Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/44

Брюксел, 19 януари 2011 г.

Въздушен транспорт: заместник-председателят на Комисията г-н Калас свиква представители на европейските летища за среща, за да се извлекат поуки от дължащите се на снега смущения в пътническите полети

Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта, се срещна днес в Брюксел с главни изпълнителни директори на основни европейски летища, за да обсъди как да се предотвратят проблеми от рода на възникналите на някои летища миналия месец вследствие на силен снеговалеж. Неблагоприятните метеорологични условия принудиха големи летища в ЕС изцяло или отчасти да преустановят дейността си, което доведе до значителни смущения във въздушния трафик в цяла Европа. Няколко хиляди пътници трябваше да пренощуват на летища и 35 000 полета бяха отменени. Тези отменени полети са повече отколкото за цялата 2009 година. В отнасящ се за летищата пакет от действия, който ще бъде публикуван по-късно тази година, Комисията ще предложи конкретни мерки за справяне с някои от основните проблеми.

Заместник-председателят Калас заяви: „Вулканичната пепел е трудно предвидима от авиационния сектор, но зимата идва всяка година, както знаем, и ние следва да сме готови за нея. Отговорността за изготвяне и изпълнение на планове за действие при извънредни обстоятелства се носи от авиационния сектор. Това, което можем да направим на европейско равнище, е да помогнем чрез укрепване на регулаторната рамка съобразно нуждите. По-специално трябва да въведем изисквания относно минималното качество на обслужване на нашите пътници на европейските летища. Тези изисквания ще представляват част от законодателните предложения в пакета за летищата, планиран за представяне по-късно тази година." (MEMO/11/28).

Какво се случи миналия месец?

Пътуването със самолет през декември 2010 г. беше особено трудно. Много от европейските по-големи и най-натоварени летища бяха частично затворени през един от уикендите с най-много пътници през годината: началото на коледните празници. Много полети бяха отменени. Хиляди пътници „заседнаха“ по летища в цяла Европа, но също и в други части на света. Това причини големи проблеми с багажа. Загрижеността относно недостиг на препарати срещу обледеняване също се отрази на функционирането на някои летища. Общо бяха отменени десетки хиляди полети.

 • По време на срещата представителите на летища споделиха своя практически опит и вижданията си относно случилото се и оказалите влияние фактори и недостатъци.

 • Силни снеговалежи засегнаха основни летища в ЕС, функциониращи близо до максималния си капацитет в един от най-натоварените периоди на годината.

 • Отстраняването на снега беше твърде бавно в много случаи.

 • Летище Хийтроу, което е едно от най-натоварените в ЕС и спада към основните европейски транспортни възли, беше затворено в продължение на няколко дни. Това оказа последващ ефект върху други летища. Летищата функционират в рамките на една система.

 • Много се закъсняваше с подаването на информация на пътниците, за да се избегне ненужното чакане на летищата.

 • Заплахата от недостиг на препарати срещу обледеняване доведе до смущения и ограничения в работата на летищата.

Как да гарантираме, че това няма да се случи отново?

 • Трябва да се подобри планирането на действията на летищата при сняг.

 • Трябва да гарантираме по-добро сътрудничество между всички участници във въздуха и на земята.

 • Трябва да гарантираме нормалното функциониране на основните летища. Като се имат предвид последващите ефекти, летищата като цяло трябва да бъдат интегрирани в по-голяма степен, така че да функционират като мрежа. Те не могат да функционират изолирани едно от друго.

 • Трябва да се подобри информирането на пътниците, като се предоставя по-богата и по-своевременна информация относно закъсненията и промените на маршрути.

Отговорността за планиране на действията при извънредни обстоятелства се носи преди всичко от авиационния сектор. Това, което може да направи Комисията, е да укрепи регулаторната рамка съобразно нуждите. По-специално трябва да се въведат изисквания относно минималното качество на обслужване на пътниците на летищата.

Какво предстои?

С оглед на коледните празници през 2011 година заместник-председателят Калас помоли представителите на европейските летища възможно най-скоро да му изпратят доклад за напредъка в планирането за следващата зима на действия при извънредни обстоятелства.

В пакета относно летищата, планиран за представяне общо взето преди лятото, заместник-председателят ще предложи конкретни мерки за справяне с гореописаните проблеми .

Annex

List of CEOs attending the ACI Board Meeting, members included

Present:

 • Mr Ad Rutten (Schiphol - Amsterdam), President

 • Mr Declan Collier (DAA - Dublin), 1st Vice-President

 • Mr François Rubichon (ADP - Paris), Vice-President

 • Dr Yiannis Paraschis (AIA - Athens), Immediate Past President

 • Mr Jürg Rämi (Basel-Mulhouse), Treasurer

 • Dr Stefan Schulte (Fraport - Frankfurt), Vice-President

 • Mr Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana)

 • Mr Michal Marzec, Polish Airports State Enterprise (Warsaw)

 • Mr Giulio De Metrio, SEA (Milan)

 • Mr Terry Morgan (BAA – London)

 • Mr Michael Eggenschwiler, (Flughafen Hamburg)

 • Mr Herbert Kaufmann (Vienna)

 • Mr Luc Van den Bossche (BAC – Brussels)

For more details of ACI Board Members: http://www.aci-europe.org/


Side Bar