Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/453

Brusel 11. apríla 2011

Berlínske Nové múzeum získalo cenu EÚ za súčasnú architektúru za rok 2011

BRUSEL 11. apríla – Európska komisia dnes oznámila, že cenu Európskej únie za súčasnú architektúru (cenu Miesa van der Rohe) za rok 2011 získalo Nové múzeum v Berlíne. Rekonštrukciu budovy múzea, v ktorej sa prelína staré a nové, uskutočnil britský architekt Sir David Chipperfield. Osobitné ocenenie pre začínajúcich architektov získali Ramon Bosch a Bet Capdeferrová za dom „Collage House“ v španielskej Girone. Odovzdávanie cien sa uskutoční 20. júna v Pavilóne Miesa van der Rohe v Barcelone.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Blahoželám našim víťazom, ktorí vytvorili dve výnimočné budovy. Nové múzeum spája minulosť a súčasnosť v úžasnej kombinácii súčasnej architektúry, reštaurovania a umenia. Collage House v Girone je ďalším pozoruhodným príkladom renovácie, v ktorom sa staré a nové materiály spájajú do harmonického celku.“

Pôvodné Nové múzeum navrhnuté Friedrichom Augustom Stülerom bolo postavené v polovici 19. storočia. Počas druhej svetovej vojny bola budova vážne poškodená. V roku 2003 sa začala rekonštruovať s cieľom navrátiť jej bývalú slávu. David Chipperfield, ktorý na projekte spolupracoval s ďalším britským architektom Julianom Harrapom, pristupoval k renovácii dynamicky. Nepokúšal sa zakryť rozdiel medzi starými a novými prvkami, ale skvelo skombinoval minulosť a súčasnosť, aby vytvoril nezabudnuteľnú budovu zloženú z mnohých vrstiev.

David Chipperfield, vedúci architekt kancelárie David Chipperfield Architects, povedal: „Rekonštrukcia Nového múzea je svedectvom procesu spolupráce, ktorý prebiehal pod drobnohľadom verejnosti. Výsledok nesvedčí len o úsilí odborného tímu, ale aj o odhodlaní klienta a orgánov mesta zapojiť sa do tohto náročného a zložitého procesu.“

Predseda poroty Mohsen Mostafavi k tomu doplnil: „Prestavba Nového múzea je mimoriadnym počinom. Nestáva sa často, aby architekt a klient uspeli pri takom historicky významnom a komplexnom diele, najmä ak zahŕňa zachovanie starej budovy a výstavbu novej. Projekt prináša a rieši mnohé estetické, etické a technické otázky. Je príkladnou ukážkou toho, čo sa dá spoluprácou v oblasti súčasnej európskej architektúry dosiahnuť.“

Lluís Hortet, riaditeľ Nadácie Miesa van der Rohe, uviedol: „Rozhodovanie poroty bolo vzhľadom na vysokú kvalitu projektov všetkých finalistov mimoriadne náročné. Nové múzeum navrhnuté Davidom Chipperfieldom je veľmi dôležitou ukážkou toho, ako môže súčasná architektúra prispieť k opätovnému využitiu nášho dedičstva prostredníctvom vylepšenia jeho funkčných vlastností a zavedenia výnimočných nových architektonických prvkov, ktoré zodpovedajú jeho muzeologickému účelu.“

Poznámky pre tlač

Architektúra významnou mierou prispieva k hospodárstvu EÚ. Prestavuje dôležitú súčasť odvetví kultúry a tvorivej činnosti, ktoré poskytujú kvalitné pracovné miesta 8,5 miliónu ľudí v EÚ a tvoria 4,5 % európskeho HDP. V rámci programu EÚ pod názvom Kultúra – s celkovým rozpočtom na roky 2007 – 2013 vo výške 400 miliónov EUR – sa podporujú projekty spolupráce v oblasti architektúry a kultúrneho dedičstva.

Cena Európskej únie za súčasnú architektúru (cena Miesa van der Rohe) sa udeľuje od roku 1987 a je najprestížnejšou cenou v oblasti európskej architektúry. Udeľuje sa každý druhý rok a víťaz si odnáša odmenu vo výške 60 000 EUR. Odmenou za „osobitné ocenenie pre začínajúceho architekta“ je 20 000 EUR.

Víťazi boli vybraní z 343 predložených diel v 33 európskych krajinách. Do užšieho výberu na hlavnú cenu postúpilo šesť z nich. Ďalšími finalistami boli: divadlo pre deti a mládež Bronks (Brusel, Belgicko, autori Martine De Maeseneerová, Dirk Van den Brande); MAXXI: Múzeum umenia XXI storočia (Rím, Taliansko, autori Zaha Hadidová, Patrick Schumacher, Gianluca Racana); koncertná sieň Dánskeho rozhlasu (Kodaň, Dánsko, autor Jean Nouvel); Múzeum Akropola (Atény, Grécko, autor Bernard Tschumi) a rehabilitačné centrum Groot Klimmendaal (Arnhem, Holandsko, autor Koen van Velsen).

Členmi poroty, ktorá vyberala finalistov za rok 2011, boli: Mohsen Mostafavi, predseda poroty/dekan, Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, USA; Ole Bouman, riaditeľ, Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam; Yvonne Farrell, Grafton Architects, Dublin; Annette Gigon, Gigon/Guyer, Zürich; Anne Lacaton, Lacaton & Vassal Architectes, Paríž; Tarald Lundevall, architekt, SNØHETTA, Oslo; Pei Zhu, Peking, Čína a Lluís Hortet, tajomník poroty/riaditeľ Nadácie Miesa van der Rohe.

Úplný zoznam 343 prác nominovaných za jednotlivé krajiny je k dispozícii po kliknutí na tieto odkazy:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

Nadácia Miesa van der Rohe

Nadáciu Miesa van der Rohe (Fundació Mies van der Rohe) založila v roku 1983 barcelonská radnica, pričom jej prvotným účelom bola rekonštrukcia nemeckého pavilónu, ktorý na Svetovú výstavu v Barcelone v roku 1929 navrhol Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969). Okrem zachovania pavilónu a jeho správy sa nadácia zameriava aj na: podporovanie diskusie o súčasnej architektúre a urbanizme, vytváranie archívu venovaného Ludwigovi Miesovi van der Rohe a modernej a súčasnej architektúre a organizáciu s tým súvisiacich ocenení, kurzov, prednášok, výstav, publikácií a štúdií.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.miesarch.com


Side Bar