțiuni care nu prezintă o importanță deosebită, precum furtul unei biciclete.”

Raportul Comisiei evaluează modul în care statele membre au pus în aplicare din 2007 mandatul european de arestare și face bilanțul funcționării acestuia până în prezent. Între 2005 și 2009, statele membre au eliberat 54 689 de mandate europene de arestare, ceea ce a avut ca rezultat predarea a 11 630 de persoane suspectate. În aceeași perioadă, mandatul de arestare a avut un efect marcant în accelerarea transferului între țările UE al persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni. Înainte de utilizarea mandatului de arestare, procesul de extrădare dura, în medie, un an, această perioadă reducându-se în prezent la 16 zile în cazul în care persoana suspectată este de acord să se predea și la 48 de zile în caz contrar. Prin urmare, mandatul european de arestare a devenit un instrument-cheie în lupta împotriva criminalității și un aspect important de securitate internă a UE.

Printre cei predați prin utilizarea unui mandat european de arestare s-au numărat o persoană care a organizat la Londra un atentat - eșuat - cu bombă, prinsă în Italia, un criminal în serie din Germania prins în Spania, o persoană suspectată de trafic de droguri din Malta, extrădată din Marea Britanie, participanții la un jaf armat căutați de Italia și arestați în șase țări diferite ale UE și, foarte recent, a fost dizolvată în cinci țări o vastă rețea de autori de furturi de marfă transportată, care acționa autostradă.

Subliniind succesul mandatului european de arestare în furnizarea unei metode eficiente de a extrăda suspecți într-o Uniune fără frontiere, Comisia recunoaște, de asemenea, că modul în care acesta funcționează ar putea fi îmbunătățit. Raportul evidențiază faptul că eficacitatea mandatului european de arestare poate fi afectată de îngrijorări legate de respectarea drepturilor fundamentale în statele membre și o posibilă utilizare excesivă a mandatelor în cazuri care nu prezintă o importanță deosebită.

Comisia abordează unele dintre aceste probleme, sprijinind garantarea de procese echitabile prin impunerea de standarde minime la nivelul UE pentru drepturile persoanelor suspectate sau acuzate de săvârșirea unei infracțiuni. UE a adoptat deja norme privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (IP/10/1305) și a propus norme comune pentru a garanta faptul că persoanele suspectate sunt informate în legătură cu drepturile lor (IP/10/1652). Se preconizează adoptarea de norme suplimentare pentru a asigura accesul la asistența juridică prin intermediul unui avocat și dreptul de a comunica atât cu membrii familiei, cât și cu angajatorii. Aceste măsuri se vor aplica persoanelor suspectate pe numele cărora s-a emis un mandat european de arestare, ceea ce va contribui la asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora.

Cu toate acestea, statelor membre le revine responsabilitatea de realiza principalele îmbunătățiri în modul în care mandatul european de arestare este pus în aplicare. Statele membre ar trebui să se asigure de faptul că sistemul nu este compromis de emiterea mai multor mandate de arestare pentru infracțiuni care nu prezintă o importanță deosebită, cum ar fi furtul unei biciclete. Înainte de emiterea unui mandat european de arestare, autoritățile judiciare ale statelor membre ar trebui să țină seama de gravitatea infracțiunii, de durata pedepsei, precum și de costurile și beneficiile executării unui mandat de arestare. Principiul proporționalității trebuie să fie respectat cu atenție în cadrul utilizării mandatelor.

Prin urmare, pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului, Comisia:

  • va face apel la statele membre ale UE să își completeze legislația internă în cazul în care aceasta nu respectă pe deplin decizia-cadru de instituire a mandatului european de arestare;

  • va cere statelor membre să se asigure că practicienii în domeniul dreptului, cum ar fi procurorii, nu emit mandate de arestare pentru infracțiuni minore, respectând orientările stabilite în manualul european privind modalitățile de emitere a unui mandat european de arestare, inclusiv în țările în care urmărirea penală este obligatorie;

  • până la sfârșitul anului 2011, va înainta propuneri pentru accelerarea organizării de cursuri de formare pentru autoritățile polițienești și judiciare, precum și pentru practicienii în domeniul dreptului pe teme legate de mandatul de arestare, pentru a se asigura coerența și eficacitatea modului de utilizare a mandatului și a spori gradul de sensibilizare privind noile garanții instituite de UE în materie de drepturi procedurale;

  • va încuraja statele membre să pună în aplicare măsuri complementare (patru decizii-cadru) care abordează aspecte precum transferul sentințelor și al hotărârilor atunci când inculpatul nu este prezent;

  • va încerca să îmbunătățească procesul de colectare a datelor statistice privind mandatul de arestare, din statele membre, astfel încât sistemul să poată fi evaluat în mod corespunzător;

  • va continua să monitorizeze îndeaproape funcționarea mandatului de arestare și va ține seama de toate opțiunile posibile pentru a remedia deficiențele, inclusiv măsuri suplimentare pentru a aduce îmbunătățiri drepturilor procedurale.

Context

Acesta este al treilea raport al Comisiei de când a intrat în vigoare mandatul european de arestare ca sistem de extrădare între statele membre, în ianuarie 2004.

Informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

European Arrest Warrants in Member States – Number of issued European Arrest Warrants ('issued') and number of European Arrest Warrants resulting in the effective surrender of the person sought ('executed') from year 2005 to year 2009


Side Bar