Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Bryssel/Haag, 7. huhtikuuta 2011

Vuoden 2011 Europa nostra ‑kulttuuriperintöpalkinnon voittajat on valittu

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistavat tänään vuoden 2011 Europa nostra -kulttuuriperintöpalkinnon 27 voittajaa (luettelo jäljempänä). Palkinnot luovutetaan 10. kesäkuuta Amsterdamin Concertgebouw-konserttitalossa, jossa ovat läsnä myös koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou ja Europa Nostran puheenjohtaja, maailmankuulu tenori Plácido Domingo. Tilaisuudessa nimetään voittaneiden hankkeiden joukosta kuusi pääpalkinnon saajaa, joiden saavutukset kulttuuriperinnön alalla ovat vuonna 2011 olleet erityisen merkittävät.

Katso videohaastattelu:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I069419

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo.cfm?id=5884&sitelang=en

Komissaari Vassiliou totesi voittajien edustavan Euroopan parhaimmistoa konservoinnissa, tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä kulttuuriperintöä säilyttävässä yksilöjen ja ryhmien työssä ja jatkoi: ”Kulttuuriperintö kuuluu olennaisena osana Euroopan kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja yhteiseen historiaamme. Siinä yhdistyvät menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme. Sen ansiosta Eurooppa on matkailun ykköskohde maailmassa, ja sen panos Euroopan unionin talouteen on merkittävä.”

Europa Nostran puheenjohtaja Plácido Domingo lisäsi: ”Ilman lukuisten ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhdistettyjä taitoja ja ponnisteluja ja nuorison osallistumista Euroopan kulttuuriperinnöllä ei ole tulevaisuutta. Näillä palkinnoilla kunnioitetaan sitä rakkautta ja innostusta, jota he tuntevat Euroopan kauneutta ja henkeä kohtaan, ja heidän sitoutumistaan niiden vaalimiseen ja säilyttämiseen."

Palkinnon 27 voittajaa valittiin lähes 140:stä kilpailuun osallistuneesta hankkeesta, ja osallistuneita oli 31 maasta. Lopullisen valinnan tekivät eri puolilta Eurooppaa tulevista riippumattomista asiantuntijoista koostuvat valintalautakunnat. Kuusi pääpalkinnon voittajaa saavat 10 000 euroa kukin sekä palkittuun rakennukseen kiinnitettävän laatan tai hankkeen voittopokaalin.

Kulttuuriperinnön panos kasvuun ja työpaikkojen syntymiseen on huomattava – mutta usein aliarvostettu. Sektori on merkittävä osa kulttuuri- ja luovan alan teollisuutta, joka tarjoaa työpaikan 8,5 miljoonalle ihmiselle EU:ssa ja tuottaa 4,5 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Julkiset ja yksityiset tahot käyttävät kulttuuriperinnön säilyttämiseen arviolta 5 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaisemat luvut osoittavat, että 40 prosentilla kansainvälisestä matkailusta on kulttuuriin liittyvä ulottuvuus. Kulttuuriperintö on siis keskeinen resurssi kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Palkintoja tuetaan Euroopan unionin Kulttuuri-ohjelmasta, josta on yhteisrahoitettu kulttuuriperintöhankkeita 26 miljoonalla eurolla vuodesta 2007. Myös muista EU-rahoitteisista ohjelmista myönnetään tukea tällä alalla: Euroopan aluekehitysrahasto on osoittanut 3 miljardia euroa kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen, 2,2 miljardia euroa kulttuuri-infrastruktuurien kehittämiseen ja 775 miljoonaa euroa kulttuuripalvelujen tukemiseen vuosina 2007–2013. Lisäksi EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta on vuodesta 1998 lähtien asetettu käytettäväksi 89 miljoonaa euroa.

Lisätietoja toimittajille:

Europa Nostra on Euroopan kulttuuriperinnön äänitorvi. Siihen kuuluu 250 kansalaisjärjestöä, 150 liitännäisjärjestöä ja 1 500 henkilöjäsentä, jotka tulevat yli 50 maasta ja jotka ovat sitoutuneet vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä ja ‑maisemia. Europa Nostra edustaa jäseniään, tarjoaa verkoston vuoropuhelulle, nostaa esiin parhaita kulttuuriperintöön liittyviä saavutuksia, suojelee uhanalaisia rakennuksia, nähtävyyksiä ja maisemia sekä kampanjoi kulttuuriperinnön alan kestävien toimintatapojen ja korkean laadun puolesta. Plácido Domingo valittiin kesäkuun 2010 yleiskokouksessa yksimielisesti Europa Nostran puheenjohtajaksi tähän alaan liittyvien ansioidensa perusteella.

Amsterdamin palkintojenjakotilaisuus on osa Europa Nostran vuosittaista Euroopan kulttuuriperintökongressia.

Mukana palkintoja tukemassa on myös Association of Charity Lotteries in the European Union.

Määräaika seuraavalle palkintokierrokselle hakemista varten on 1. lokakuuta 2011. Palkintojenjakotilaisuus pidetään Lissabonissa kesäkuussa 2012.

Vuoden 2011 voittajat (aakkosjärjestyksessä maittain)

Luokka 1 — Konservointi

Tässä luokassa Europa Nostra -palkinto myönnettiin hankkeelle, joka on toteutettu EU:n Kulttuuri-ohjelmaan osallistumattomassa maassa:

Luokka 2 – Tutkimus

Luokka 3 — Kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ

Luokka 4 — Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar