Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/44

Bruksela, dnia 19 stycznia 2011 r.

Transport lotniczy: wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas zaprasza przedstawicieli europejskich lotnisk na rozmowy w celu wyciągnięcia wniosków z zakłóceń ruchu lotniczego wywołanych opadami śniegu

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, spotkał się w dniu dzisiejszym w Brukseli z dyrektorami głównych europejskich portów lotniczych, aby omówić sposoby uniknięcia w przyszłości problemów, jakie w zeszłym miesiącu wystąpiły na lotniskach z powodu intensywnych opadów śniegu. Trudne warunki atmosferyczne spowodowały całkowite lub częściowe zamknięcie głównych portów lotniczych w UE, co poważnie zakłóciło ruch lotniczy w całej Europie. Odwołano 35 tys. lotów, a kilka tysięcy pasażerów musiało spędzić noc na lotniskach. Liczba odwołanych lotów była w tym okresie wyższa niż w całym 2009 r. Komisja przedstawi konkretne środki dotyczące rozwiązania najważniejszych problemów w ramach pakietu dotyczącego portów lotniczych, który ma być opublikowany jeszcze w tym roku.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Erupcje pyłu wulkanicznego są trudne do przewidzenia, ale wiemy, że zima przychodzi każdego roku i dlatego powinniśmy być na nią przygotowani. Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie planów awaryjnych spoczywa na branży lotniczej. Aby jej w tym pomóc, na poziomie europejskim możemy w razie konieczności wzmocnić ramy regulacyjne. Musimy przede wszystkim wprowadzić minimalne wymogi dotyczące jakości usług dla naszych pasażerów na europejskich lotniskach. Wymogi te będą stanowić część wniosków ustawodawczych zawartych w pakiecie dotyczącym portów lotniczych, który zostanie przedstawiony jeszcze w tym roku.” (MEMO/11/28).

Co się stało w ubiegłym miesiącu?

W grudniu 2010 r. ruch lotniczy został poważnie zakłócony. Wiele dużych i najbardziej obciążonych portów lotniczych w Europie zostało częściowo zamkniętych w weekend, podczas którego natężenie ruchu lotniczego należy do największych w roku: początek wyjazdów na święta Bożego Narodzenia. Wiele lotów zostało odwołanych. Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach w całej Europie, a także w innych częściach świata. Sytuacja ta doprowadziła również do poważnych problemów z bagażami. Na funkcjonowanie niektórych lotnisk miał również wpływ brak płynu do odladzania. Ogółem odwołano dziesiątki tysięcy lotów.

 • W trakcie spotkania przedstawiciele portów lotniczych wymienili się doświadczeniami i opiniami na temat zaistniałej sytuacji oraz omówili czynniki i nieprawidłowości, które do niej doprowadziły:

 • Intensywne opady śniegu wpłynęły na funkcjonowanie unijnych portów przesiadkowych, w których zwykle występuje maksymalne natężeniu ruchu; ponadto sytuacja ta miała miejsce w okresie, kiedy natężenie ruchu lotniczego należy do największych w roku.

 • W wielu przypadkach odśnieżanie przebiegało zbyt wolno.

 • Lotnisko Heathrow w Londynie, jeden z najważniejszych i największych portów przesiadkowych w UE, było przez kilka dni zamknięte. Sytuacja ta miała wpływ na inne porty lotnicze na zasadzie efektu domina. Porty lotnicze funkcjonują jako jeden system.

 • Informacje nie były przekazywane pasażerom na tyle szybko, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania na lotniskach.

 • Widmo braku płynu do odladzania zakłóciło i ograniczyło funkcjonowanie portów lotniczych.

Co zrobić, by sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłości?

 • Należy udoskonalić planowanie awaryjne na wypadek śniegu w portach lotniczych.

 • Należy zapewnić lepszą współpracę między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, zarówno w powietrzu, jak i na lądzie.

 • Należy zapewnić sprawne funkcjonowanie portów przesiadkowych. Ze względu na efekt domina porty lotnicze powinny być lepiej zintegrowane, tak aby działały jako jedna sieć. Nie mogą one funkcjonować niezależnie od siebie.

 • Należy ulepszyć metody informowania pasażerów, tak, aby odpowiednio wcześnie otrzymywali oni powiadomienia o opóźnieniach i zmianie trasy.

Odpowiedzialność za plany awaryjne spoczywa na branży lotniczej. Ze swojej strony Komisja może – w razie konieczności – wzmocnić ramy regulacyjne. Celem takiego działania byłoby przede wszystkim wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących jakości usług dla pasażerów w europejskich portach lotniczych.

Kolejne kroki

Z myślą o świętach Bożego Narodzenia w 2011 r. wiceprzewodniczący zwrócił się do przedstawicieli europejskich portów lotniczych o jak najszybsze przedstawienie sprawozdań z postępów poczynionych w zakresie planowania awaryjnego na następną zimę.

Wiceprzewodniczący przedstawi konkretne środki dotyczące powyższych kwestii w ramach pakietu dotyczącego portów lotniczych, który ma być opublikowany przed latem bieżącego roku.

Annex

List of CEOs attending the ACI Board Meeting, members included

Present:

 • Mr Ad Rutten (Schiphol - Amsterdam), President

 • Mr Declan Collier (DAA - Dublin), 1st Vice-President

 • Mr François Rubichon (ADP - Paris), Vice-President

 • Dr Yiannis Paraschis (AIA - Athens), Immediate Past President

 • Mr Jürg Rämi (Basel-Mulhouse), Treasurer

 • Dr Stefan Schulte (Fraport - Frankfurt), Vice-President

 • Mr Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana)

 • Mr Michal Marzec, Polish Airports State Enterprise (Warsaw)

 • Mr Giulio De Metrio, SEA (Milan)

 • Mr Terry Morgan (BAA – London)

 • Mr Michael Eggenschwiler, (Flughafen Hamburg)

 • Mr Herbert Kaufmann (Vienna)

 • Mr Luc Van den Bossche (BAC – Brussels)

For more details of ACI Board Members: http://www.aci-europe.org/


Side Bar