Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Brüssel/Haag, 7. aprill 2011

2011. aasta ELi kultuuripärandi auhinna/Europa Nostra auhindade võitjad on selgunud

Euroopa Komisjon ja Europa Nostra avalikustavad täna ELi kultuuripärandi Europa Nostra auhindade 27 võitjat (võitjate loetelu on esitatud allpool). Auhinnad antakse üle 10. juunil Amsterdamis Concertgebouw's toimuval auhinnatseremoonial, kus osalevad ka Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ning Europa Nostra president, maailmakuulus tenor Plácido Domingo. 27st võitnud projektist 6 saavad peaauhinna 2011. aasta kõige silmapaistvama kultuuripärandiprojekti eest.

Fotod: volinik Vassiliou Brüsselis Villa Empain'is

„Iga võiduprojekt esindab Euroopa parimaid saavutusi kultuuripärandi säilitamisel, teadustegevuses ja haridusvaldkonnas ning üksikisikute ja rühmade erilisi teeneid. Kultuuripärand on oluline osa meie kultuurilisest mitmekesisusest ja ühisest ajaloost ning ühendab meie minevikku, olevikku ja tulevikku. Tänu meie kultuuripärandile on Euroopa maailma turismisihtkohtade seas esirinnas ning see annab olulise panuse liidu majandusse,” ütles volinik Vassiliou.

„Kui ei oleks paljude professionaalide ja vabatahtlike oskusi ja ühist panust ning noorte osalust, ei oleks Euroopa kultuuripärandil tulevikku. Auhindadega tunnustatakse nende inimeste kirge ja armastust Euroopa ilu ja hinge vastu,” lisas Europa Nostra president Plácido Domingo.

27 võitjat valiti välja 31 riigist esitatud ligikaudu 140 projekti hulgast. Lõpliku valiku tegi kogu Euroopast pärit sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii. Kuus peauhinna võitjat saavad igaüks auhinnaks 10 000 eurot, lisaks antakse märgis paigaldamiseks võitnud ehitisele või Europa Nostra medal projektile.

Kultuuripärand annab olulise, ent tihti alahinnatud, panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse. See sektor on kultuuri- ja loomemajanduse oluline osa, mis annab ELis tööd 8,5 miljonile inimesele ning mille osakaal Euroopa SKPs on 4,5%. Avalik- ja era-õiguslike asutuste kulutused kultuuripärandi säilitamisele on aastas hinnanguliselt 5 miljardit eurot. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) avaldatud andmed näitavad, et 40% ülemaailmsest turismist on kultuuriturism. Kultuuripärand on ka oluline säästva arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse allikas.

Auhindu toetatakse Euroopa Liidu kultuuriprogrammist ning kaasrahastatavatesse kultuuripärandiprojektidesse on alates 2007. aastast investeeritud 26 miljonit eurot. Seda valdkonda toetatakse ka muude ELi rahastatavate programmide kaudu: ajavahemikuks 2007–2013 eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks 3 miljardit eurot, kultuuriinfrastruktuuri arendamiseks 2,2 miljardit eurot ja kultuuriteenuste toetamiseks 775 miljonit eurot. Teadusuuringute ja tehnoloogia arengu raamprogrammide kaudu on alates 1998. aastast eraldatud lisavahendeid 89 miljoni euro ulatuses.

Märkus toimetajatele:

Europa Nostra on kultuuripärandi kaitsja Euroopas. Sellesse kuulub 250 valitsusvälist organisatsiooni, 150 sidusorganisatsiooni ja rohkem kui 50 riigist pärit 1500 üksikliiget, kes on pühendunud Euroopa kultuuri- ja looduspärandi kaitsmisele. Europa Nostra on võrgustik dialoogide pidamiseks, selle kaudu tähistatakse parimaid kultuuripärandi valdkonna saavutusi, korraldatakse kampaaniaid muinsuskaitse alla kuuluvate ohustatud ehitiste, kultuurimälestiste ja looduspärandi kaitsmiseks ning edendatakse kultuuripärandi valdkonnas säästvaid strateegiaid ja kõrgeid kvaliteedistandardeid. Plácido Domingo valiti 2010. aasta juuni üldkoosolekul ühehäälselt Europa Nostra presidendiks tema teenete eest kultuuripärandi valdkonnas.

Amsterdamis toimuv auhinnatseremoonia on osa Europa Nostra iga-aastasest Euroopa kultuuripärandikongressist.

Auhindu toetab ka ühendus Association of Charity Lotteries in the European Union.

Järgmise aasta auhindadele kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2011. Auhinnatseremoonia peetakse Lissabonis 2012. aasta juunis.

2011. aasta auhindade võitjad (tähestikulises järjekorras riikide lõikes)

1. kategooria – säilitamine

Selles kategoorias antakse Europa Nostra auhind projektile Euroopa riigist, mis ei osale ELi kultuuriprogrammis:

2. kategooria – teadustegevus

3. kategooria – erilised teened

4. kategooria – haridus- ja koolitusprojektid ning teadlikkuse suurendamine

Lisateave:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar