Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/44

Brussel, 19 januari 2011

Luchtvervoer: vicevoorzitter Kallas vergadert met de Europese luchthavens om lessen te trekken uit de verstoring van het luchtvervoer door sneeuw

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer, heeft vandaag in Brussel de CEO's van belangrijke Europese luchthavens ontmoet om te bespreken hoe de problemen die zich de voorbije maand hebben voorgedaan ten gevolge van zware sneeuwval kunnen worden voorkomen. Door de moeilijke weersomstandigheden waren belangrijke EU-luchthavens genoodzaakt (gedeeltelijk) te sluiten. Duizenden passagiers moesten de nacht doorbrengen in de luchthaven en 35 000 vluchten werden geschrapt, meer dan in het volledige jaar 2009. In het luchthavenpakket, dat later dit jaar wordt gepubliceerd, zal de Commissie specifieke maatregelen nemen om enkele van de belangrijkste problemen aan te pakken.

In verband hiermee verklaarde vicevoorzitter Kallas: "In tegenstelling tot vulkaanas is de komst van de winter voorspelbaar, en moeten we daar op voorbereid zijn. De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor het opstellen en toepassen van noodplannen. Wat wij op Europees niveau kunnen doen, is – voor zover nodig - het regelgevingskader versterken. We moeten met name minimumeisen vaststellen voor kwalitatieve dienstverlening aan passagiers in Europese luchthavens. Die eisen zullen deel uitmaken van het wetgevingspakket voor de luchthavens, dat later dit jaar zal worden vastgesteld." (MEMO/11/28).

Wat is er de voorbije maand gebeurd?

In december 2010 werd het luchtverkeer zwaar verstoord. Veel grote en drukke Europese luchthavens waren genoodzaakt gedeeltelijk te sluiten tijdens een van de drukste weekend van het jaar: het begin van de kerstvakantie. Veel vluchten werden geschrapt en duizenden passagiers kwamen vast te zitten op luchthavens in heel Europa, maar ook in andere delen van de wereld. Dit veroorzaakte ook grote problemen bij de bagageafhandeling. Bovendien kwamen op sommige luchthavens de activiteiten in het gedrang door een tekort aan producten om vliegtuigen ijsvrij te maken. In totaal werden tienduizenden vluchten geschrapt.

Tijdens de vergadering deelden de luchthavens hun praktische ervaringen mee en gaven zij hun mening over de gebeurtenissen en de factoren en tekortkomingen die daarin een rol hebben gespeeld:

 • Tijdens een van de drukste periodes van het jaar deed zich hevige sneeuwval voor op luchthavens die dicht tegen hun maximumcapaciteit aan zaten.

 • In veel gevallen werd de sneeuw te langzaam verwijderd.

 • Heathrow, een van de belangrijkste hubs en drukste luchthavens in de EU, bleef verscheidene dagen gesloten. Aangezien luchthavens als een systeem functioneren, had dit een domino-effect op andere luchthavens.

 • De informatieverstrekking aan de passagiers verliep te traag om de noodzakelijke wachttijden in luchthavens te vermijden.

 • Door het dreigende gebrek aan producten om vliegtuigen ijsvrij te maken, werden de activiteiten op luchthavens verstoord en teruggeschroefd.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt?

 • De noodplanning voor sneeuwval op luchthavens moet worden verbeterd.

 • De coördinatie tussen alle betrokkenen in de lucht en op de grond moet worden verbeterd.

 • De goede werking van de hubs van luchtvaartmaatschappijen moet worden gegarandeerd. Om domino-effecten te vermijden, moeten de luchthavens sterker worden geïntegreerd, zodat ze als een netwerk werken. Ze mogen niet geïsoleerd werken.

 • De passagiers moeten beter en sneller worden geïnformeerd over vertragingen en alternatieve vluchten.

Het is in de eerste plaats de luchtvaartsector die verantwoordelijk is voor de noodplannen. Indien nodig kan de Commissie het regelgevingskader versterken en om ervoor te zorgen dat minimumeisen worden vastgesteld voor kwalitatieve dienstverlening aan passagiers in Europese luchthavens.

Toekomstige stappen

Om te vermijden dat soortgelijke problemen zich opnieuw zouden voordoen rond Kerstmis 2011 heeft vicevoorzitter Kallas de Europese luchthavens gevraagd hem zo snel mogelijk de noodplanning voor volgende winter mee te delen.

In het kader van het luchthavenpakket, dat in principe vóór de zomer wordt gepubliceerd, zal de vicevoorzitter specifieke maatregelen voorstellen om de hierboven uiteengezette problemen aan te pakken.

Annex

List of CEOs attending the ACI Board Meeting, members included

Present:

 • Mr Ad Rutten (Schiphol - Amsterdam), President

 • Mr Declan Collier (DAA - Dublin), 1st Vice-President

 • Mr François Rubichon (ADP - Paris), Vice-President

 • Dr Yiannis Paraschis (AIA - Athens), Immediate Past President

 • Mr Jürg Rämi (Basel-Mulhouse), Treasurer

 • Dr Stefan Schulte (Fraport - Frankfurt), Vice-President

 • Mr Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana)

 • Mr Michal Marzec, Polish Airports State Enterprise (Warsaw)

 • Mr Giulio De Metrio, SEA (Milan)

 • Mr Terry Morgan (BAA – London)

 • Mr Michael Eggenschwiler, (Flughafen Hamburg)

 • Mr Herbert Kaufmann (Vienna)

 • Mr Luc Van den Bossche (BAC – Brussels)

For more details of ACI Board Members: http://www.aci-europe.org/


Side Bar