Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Bruxelles/Haag, den 7. april 2011

Vinderne af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2011

De 27 vindere af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2011 blev offentliggjort i dag af Europa-Kommissionen og Europa Nostra (se vinderlisten nedenfor). Priserne uddeles den 10. juni ved et arrangement i Concertgebouw i Amsterdam under overværelse af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Plácido Domingo, verdensberømt tenor og formand for Europa Nostra. 6 af de 27 vinderprojekter får en hovedpris ved årets prisuddeling som mest fremragende kulturarvsprojekter.

Billeder: Androulla Vassiliou i Villa Empain, Bruxelles

"Hver af vinderne repræsenterer de ypperste resultater i Europa inden for bevarelse, forskning og pædagogiske tiltag samt enkeltpersoners og gruppers særlige præstationer. Kulturarven er et afgørende element i vores kulturelle mangfoldighed og fælles historie. Den samler vores fortid, nutid og fremtid. Den har været med til at gøre Europa til verdens største turistdestination, og den bidrager i høj grad til EU's økonomi," udtalte Androulla Vassiliou

"Uden de mange fagfolks og frivilliges kombinerede færdigheder og indsats og uden inddragelse af de unge er der ikke nogen fremtid for Europas kulturarv. Disse priser er en hyldest til deres kærlighed, passion, omsorg og engagement for bevarelsen af Europas skønhed og sjæl," tilføjede formanden for Europa Nostra, Plácido Domingo.

De 27 vindere er blevet udvalgt blandt næsten 140 indsendte projekter i 31 lande. Juryer bestående af uafhængige eksperter fra hele Europa har stået for den endelige udvælgelse. Seks projekter modtager hver en hovedpris på 10 000 EUR og en mindeplade til vinderbygningen eller et sejrstrofæ til projekterne.

Kulturarven yder et betydeligt – og ofte undervurderet – bidrag til vækst og jobskabelse. Sektoren tegner sig for en stor del af de kulturelle og kreative industrier, som beskæftiger 8,5 mio. mennesker i EU og bidrager med 4,5 % af EU's BNP. Det skønnes, at det offentlige og private årligt bruger 5 mia. EUR på at bevare kulturarven. Tal fra OECD viser, at 40 % af den internationale turisme i verden har en kulturel dimension. Kulturarven er desuden en vigtig kilde til bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft.

Priserne finansieres gennem EU's kulturprogram, som siden 2007 har investeret 26 mio. EUR til medfinansiering af kulturarvsprojekter. Der ydes også støtte fra andre EU-programmer til dette område: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling giver i perioden 2007-2013 3 mia. EUR til beskyttelse og bevarelse af kulturarven, 2,2 mia. EUR til udvikling af kulturinfrastrukturen og 775 mio. EUR til kulturtjenester, og siden 1998 er der ydet 89 mio. EUR via EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling.

Baggrundsoplysninger:

Europa Nostra er den europæiske kulturarvs talerør. Den samler og repræsenterer 250 ikke-statslige organisationer, 150 associerede organisationer og 1 500 individuelle medlemmer i over 50 lande, som er optaget af arbejdet med at bevare kulturarv og -landskaber i Europa. Den udgør et dialognetværk, hædrer de bedste kulturarvsprojekter, kæmper mod trusler for sårbare bygninger, steder og landskaber og arbejder for bæredygtighed og højkvalitetsstandarder vedrørende kulturarven. Plácido Domingo blev for sit engagement på området enstemmigt valgt til formand for Europa Nostra i juni 2010 på generalforsamlingen.

Prisuddelingen i Amsterdam indgår i Europa Nostras årlige europæiske kulturarvskongres.

Priserne får desuden støtte fra Association of Charity Lotteries in the European Union (sammenslutningen af lotterier med velgørende formål i EU).

Fristen for at ansøge om næste års priser er den 1. oktober 2011. Prisuddelingen foregår da i Lissabon i juni 2012.

Prisvinderne i 2011 (ordnet alfabetisk efter land)

Kategori 1 — Bevarelsesarbejde

I denne kategori gives en Europa Nostra-pris til et europæisk land, der ikke deltager i EU's kulturprogram:

Kategori 2 — Forskning

Kategori 3 — Særlige præstationer

Kategori 4 — Pædagogiske tiltag og oplysningskampagner

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar