Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/44

V Bruselu dne 19. ledna 2011

Letecká doprava: Místopředseda Evropské komise vyzval evropská letiště, aby si vzala poučení z přerušení leteckého provozu v důsledku sněžení

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise zodpovědný za dopravu, se dnes v Bruselu setkal s generálními řediteli největších evropských letišť, aby s nimi projednal otázku předcházení problémům, k nimž na letištích došlo minulý měsíc v důsledku silného sněžení. Nepříznivé povětrnostní podmínky vedly k tomu, že velká letiště EU musela být uzavřena nebo částečně uzavřena, což výrazně narušilo leteckou dopravu v celé Evropě. Několik tisíc cestujících bylo nuceno strávit noc na letišti a 35 000 letů bylo zrušeno. To je více než za celý rok 2009. Zvláštní opatření na řešení některých klíčových otázek předloží Komise v „letištním balíčku“, který bude zveřejněn v tomto roce.

Místopředseda Kallas prohlásil: „Sopečný popel může letecké odvětví jen stěží předvídat, ale že zima přichází každý rok, to víme a měli bychom na to být připraveni. Odpovědnost za přípravu a provádění plánu pro nepředvídané události nese odvětví letecké dopravy. Abychom mu v tom pomohli, můžeme na evropské úrovni posílit podle potřeby regulační rámec. Zejména musíme pro naši cestující veřejnost zavést na evropských letištích minimální požadavky na služby a jejich kvalitu. Tyto požadavky budou součástí legislativních návrhů v „letištním balíčku“, který bude předložen později v tomto roce.“ (MEMO/11/28).

K čemu minulý měsíc došlo?

Letecká doprava se v prosinci 2010 dostala do vážných problémů. Mnohá z větších a nejrušnějších střediskových letišť v Evropě se částečně uzavřela během nejvytíženějšího víkendu v roce – na začátku vánočních svátků. Mnoho letů bylo zrušeno. Tisíce cestujících zůstaly uvězněny na letištích po celé Evropě, ale i v jiných částech světa. To způsobilo obrovské problémy se zavazadly. Provoz některých letišť rovněž ovlivnily obavy z nedostatku odmrazovací kapaliny. Celkově došlo ke zrušení desetitisíců letů.

 • Během schůzky zazněly ze strany letišť názory na nastalou situaci a letiště se vyjádřila i k praktickým zkušenostem, jednotlivým faktorům a problémům s ní spojeným.

 • K silnému sněžení došlo na střediskových letištích EU, jejichž provoz se blíží kapacitním limitům, a navíc v jednom z nejvytíženějších období v roce.

 • Odklízení sněhu bylo v mnoha případech příliš pomalé.

 • Letiště Heathrow, jedno z největších a nejrušnějších střediskových letišť v EU, bylo uzavřeno po dobu několika dnů. To mělo následný dopad na další letiště, protože provoz letišť tvoří jeden propojený systém.

 • Informace byly poskytovány cestujícím příliš pomalu na to, aby se bylo možno na letištích vyhnout zbytečnému čekání.

 • Provoz na letištích narušila a zpomalila i hrozba nedostatečných zásob odmrazovacích produktů.

Jak zajistíme, aby se situace již neopakovala?

 • Je třeba zlepšit plánování pro případ nepředvídaného sněžení na letištích.

 • Musíme zajistit lepší spolupráci mezi všemi účastníky dopravy ve vzduchu i na zemi.

 • Musíme zajistit řádné fungování střediskových letišť. Vzhledem k druhotnému účinku na další letiště je třeba dosáhnout větší integrace, aby letiště mohla pracovat jako jedna síť. Není možné, aby fungovala izolovaně.

 • Je třeba zlepšit informování cestujících, zejména pokud jde o přesnější a včasnější informace o zpožděních a přesměrování letů.

Odpovědnost za plán pro nepředvídané události nese v první řadě odvětví letecké dopravy. Komise pak může podle potřeby posílit regulační rámec. Zvláště může pro cestující na letištích zajistit minimální požadavky na služby a jejich kvalitu.

Další postup

Pokud jde o Vánoce roku 2011, požádal místopředseda Kallas evropská letiště, aby mu co nejdříve předložila zprávu o pokroku dosaženém při přípravě plánu pro nepředvídané události na příští zimu.

Místopředseda Kallas předloží zvláštní opatření na řešení výše uvedených otázek v „letištním balíčku“, který by měl být zveřejněn do léta.

Annex

List of CEOs attending the ACI Board Meeting, members included

Present:

 • Mr Ad Rutten (Schiphol - Amsterdam), President

 • Mr Declan Collier (DAA - Dublin), 1st Vice-President

 • Mr François Rubichon (ADP - Paris), Vice-President

 • Dr Yiannis Paraschis (AIA - Athens), Immediate Past President

 • Mr Jürg Rämi (Basel-Mulhouse), Treasurer

 • Dr Stefan Schulte (Fraport - Frankfurt), Vice-President

 • Mr Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana)

 • Mr Michal Marzec, Polish Airports State Enterprise (Warsaw)

 • Mr Giulio De Metrio, SEA (Milan)

 • Mr Terry Morgan (BAA – London)

 • Mr Michael Eggenschwiler, (Flughafen Hamburg)

 • Mr Herbert Kaufmann (Vienna)

 • Mr Luc Van den Bossche (BAC – Brussels)

For more details of ACI Board Members: http://www.aci-europe.org/


Side Bar