Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/454

V Bruselu dne 11. dubna 2011

Evropský zatýkací rozkaz napomáhá v boji s přeshraniční trestnou činností, avšak členské státy EU podle zprávy Komise mohou zlepšit jeho používání

Evropané mají právo volně cestovat v rámci EU za účelem práce, studia nebo dovolené. Avšak otevření hranic by nemělo umožňovat pachatelům trestných činů, aby unikali spravedlnosti jednoduše tím, že vycestují do jiného členského státu. Evropský zatýkací rozkaz – fungující od roku 2004 – představuje účinný nástroj pro předávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu z jednoho státu EU do druhého, takže pachatelé se v Evropě nemohou snadno skrývat. Například byly díky tomuto systému vráceny desítky osob podezřelých z pašování drog, vražd a pohlavního styku s nezletilými ze Španělska zpět do Spojeného království. I přes mnoho úspěchů tohoto systému, který je založen na vzájemné důvěře ve vnitrostátní justiční systémy, mohou členské státy EU zlepšit způsob jeho fungování, uvádí Evropská komise ve zprávě, která byla dnes zveřejněna. Členské státy by při používání evropského zatýkacího rozkazu měly v každém případě řádně zohledňovat základní práva a skutečnou potřebu vydání.

Evropský zatýkací rozkaz je důležitým nástrojem pro zadržování pachatelů trestných činů, avšak členské státy by jej měly používat správným způsobem,“ řekla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost. „Vlády členských států musí budovat důvěru mezi svými justičními systémy, aby evropský zatýkací rozkaz fungoval účinněji. S ohledem na důležité dopady v oblasti lidských práv by evropské zatýkací rozkazy neměly být vydávány ani mechanicky, ani automaticky v případech méně závažných trestných činů, jako např. krádeže jízdních kol.“

Zpráva Komise hodnotí, jak členské státy od roku 2007 vykonávaly evropský zatýkací rozkaz a jak systém do současnosti fungoval. Členské státy vydaly mezi roky 2005 a 2009 celkem 54 689 evropských zatýkacích rozkazů, což vedlo k předání 11 630 podezřelých. Během tohoto období vedl zatýkací rozkaz k výraznému zrychlení předávání podezřelých mezi státy EU. Před zavedením zatýkacího rozkazu trvalo vydání průměrně rok, tato doba se nyní snížila na 16 dnů, pokud podezřelý s předáním souhlasí, a 48 dnů, pokud nesouhlasí. Evropský zatýkací rozkaz se proto stal klíčovým nástrojem pro boj s trestnou činností a důležitým aspektem vnitřní bezpečnosti v EU.

Mezi osobami, které byly předány díky evropskému zatýkacímu rozkazu, byla osoba, která se v Londýně neúspěšně pokusila provést atentát a byla zadržena v Itálii, dále německý sériový vrah vystopovaný ve Španělsku, Malťan podezřelý z pašování drog vydaný ze Spojeného království a gang ozbrojených lupičů hledaných v Itálii, jehož členové byli zadrženi v šesti různých zemích EU. Nedávno byla v pěti zemích odhalena rozsáhlá síť pachatelů provádějících krádeže nákladu na dálnicích.

Komise uznává, že evropský zatýkací rozkaz je úspěšným a účinným nástrojem pro vydávání podezřelých osob v EU bez vnitřních hranic, avšak uvádí rovněž, že by bylo možné jeho fungování zlepšit. Zpráva zdůrazňuje, že účinnost zatýkacího rozkazu může být omezována kvůli obavám o dodržování základních práv v členských státech a možnému nadužívání v případech, které nejsou příliš závažné.

Komise se některé z těchto otázek snaží řešit tím, že napomáhá zaručit spravedlivý proces skrze minimální standardy EU pro osoby podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. EU již přijala právní předpisy upravující právo na tlumočení a překlad v trestním řízení (IP/10/1305) a navrhla společná pravidla, která mají zaručit, že podezřelí budou o svých právech informováni (IP/10/1652). Plánují se další opatření, která mají zaručit přístup k obhájci a právo na komunikaci s rodinnými příslušníky a zaměstnavateli. Každé z těchto opatření se použije na podezřelé, vůči nimž byl uplatněn evropský zatýkací rozkaz, což napomůže dodržovat jejich základní práva

Odpovědnost za hlavní zlepšení způsobu uplatňování evropského zatýkacího rozkazu však nesou členské státy. Ty by měly zaručit, že systém zatýkacího rozkazu nebude podkopáván vícečetným vydáváním zatýkacích rozkazů u trestných činů, které nejsou příliš závažné, jako např. krádeže jízdních kol. Před vydáním zatýkacího rozkazu by justiční orgány členských států měly vzít v úvahu závažnost trestného činu, délku trestu a náklady a přínosy vydání zatýkacího rozkazu. Při provádění zatýkacího rozkazu je třeba zvláště zachovávat zásadu proporcionality.

Pro zlepšení fungování systému Komise proto:

  • vyzve členské státy EU, aby provedly konkrétní kroky, pokud jejich právní předpisy nejsou plně v souladu s rámcovým rozhodnutím, kterým se zavádí evropský zatýkací rozkaz;

  • požádá členské státy, aby zajistily, že osoby činné v trestním řízení, jako např. státní zástupci, nebudou vydávat zatýkací rozkazy za málo závažné trestné činy, a to v souladu s pokyny stanovenými v příručce k zatýkacímu rozkazu, včetně zemí se zásadou legality;

  • před koncem roku 2011 předloží návrhy na urychlení školení policejních a justičních orgánů a osob činných v právní praxi v oblasti zatýkacího rozkazu pro zajištění jednotnosti a účinnosti způsobu jeho uplatňování a zvýšení povědomí o nových zárukách EU v oblasti procesního práva;

  • povzbudí členské státy k provádění doplňkových opatření (čtyři rámcová rozhodnutí), která řeší otázky, jako je převod trestů a rozhodnutí, pokud obžalovaný je nepřítomný;

  • usiluje o zlepšení sběru statistických údajů o zatýkacím rozkazu od členských států, aby tento systém mohl být řádně hodnocen;

  • pokračovat ve sledování fungování zatýkacího rozkazu a zvažovat všechny možnosti pro řešení nedostatků, včetně možnosti zavedení dalších opatření pro zlepšení procesních práv.

Souvislosti

Toto je třetí zpráva Komise od účinnosti evropského zatýkacího rozkazu jakožto systému vydávání mezi členskými státy v lednu 2004.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domácí stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

PŘÍLOHA

Evropské zatýkací rozkazy v členských státech – počet vydaných evropských zatýkacích rozkazů („vydáno“) a počet evropských zatýkacích rozkazů, které vedly ke skutečnému předání dožádané osoby („vykonáno“) v letech 2005 až 2009


Side Bar