Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

V Bruselu/Haagu dne 7. dubna 2011

Vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011 (viz seznam níže). Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží při této příležitosti hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011.

Obrázky: Komisařka Androulla Vassiliou v bruselské vile Empain: http://bit.ly/dQ70qo

„Vítězové jsou oceněni za nejlepší výsledky, jichž bylo v Evropě dosaženo v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání, a rovněž za mimořádné úsilí jednotlivců i skupin. Kulturní dědictví je nedílnou součástí naší kulturní rozmanitosti a společné historie, neboť představuje pojítko mezi naší minulostí, přítomností a budoucností. Napomohlo tomu, že se Evropa stala přední světovou turistickou destinací, a významně přispívá k hospodářským výsledkům Unie,“ prohlásila komisařka Vassiliou.

„Bez spojených dovedností a úsilí mnoha profesionálů a dobrovolníků a bez zapojení mladých lidí nemá evropské kulturní dědictví budoucnost. Tyto ceny vyzdvihují jejich lásku, nadšení, péči a oddanost věnované ochraně krásy a ducha Evropy,“ dodal předseda sdružení Europa Nostra Plácido Domingo.

27 vítězů bylo vybráno z téměř 140 předložených projektů z 31 zemí. Konečným výběrem byly pověřeny poroty složené z nezávislých odborníků z celé Evropy. Každý ze šesti laureátů hlavní ceny obdrží 10 000 EUR a pamětní plaketu za vítěznou budovu nebo cenu za vítězný projekt.

Kulturní dědictví představuje významný – a často nedoceněný – příspěvek k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Tato oblast je důležitou součástí odvětví kultury a tvůrčích odvětví, která poskytují pracovní příležitosti pro 8,5 milionů osob v celé EU a podílejí se 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty, představují odhadem 5 miliard EUR ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového mezinárodního cestovního ruchu zahrnuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Ceny jsou udělovány s podporou programu EU „Kultura“, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 26 milionů EUR. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá v období 2007–2013 částkou 3 miliardy EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy EUR věnuje na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 milionů na podporu kulturních služeb. Dalších 89 milionů EUR bylo od roku 1998 poskytnuto prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Poznámka pro editory:

Europa Nostra se zasazuje o ochranu evropského kulturního dědictví. Sdružuje a reprezentuje 250 nevládních organizací, 150 přidružených organizací a 1 500 individuálních členů z více než 50 zemí, jež usilují o zachování evropského kulturního dědictví a krajiny. Poskytuje síť pro dialog, oceňuje nejlepší výsledky v oblasti ochrany kulturního dědictví, bojuje za zachování ohrožených památkových budov a významných historických a přírodních míst a usiluje o udržitelné politiky a vysoké normy pro kvalitu v památkové oblasti. Předsedou sdružení Europa Nostra byl v červnu 2010 valným shromážděním jednomyslně jmenován Plácido Domingo za jeho angažovanost v dané oblasti.

Slavnostní předání cen v Amsterdamu je součástí výročního kongresu o evropském dědictví, který pořádá Europa Nostra.

Na ocenění přispívá rovněž Sdružení dobročinných loterií v Evropské unii.

Kandidatury na příští ceny mohou být předkládány do 1. října 2011. Tyto ceny se budou předávat v Lisabonu v červnu 2012.

Vítězové v roce 2011 (abecední řazení podle zemí)

Kategorie 1 – Památková péče

V této kategorii je cena Europa Nostra udělena projektu z evropské země, která se neúčastní programu EU „Kultura“:

Kategorie 2 – Výzkum

Kategorie 3 – Mimořádné úsilí

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta

Více informací:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar