Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Bryssel/Haag den 7 april 2011

Vinnarna av 2011 års EU-pris för kulturarv och Europa Nostra-priserna

De 27 vinnarna av Europeiska unionens pris 2011 för kulturarv och Europa Nostra-priserna tillkännages i dag av Europeiska kommissionen och Europa Nostra (se lista nedan). Priserna delas ut den 10 juni under en ceremoni på Concertgebouw i Amsterdam i närvaro av Androulla Vassiliou, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, och Europa Nostras ordförande tenoren Plácido Domingo. Av de 27 vinnarna utses sex till grand prix-vinnare som 2011 års förnämsta kulturarvsinsatser.

Bilder: Androulla Vassiliou vid Villa Empain i Bryssel

– Var och en av vinnarna står för det bästa av Europas insatser i fråga om bevarande, forskning och utbildning, samtidigt som man hedrar enskildas och gruppers trogna tjänster. Kulturarvet är en viktig del av vår kulturella mångfald och gemensamma historia, som sammanför dåtid, nutid och framtid. Det har dessutom bidragit till att göra Europa till världens främsta turistmål och bidrar stort till EU:s ekonomi, säger Androulla Vassiliou.

– Utan de förenade kunskaperna och ansträngningarna från många yrkesverksamma och frivilliga och utan ungdomarnas insatser har Europas kulturarv ingen framtid. Dessa priser lyfter fram deras kärlek, lidelse, omsorg och beslutsamhet att slå vakt om Europas skönhet och själ, säger Europa Nostras ordförande Plácido Domingo.

De 27 vinnarna valdes ut bland nära 140 inlämnade projekt från 31 länder. Det slutliga urvalet gjordes av juryer bestående av oberoende experter från hela Europa. De sex grand prix-vinnarna får 10 000 euro var och en plakett för den vinnande byggnaden eller en trofé för andra slags projekt.

Kulturarvet har en stor, ofta underskattad effekt på tillväxt och sysselsättning. Sektorn utgör en stor del av de kulturella och kreativa näringsgrenarna, som står för 8,5 miljoner jobb i EU och 4,5 % av EU:s BNP. Offentliga och privata organ anslår uppskattningsvis 5 miljarder euro om året för att bevara kulturarvet. Uppgifter från OECD visar att 40 % av den internationella turismen i världen har ett kulturellt inslag. Kulturarvet har också central betydelse för hållbar utveckling och social sammanhållning.

Priserna har stöd av Europeiska unionens kulturprogram, som anslagit 26 miljoner euro i medfinansiering till kulturarvsprojekt sedan 2007. Andra EU-program lämnar också stöd på det här området: Europeiska regionala utvecklingsfonden anslår 3 miljarder euro till skydd och bevarande av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till utveckling av kulturinfrastruktur och 775 miljoner euro till stöd för kulturtjänster 2007–2013, och dessutom har 89 miljoner euro anslagits genom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan 1998.

Bakgrund:

Europa Nostra är kulturarvets röst i Europa. Organisationen samlar 250 icke-statliga organisationer, 150 associerade organisationer och 1 500 enskilda medlemmar från över 50 länder som är beslutna att trygga Europas kulturarv och landskap. Den är ett nätverk för dialog, hyllar de bästa kulturarvsinsatserna, bekämpar hot mot kulturellt värdefulla platser byggnadsverk i farozonen, och verkar för långsiktiga insatser och hög kvalitet på kulturarvets område. Generalförsamlingen utsåg enhälligt Plácido Domingo till ordförande i Europa Nostra i juni 2010 för hans insatser på området.

Prisutdelningen i Amsterdam ingår i Europa Nostras årliga europeiska kulturarvskongress.

Priserna har också stöd av Association of Charity Lotteries in the European Union.

Tidsfristen för att delta i nästa pristävlan är den 1 oktober 2011. Prisutdelningen äger rum i Lissabon i juni 2012.

Pristagare 2011 (i alfabetisk ordning efter land)

Kategori 1 — Bevarande

I denna kategori delas ett Europa Nostra-pris ut till ett projekt från ett europeiskt land som inte deltar i EU:s kulturprogram:

Kategori 2 – Forskning

Kategori 3 — Trogen tjänst

Kategori 4 — Utbildning och information

Mer information:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar