Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/44

Bryssel den 19 januari 2011

Lufttransport: Europeiska flygplatser i möte för att dra lärdom av flygtrafikstörningar på grund av snö

Siim Kallas, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för transport, sammanträdde i dag med vd:ar för stora europeiska flygplatser för att diskutera hur man ska undvika de problem som uppstod förra månaden till följd av kraftiga snöfall. De ogynnsamma väderleksförhållandena tvingade större europeiska flygplatser att stänga helt eller delvis vilket orsakade omfattande störningar i flygtrafiken inom Europa. Flera tusen passagerare blev tvungna att tillbringa natten på flygplatser och 35 000 flyg ställdes in, vilket är fler än under hela 2009. Senare i år offentliggör kommissionen ett flygplatspaket för att åtgärda några av de största problemen.

"Det är svårt för flygindustrin att förutse vulkanisk aska, men vi vet att vintern kommer varje år och borde vara beredda på det. Flygindustrin ansvarar för att ha en fungerande beredskap. Vad vi kan göra på europeisk nivå är att vid behov förstärka regelverket. Vi behöver särskilt införa minimikrav på service och kvalitet för passagerarna på europeiska flygplatser. Dessa krav kommer att tas med i lagförslagen i flygplatspaketet som ska vara klart senare i år", säger Kallas. (MEMO/11/28).

Vad hände i december?

Särskilda störningar uppstod i flygtrafiken i december 2010. Många av Europas större och mest trafikerade navflygplatser stängdes delvis under en av årets mest belastade helger: julhelgen. Många flygningar ställdes in. Tusentals passagerare blev strandsatta på flygplatser över hela Europa och i andra delar av världen, vilket orsakade stora bagagehanteringsproblem. Vissa flygplatser drabbades även av brist på avisningsmedel.

 • Under mötet delade flygplatscheferna med sig av sina praktiska erfarenheter och åsikter om det som hänt och om orsaker och brister.

 • Det snöade kraftigt på Europas navflygplatser som var nära sina kapacitetsgränser vid en av årets hårdast belastade perioder.

 • Snöröjningen var på många håll för långsam.

 • Heathrow, en av Europas största och mest belastade navflygplatser, stängdes under flera dagar. Detta skapade en kedjereaktion, eftersom flygplatserna verkar i ett system.

 • Informationen till passagerarna kom för sent för att väntetid på flygplatsen skulle kunna undvikas.

 • Risken att avisningsmedlet skulle ta slut störde och minskade verksamheten på flygplatserna.

Hur försäkrar vi oss om att det inte händer igen?

 • Beredskapsplanen för snö på flygplatser måste förbättras.

 • Samarbetet mellan alla inblandade i luften och på marken måste bli bättre.

 • Navflygplatserna måste fungera. Med tanke på kedjereaktioner bör alla flygplatser integreras bättre så att de fungerar som ett nätverk. De kan inte fungera separat.

 • Passagerarinformationen måste förbättras, med bättre och tidigare information om förseningar och omledning av trafiken.

Flygindustrin bär huvudansvaret för beredskapsplaneringen. Vad kommissionen kan göra är att förstärka regelverket. Särskilt för att garantera minimikraven vad gäller service och kvalitet för passagerare på flygplatserna.

Nästa steg

Med tanke på julen 2011 har vice ordförande Kallas bett de europeiska flygplatserna att återkomma så snart som möjligt med en rapport om hur beredskapsplaneringen inför nästa vinter fortskrider.

Vice ordföranden kommer att ta fram specifika åtgärder för ovanstående problem i flygplatspaketet som i princip ska vara klart innan sommaren.

Annex

List of CEOs attending the ACI Board Meeting, members included

Present:

 • Mr Ad Rutten (Schiphol - Amsterdam), President

 • Mr Declan Collier (DAA - Dublin), 1st Vice-President

 • Mr François Rubichon (ADP - Paris), Vice-President

 • Dr Yiannis Paraschis (AIA - Athens), Immediate Past President

 • Mr Jürg Rämi (Basel-Mulhouse), Treasurer

 • Dr Stefan Schulte (Fraport - Frankfurt), Vice-President

 • Mr Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana)

 • Mr Michal Marzec, Polish Airports State Enterprise (Warsaw)

 • Mr Giulio De Metrio, SEA (Milan)

 • Mr Terry Morgan (BAA – London)

 • Mr Michael Eggenschwiler, (Flughafen Hamburg)

 • Mr Herbert Kaufmann (Vienna)

 • Mr Luc Van den Bossche (BAC – Brussels)

For more details of ACI Board Members: http://www.aci-europe.org/


Side Bar