Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Brussell/L-Aja, is-7 ta' April 2011

Jitħabbru r-rebbieħa tal-Premju tal-UE għall-Wirt Kulturali 2011/il-Premjijiet Europa Nostra

Is-27 rebbieħ tal-Premju tal-UE għall-Wirt Kulturali 2011/il-Premjijiet Europa Nostra qed jitħabbru llum mill-Kummissjoni Ewropea u l-Europa Nostra (ara l-lista tar-rebbieħa hawn taħt). Il-premjijiet se jkunu ppreżentati fl-10 ta' Ġunju f'ċerimonja fil-Concertgebouw f'Amsterdam fil-preżenza ta' Androulla Vassiliou, Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ u Plácido Domingo, it-tenur ta' fama mondjali u l-president tal-Europa Nostra. F'din iċ-ċerimonja sitta mis-27 proġett rebbieħ se jissemmew bħala rebbieħa tal-"grand prix" għall-aħjar kisbiet dwar wirt tal-2011.

Pictures: Commissioner Vassiliou at Villa Empain, Brussels

"Kull wieħed mir-rebbieħa jirrappreżenta l-aqwa kisbiet tal-Ewropa fil-konservazzjoni, ir-riċerka u l-edukazzjoni, kif ukoll b'hekk qed jiġi onorat is-servizz dedikat mil-individwi u l-gruppi. Il-wirt kulturali huwa parti essenzjali tad-diversità kulturali u l-istorja kondiviża tagħna; dan jgħaqqad il-passat, il-preżent u l-futur tagħna. Dan għen lill-Ewropa ssir l-aqwa destinazzjoni turistika tad-dinja u jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv lill-ekonomija tal-Unjoni," qalet il-Kummissarju Vassilliou

"Mingħajr il-ħiliet u l-isforzi magħquda ta' ħafna professjonisti u voluntiera u mingħajr l-involviment taż-żgħażagħ, il-wirt tal-Ewropa ma għandux futur. Dawn il-premjijiet jiċċelebraw l-imħabba, il-passjoni, il-ħarsien u l-impenn għall-preservazzjoni tal-ġmiel u r-ruħ tal-Ewropa," żid jgħid il-President tal-Europa Nostra, Plácido Domingo.

Is-27 rebbieħ ġew magħżula minn madwar 140 proġett sottomessi f'31 pajjiż. L-għażla finali saret minn ġuriji komposti minn esperti indipendenti mill-Ewropa kollha. Kull wieħed mis-sitt rebbieħa tal-"grand prix" se jirċievi EUR 10,000 u plakka għall-bini rebbieħ jew trofew għall-proġetti.

Il-wirt kulturali jġib kontribut sinifikattiv – li ta' spiss hu sottovalutat – lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Is-settur jirrappreżenta parti importanti tal-industriji kulturali u kreattivi li jipprovdu l-impjiegi għal 8.5 miljun ruħ fl-UE u jikkontribwixxi 4.5 % lill-PDG tal-Ewropa. L-infiq fuq il-konservazzjoni tal-wirt kulturali mill-korpi pubbliċi u privati huwa stmat li jiswa EUR 5 biljun fis-sena. Il-figuri ppubblikati mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) juru li l40 % tat-turiżmu internazzjonali fid-dinja kollha għandu dimensjoni kulturali. Il-wirt kulturali huwa wkoll riżorsa għal żvilupp sostenibbli u koeżjoni soċjali.

Il-premjijiet huma sostnuti mill-Programm Kulturali tal-Unjoni Ewropea li investa EUR 26 milljun fil-kofinanzjament ta' proġetti ta' patrimonju mill-2007. Programmi oħra ffinanzjati mill-UE jipprovdu wkoll appoġġ f'dan il-qasam: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jalloka EUR 3 miljun għall-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali, EUR 2.2 biljun għall-iżvilupp tal-infrastruttura kulturali u EUR 775 miljun biex isostni s-servizzi kulturali għall-2007-2013. Mill-1998 kienu disponibbli wkoll EUR 89 miljun oħra permezz tal-Programmi Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku.

Nota lill-edituri:

L-Europa Nostra hija vuċi tal-wirt kulturali fl-Ewropa. Tiġbor flimkien u tirrappreżenta 250 organizzazzjoni mhux governattivi, 150 organizzazzjoni assoċjati u 1,500 membru individwali minn aktar minn 50 pajjiż li huma impenjati li jipproteġu l-wirt u l-pajsaġġi kulturali. Din tipprovdi netwerk għal djalogu, tiċċelebra l-aqwa kisbiet tal-patrimonju, tniedi kampanji kontra theddid lil bini, siti u pajsaġġi ta' patrimonju vulnerabbli u favur politiki sostenibbli u standards ta' kwalità għolja Plácido Domingo nħatar President tal-Ewruopa Nostra b'mod unanimu f'Ġunju 2010 mill-assemblea ġenerali għall-impenn tiegħu fil-qasam.

Iċ-ċerimonja tal-premjijiet f'Amsterdam tifforma parti mill-Kungress tal-Patrimonju Ewropew annwali tal-Europa Nostra.

Il-premjijiet jibbenefikaw ukoll mis-sostenn tal-Association of Charity Lotteries in the European Union.

Id-data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet għall-premjijiet li jmiss hija l-1 ta' Ottubru 2011. Iċ-ċerimonja tal-premjijiet se ssir f'Lisbona f'Ġunju 2012.

Ir-Rebbieħa tal-Premju tal-2011 (elenkati alfabetikament skont il-pajjiż)

Il-Kategorija 1 – Konservazzjoni

F'din il-kategorija, il-Premju tal-Europa Nostra ngħata lil proġett minn pajjiż Ewropew li ma ħax sehem fil-Programm Kulturali tal-UE.

Il-Kategorija 2 – Riċerka

Il-Kategorija 3 — Servizz ta' dedikazzjoni

Il-Kategorija 4 — Edukazzjoni, taħriġ u qawmien ta' kuxjenza

Biex tkun taf aktar:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar