Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/443

Брюксел/Хага, 7 април 2011 г.

Обявяване на носителите на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Днес Европейската комисия и „Europa Nostra“ обявяват 27-те носители на наградата на Европейския съюз за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г. (вж. списъка по-долу). Наградите ще бъдат връчени на церемония на 10 юни, която ще се проведе в зала Concertgebouw в Амстердам, като на нея ще присъстват Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и световноизвестният тенор и председател на „Europa Nostra“ Пласидо Доминго. На церемонията шест от 27-те отличени проекта ще получат голямата награда като признание за изключителни резултати за 2011 г. в областта на културното наследство.

Снимки: комисар Василиу във Villa Empain, Брюксел

„Всяка една от наградите е признание за отлични резултати в Европа в областта на консервацията, научните изследвания и образованието, както и за изключителен личен и колективен принос. Културното наследство е основна част от нашето културно многообразие и обща история; то е мостът между минало, настояще и бъдеще. Културното наследство допринесе за превръщането на Европа в първа туристическа дестинация в света и спомага значително за развитието на икономиката на Съюза“, заяви комисар Василиу.

„Без обединяване на знанията и усилията на значителен брой специалисти и доброволци и без участието на младите хора културното наследство на Европа няма бъдеще. Тези награди представляват отличие за тяхната страст, отдаденост, загриженост и ангажираност към съхраняването на красотата и душата на Европа“, добави председателят на „Europa Nostra“ Пласидо Доминго.

27-те победители бяха избрани измежду близо 140 представени проекта в 31 държави. Окончателният подбор беше направен от журита от независими експерти от цяла Европа. Шестимата носители на голямата награда ще получат по 10 000 EUR и почетна табела, ако наградата се връчва за сграда, или почетни отличия — за проекти.

Често подценявано, културното наследство допринася значително за растежа и създаването на работни места. Тази сфера представлява важна част от културата и творческите дейности, които осигуряват работа на 8,5 млн. души в ЕС, а делът им в БВП на Европа е 4,5 %. Разходите за консервация на паметници на културата от страна на частноправни и публичноправни субекти се оценяват на 5 млрд. EUR на година. Данните, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), показват, че 40 % от международния туризъм в света е свързан с културното наследство. То е и от основно значение за устойчивото развитие и социалното сближаване.

Наградите получават подкрепа по програма „Култура“ на Европейския съюз, по линия на която от 2007 г. са инвестирани 26 млн. EUR в съфинансиране на проекти във връзка с културното наследство. По други програми, съфинансирани от ЕС, също се оказва подкрепа в тази област: за периода 2007—2013 г. по Европейския фонд за регионално развитие са отделени 3 млрд. EUR за опазване и съхранение на културното наследство, 2,2 млрд. EUR за развитие на културната инфраструктура и 775 млн. EUR за подпомагане на услугите в областта на културата. Други 89 млн. EUR са предоставени от 1998 г. насам по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие.

Бележка към редакторите:

„Europa Nostra“ е гласът на културното наследство в Европа. Тя обединява и представлява 250 неправителствени организации, 150 асоциирани организации и 1500 индивидуални членове от повече от 50 държави, посветени на опазването на европейското културно наследство и ландшафт. „Europa Nostra“ осигурява мрежа за диалог, награждава най-добрите постижения в областта на културното наследство, провежда кампании във връзка със застрашените сгради, обекти и ландшафти, които са паметници на културата, и кампании за устойчива политика и стандарти за високо качество в тази сфера. През юни 2010 г. общото събрание на „Europa Nostra“ избра единодушно Пласидо Доминго за председател поради ангажираността му в тази област.

Церемонията по връчването на наградите в Амстердам е част от годишния конгрес за европейското културно наследство на „Europa Nostra“.

Също така подкрепа за наградите се оказва от Сдружението на лотариите с благотворителна цел в Европейския съюз.

Крайният срок за кандидатстване за наградите през следващата година е 1 октомври 2011 г. Церемонията по връчването ще се проведе в Лисабон през юни 2012 г.

Носители на наградите за 2011 г. (по азбучен ред на държавите)

Категория 1 — Консервация

В тази категория наградата наEuropa Nostra“ се връчва на проект от европейска държава, която не участва в програма „Култура“ на ЕС:

Категория 2 — Научни изследвания

Категория 3 – Изключителен принос

Категория 4 — Образование, обучение и популяризиране

За повече информация:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org


Side Bar