Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Brussel/Den Haag, 7 april 2011

Winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2011 bekendgemaakt

De 27 winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2011 werden vandaag bekendgemaakt door de Europese Commissie en Europa Nostra (zie de lijst met winnaars hieronder). De prijzen worden op 10 juni uitgereikt tijdens een ceremonie in het Concertgebouw in Amsterdam en in aanwezigheid van Androulla Vassiliou, EU-Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, en Plácido Domingo, de wereldbekende tenor en tevens voorzitter van Europa Nostra. Tijdens de ceremonie zullen zes van de 27 winnende projecten een hoofdprijs voor de meest opmerkelijke erfgoedprojecten ontvangen.

Foto's: Commissaris Vassiliou bij Villa Empain, Brussel: http://bit.ly/dQ70qo

Commissaris Vassiliou zei: "Elk van de winnaars vertegenwoordigt het beste van wat Europa heeft bereikt inzake conservatie, onderzoek en onderwijs en is een voorbeeld van de uitzonderlijke bijdragen die individuen en groepen hebben geleverd. Cultureel erfgoed is een essentieel onderdeel van onze culturele diversiteit en gezamenlijke geschiedenis; het brengt het verleden, het heden en de toekomst samen. Dankzij zijn cultureel erfgoed is Europa de meest bezochte toeristische bestemming ter wereld en dit erfgoed draagt aanmerkelijk bij tot de economie van de Unie."

"Zonder de vaardigheden en de inspanningen van veel deskundigen en vrijwilligers en zonder de betrokkenheid van de jongeren heeft het Europees erfgoed geen toekomst. Deze prijzen bekronen hun liefde, passie, zorg en engagement voor het behoud van de schoonheid en de ziel van Europa,” voegde Plácido Domingo, voorzitter van Europa Nostra, daaraan toe.

De 27 winnaars zijn gekozen uit bijna 140 ingediende projecten uit 31 landen. De uiteindelijke keuze is gemaakt door een jury van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa. De zes winnaars van de hoofdprijs ontvangen elk 10 000 euro en een gedenkplaat (als het om een gebouw gaat) of een trofee (als het om een project gaat).

Cultureel erfgoed levert een significante – en meestal onderschatte – bijdrage tot groei en de schepping van arbeidsplaatsen. De sector vertegenwoordigt een belangrijk deel van de cultuurindustrie en creatieve bedrijfstakken, die werkgelegenheid bieden voor 8,5 miljoen mensen in de EU en goed zijn voor 4,5% van het Europees bbp. Uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed door publieke en particuliere instellingen bedragen tot ongeveer vijf miljard euro per jaar. Cijfers, gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), tonen aan dat 40% van het wereldwijde internationale toerisme een culturele dimensie heeft. Cultureel erfgoed is ook een essentiële hulpbron voor duurzame ontwikkeling en sociale samenhang.

De prijzen worden gesteund door het programma Cultuur van de Europese Unie, dat sinds 2007 al 26 miljoen euro geïnvesteerd heeft in het medefinancieren van projecten op het gebied van erfgoed. Andere door de EU gefinancierde programma’s voorzien ook in steun op dit gebied: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling trekt voor de periode 2007-2013 3 miljard euro uit voor de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de ondersteuning van culturele diensten. Sinds 1998 is nog eens 89 miljoen euro beschikbaar gesteld door de EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Noot voor redacteuren:

Europa Nostra is de stem van het culturele erfgoed in Europa. Het verzamelt en vertegenwoordigt 250 niet-gouvernementele organisaties, 150 partnerorganisaties en 1500 individuele leden uit meer dan 50 landen die zich geëngageerd hebben om het culturele erfgoed en de landschappen van Europa te beschermen. Het voorziet in een netwerk voor dialoog, het huldigt de beste erfgoedprojecten, voert campagne tegen bedreigingen voor kwetsbare gebouwen, locaties en landschappen en voor duurzaam beleid en hoge kwaliteitsnormen voor erfgoed. In juni 2010 werd Plácido Domingo unaniem gekozen tot voorzitter van Europa Nostra door de algemene vergadering voor zijn engagement op dit gebied.

De uitreikingsceremonie in Amsterdam maakt deel uit van het jaarlijkse Europees Erfgoedcongres van Europa Nostra.

De prijzen genieten ook de steun van de Association of Charity Lotteries in the European Union.

De uiterste termijn om zich aan te melden voor de prijzen van volgend jaar is 1 oktober 2011. De uitreikingsceremonie zal in juni 2012 in Lissabon plaatsvinden.

De winnaars van de prijzen in 2011 (alfabetisch gerangschikt per land)

Categorie 1 — Conservatie:

In deze categorie wordt een Europa Nostra-prijs uitgereikt aan een project uit een Europees land dat geen deel uitmaakt van het programma Cultuur van de Europese Unie.

Categorie 2 — Onderzoek:

Categorie 3 — Bijzondere inzet:

Categorie 4 — Onderwijs, opleiding en bewustmaking:

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar