Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Brusel/Haag, 7. apríl 2011

Vyhlásenie víťazov cien EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra za rok 2011

Európska komisia a Europa Nostra dnes vyhlásia 27 víťazov ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo Europa Nostra za rok 2011 (pozri zoznam víťazov ďalej). Ceny sa budú udeľovať 10. júna počas slávnostného odovzdávania cien v Concertgebouw v Amsterdame za prítomnosti európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou, a Plácida Dominga, svetoznámeho tenoru a predsedu organizácie Europa Nostra. Z 27 víťazných projektov získa šesť „hlavnú cenu“ počas slávnostného odovzdávania cien za najvýraznejšie úspechy v oblasti kultúrneho dedičstva.

Pictures: Commissioner Vassiliou at Villa Empain, Brussels

„Každý z víťazov predstavuje najlepšie výsledky v Európe v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, výskumu a vzdelávania, čo svedčí o mimoriadnych úspechoch jednotlivcov a skupín. Kultúrne dedičstvo je základným kameňom našej kultúrnej rôznorodosti a spoločnej histórie; spája našu minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Pomohla spraviť z Európy poprednú svetovú turistickú destináciu a významne prispieva k ekonomike Únie,“ povedala komisárka Vassiliou.

Bez spoločnej snahy a zručností mnohých profesionálov a dobrovoľníkov a bez účasti mladých ľudí, dedičstvo Európy nemá budúcnosť. Tieto ceny sú oslavou ich lásky, vášne, starostlivosti a oddanosti, ktorú venujú zachovaniu krásy a duše Európy, “ dodal predseda Europa Nostra, Plácido Domingo.

Týchto 27 víťazov bolo vybraných z takmer 140 predložených projektov z 31 krajín. Finálny výber vykonala porota zložená z nezávislých odborníkov z celej Európy. Každý zo šiestich víťazov „hlavnej ceny“ dostane 10 000 EUR a plaketu za víťaznú budovu alebo trofej za projekty.

Kultúrne dedičstvo predstavuje výrazný – a často podceňovaný – prínos pre rast a vytváranie pracovných príležitostí. Tento sektor predstavuje dôležitú súčasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré poskytujú prácu 8,5 miliónu ľudom v EÚ a tvoria 4,5 % HDP Európy. Odhaduje sa, že verejné a súkromné subjekty vynaložia na zachovanie kultúrneho dedičstva ročne okolo 5 miliárd. Údaje uverejnené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukazujú, že 40 % svetového medzinárodného cestovného ruchu má kultúrny rozmer. Kultúrne dedičstvo je tiež kľúčovým zdrojom pre udržateľný rozvoj a sociálnu súdržnosť.

Ceny sú podporované programom Kultúra Európskej únie, v rámci ktorého sa od roku 2007 investovalo 26 miliónov do spolufinancovania projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Ostatné programy financované z prostriedkov EÚ, z ktorých bola získaná podpora: z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli pridelené 3 miliardy EUR na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 2,2 miliardy EUR na rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry a 775 miliónov EUR na podporu služieb v oblasti kultúry na obdobie rokov 2007 - 2013; a od roku 1998 ďalších 89 miliónov EUR prostredníctvom rámcových programov EÚ o výskume a technologickom vývoji.

Poznámka pre tlač:

Europa Nostra reprezentuje kultúrne dedičstvo v Európe. Spája a reprezentuje 250 mimovládnych organizácií, 150 pridružených organizácii a 1 500 členov z viac ako 50 krajín, ktorí sa zaviazali chrániť európske kultúrne dedičstvo a krajinu. Predstavuje platformu na dialóg, oslavuje najlepšie výsledky v rámci kultúrneho dedičstva, vystupuje proti hrozbám pre citlivé budovy, miesta a oblasti kultúrneho dedičstva a podporuje udržateľnú politiku a vysoký štandard v tejto oblasti. Plácido Domingo bol v júni 2010 za svoju angažovanosť valným zhromaždením jednomyseľne zvolený za predsedu Europa Nostra.

Slávnostné odovzdávanie cien v Amsterdame je súčasťou každoročného kongresu Europa Nostra o európskom kultúrnom dedičstve.

Slávnostné odovzdávanie cien tiež podporila Asociácia charitatívnych lotérií EÚ v EÚ.

Uzávierka na podávanie prihlášok na ďalšie udeľovanie cien je 1. október 2011. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať v Lisabone v júni 2012.

Víťazova cien 2011 (v abecednom poradí podľa krajín)

Kategória 1 – Zachovanie kultúrneho dedičstva

V tejto kategórii sa cena Europa Nostra udeľuje projektu z európskej krajiny, ktorá sa nezúčastňuje na programe Kultúra Európskej únie.

Kategória 2 - Výskum

Kategória 3 – Za vykonanú činnosť

Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a zvyšovanie informovanosti

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar