Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Bruksela/ Haga, 7 kwietnia 2011 r.

Ogłoszenie zdobywców nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego „Europa Nostra” 2011

Dziś ogłoszono 27 zdobywców nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego „Europa Nostra” 2011 (lista zwycięzców znajduje się poniżej). Nagrody zostaną wręczone 10 czerwca podczas ceremonii w Concertgebouw w Amsterdamie w obecności Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, światowej sławy tenora i przewodniczącego „Europa Nostra”. Podczas ceremonii „grand prix” otrzyma sześć spośród 27 zwycięskich projektów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w 2011 r.

Zdjęcia: Komisarz Vassiliou w Willi Empain, Bruksela: http://bit.ly/dQ70qo

Każdy ze zwycięzców reprezentuje największe osiągnięcia w Europie w dziedzinie konserwatorstwa, badań i edukacji; uhonorowane zostaną także usługi na rzecz dziedzictwa kulturowego świadczone przez poszczególne osoby i przez grupy ludzi. Dziedzictwo kulturowe jest zasadniczą częścią naszej różnorodności kulturowej i wspólnej historii; łączy ono naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przyczynia się ono tego, że Europa jest najpopularniejszym celem podróży turystycznych na świecie. Dziedzictwo kulturowe wnosi także znaczący wkład w unijną gospodarkę”, powiedziała komisarz Vassiliou.

Bez połączonych wysiłków i umiejętności wielu fachowców i ochotników oraz bez zaangażowania młodych ludzi, europejskie dziedzictwo nie ma przyszłości. Dzisiejsze nagrody stanowią uznanie dla ich miłości, pasji, troski i zaangażowania na rzecz ochrony piękna i duszy Europy”, dodał przewodniczący „Europa Nostra”, Plácido Domingo.

27 zwycięzców zostało wybranych spośród niemal 140 projektów zgłoszonych przez 31 państw. Ostatecznego wyboru dokonało jury składające się z niezależnych ekspertów z całej Europy. Każdy z sześciu zdobywców „grand prix” otrzyma 10 000 euro oraz tablicę pamiątkową dla zwycięskiego budynku lub pamiątkowe trofeum dla projektu.

Dziedzictwo kulturowe przyczynia się w istotny sposób – często niedoceniany – do wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Sektor ten stanowi ważną część branży kultury i branży twórczej, które zapewniają pracę 8,5 milionom ludzi w UE i stanowią 4,5 % PKB w Europie. Na ochronę dziedzictwa kulturowego publiczne i prywatne podmioty wydają rocznie około 5 mld euro. Dane opublikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pokazują, że 40% turystyki zagranicznej na całym świecie ma wymiar kulturowy. Dziedzictwo kulturowe jest również kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

Nagrody są fundowane z unijnego programu „Kultura”, który od 2007 r. wniósł wkład w wysokości 26 mln euro we współfinansowanie projektów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Inne programy finansowane przez UE także miały swój wkład w tym obszarze: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano 3 mld euro na ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego, 2,2 mld euro na rozwój infrastruktury kulturalnej oraz 775 mln euro na wsparcie usług kulturalnych na lata 2007-2013; dalsze 89 mln euro przyznano od 1998 r. poprzez unijne programy ramowe w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

Informacje dla redaktorów:

„Europa Nostra” jest rzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie. Zrzesza i reprezentuje 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych oraz 1500 indywidualnych członków z ponad 50 krajów, zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazów Europy. Stanowi ona sieć na rzecz dialogu, nagradza największe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego, prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniom dla historycznych budynków i miejsc oraz dla krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości w dziedzinie dziedzictwa europejskiego. Plácido Domingo został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego „Europa Nostra” w czerwcu 2010 r. przez zgromadzenie ogólne w uznaniu za jego zaangażowanie w tym obszarze.

Ceremonia przyznania nagród w Amsterdamie odbędzie się w ramach dorocznego Kongresu Dziedzictwa Europejskiego organizacji „Europa Nostra”.

Przyznanie nagród zostało zorganizowane także przy wsparciu Stowarzyszenia Loterii Charytatywnych w Unii Europejskiej.

Termin zgłaszania projektów do przyznania przyszłorocznych nagród mija 1 października 2011 r. Ceremonia przyznania tych nagród odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Lizbonie.

Zdobywcy nagród w 2011 r. (wymienieni alfabetycznie wg nazw państw)

Kategoria 1 — Konserwacja

W tej kategorii nagroda „Europa Nostra” przyznawana jest także projektowi z kraju europejskiego, który nie brał udziału w unijnym programie „Kultura":

Kategoria 2 – Badania

Kategoria 3 – Usługi na rzecz dziedzictwa kulturowego

Kategoria 4 — Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar