Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/453

Bryssel den 11 april 2011

Berlin Neues Museum vinner EU:s arkitekturpris 2011, Mies van der Rohe-priset

Bryssel den 11 april – Neues Museum i Berlin vinner Europeiska unionens pris 2011 för samtida arkitektur, Mies van der Rohe-priset, tillkännager Europeiska kommissionen i dag. Byggnaden är en restaurering, där gammalt och nytt blandas, ritad av den brittiske arkitekten Sir David Chipperfield. Hedersomnämnandet för ny arkitekt går till Ramon Bosch och Bet Capdeferro för Collage House i Girona i Spanien. Priset delas ut den 20 juni vid Mies van der Rohe-paviljongen i Barcelona.

– Jag gratulerar våra vinnare, som skapat två fantastiska byggnadsverk. Neues Museum sammanför dåtid och nutid i en bländande blandning av samtidsarkitektur, restaurering och konst. Collage House i Girona är en annan remarkabel restaurering där gamla och nya material samsas i en harmonisk helhet, säger Androulla Vassiliou, ledamot av europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Det ursprungliga Neues Museum, ritat av Friedrich August Stüler, byggdes i mitten av 1800-talet. Byggnaden skadades allvarligt under andra världskriget, och restaureringen inleddes 2003 för att återställa verket till dess forna glans. David Chipperfield, som arbetade på projektet med sin landsman arkitekten Julian Harrap, tog sig an restaureringen på ett dynamiskt sätt. I stället för att försöka gömma skillnaderna mellan gammalt och nytt, har dåtid och nutid kombinerats till en oförglömlig byggnad i flera lager.

– Restaureringen av Neues Museum vittnar om samarbete i ett krävande opinionsläge. Resultatet är ett tecken inte bara på fackmännens arbete utan kundens och de kommunala myndigheternas beslutsamhet att engagera sig i denna rigorösa och konstruktiva process, säger David Chipperfield vid David Chipperfield Architects.

– Restaureringen av Neues Museum är en fantastisk prestation. Sällan har en arkitekt och en kund lyckats genomföra ett så komplext projekt av så stor historisk vikt, särskilt inte ett som innebär både bevarande och nybyggnation. Projektet ställer och förhåller sig till många estetiska, etiska och tekniska frågor. Det är ett föredöme på vad samarbete kan åstadkomma i samtidens europeiska arkitektur, säger juryns ordförande Mohsen Mostafavi.

– Juryns beslut var oerhört svårt på grund av alla finalisternas höga kvalitet. Neues Museum av David Chipperfield är ett mycket viktigt inlägg i debatten om hur samtida arkitektoniska ingrepp bidrar till återanvändning av vårt kulturarv genom att höja dess funktionella värde och skapa nya inslag av högsta arkitektoniska kvalitet för dess funktion som museum, säger Lluís Hortet, direktör för Mies van der Rohe-stiftelsen.

Bakgrund

Arkitektur tillför ett avsevärt mervärde till EU:s ekonomi. Branschen är en viktig del av den kulturella och kreativa sektorn, som står för 8,5 miljoner högkvalificerade arbetstillfällen i EU och 4,5 % av EU:s BNP. EU:s kulturprogram – som har en total budget på 400 miljoner euro 2007–2013 – stöder samarbete inom arkitektur och kulturarv.

Europeiska unionens pris för samtida arkitektur, Mies van der Rohe-priset, började delas ut 1987, och är det mest prestigefyllda priset i europeisk arkitektur. Det delas ut vartannat år och vinnaren får 60 000 euro. Hedersomnämnandet som ny arkitekt är värt 20 000 euro.

Vinnarna valdes ut bland 343 anmälda verk i 33 europeiska länder. Sex verk togs ut till finalen om huvudpriset. De andra finalisterna var Bronks ungdomsteater (Bryssel, Belgien, av Martine De Maeseneer och Dirk Van den Brande), MAXXI: Museum för XXI:e århundradets konst (Rom, Italien, av Zaha Hadid, Patrick Schumacher och Gianluca Racana), Danmarks radios konserthus (Köpenhamn, Danmark, av Jean Nouvel), Akropolismuseet (Aten, Grekland, av Bernard Tschumi) samt rehabiliteringscentret Groot Klimmendaal (Arnhem, Nederländerna, av Koen van Velsen).

I juryn som valde finalisterna 2011 satt Mohsen Mostafavi, juryordförande och dekanus vid Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, USA, Ole Bouman, direktör för Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam, Yvonne Farrell, Grafton Architects, Dublin, Annette Gigon, Gigon/Guyer, Zürich, Anne Lacaton, Lacaton & Vassal Architectes, Paris, Tarald Lundevall, Architect, SNØHETTA, Oslo, Pei Zhu, Beijing, Kina samt Lluís Hortet, juryns sekreterare och direktör för Mies van der Rohe-stiftelsen.

Den fullständiga förteckningen över 343 verk efter land finns nedan:

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Finland, Sverige, Förenade kungariket, Island, Norge, Kroatien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Mies van der Rohe-stiftelsen

Mies van der Rohe-stiftelsen (Fundació Mies van der Rohe) grundades 1983 av Barcelonas kommun, inledningsvis med syftet att restaurera den tyska paviljongen som Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) ritade för världsutställningen 1929 i Barcelona. Förutom att bevara och förvalta paviljongen ägnar sig stiftelsen också åt att främja debatten om samtida arkitektur och stadsplanering, bygga upp ett dokumentarkiv om Ludwig Mies van der Rohe och modern och samtida arkitektur samt anordna priser, kurser, föreläsningar, utställningar, publikationer och studier på området.

Mer information:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.miesarch.com


Side Bar