Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Bruselj, 6. aprila 2011

Otroci v EU bodo imeli koristi od hitrejših postopkov plačevanja preživnin iz tujine

Razveza zakonske zveze je že sama po sebi boleč dogodek, ki pa ga pogosto stopnjujejo še finančne in čustvene težave, kadar eden od staršev živi v tujini in ne želi prispevati finančne pomoči. Ker danes v EU živi okoli 16 milijonov mednarodnih parov in 30 milijonov državljanov EU živi v državah, ki niso članice Evropske unije, se bo vse pogosteje dogajalo, da bo moral preživnino plačevati starš, ki živi v drugi državi. Vzemimo za primer par, ki živi v Franciji, po razvezi zakonske zveze pa se oče preseli v Združene države Amerike. Ali bo otrok kljub temu prejemal preživnino, ki mu jo mora na podlagi odločbe francoskega sodišča plačevati oče? V skladu z novo konvencijo, ki jo je danes podpisala EU, bodo ameriški organi sodelovali z ustreznimi evropskimi organi pri zagotavljanju, da bo oče še naprej izpolnjeval svojo obveznost in bo otrok še vedno prejemal preživnino. S haaško konvencijo o preživninskih obveznostih se uvaja sistem za mednarodno izterjavo preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin. Med EU in državami, ki niso njene članice, vzpostavlja skupni pravni okvir, ki pristojnim organom omogoča sodelovanje pri izvrševanju preživninskih zahtevkov in preživninskim zavezancem preprečuje, da bi se izognili plačevanju preživnine z zapustitvijo ozemlja EU. Konvencija določa tudi brezplačno pravno pomoč v mednarodnih primerih preživnine otrok. Dopolnjuje pravila EU o priznavanju in izvrševanju preživninskih odločb, ki se bodo začela uporabljati z 18. junijem 2011.

„Ob razpadu družine so pogosto otroci tisti, ki najbolj trpijo,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding ter dodala: „EU že ima stroga pravila, s katerimi zagotavlja, da otroci, katerih starš živi ločeno od njih v drugi državi članici EU, prejemajo finančno podporo. Evropska unija bo s podpisom te mednarodne konvencije zagotovila, da bodo otroci deležni enake zaščite tudi v primerih, kadar se eden on staršev preseli v državo zunaj EU. Interesi otroka so na prvem mestu in starši ne bi smeli imeti možnosti, da se izognejo svoji obveznosti s tem, da zapustijo EU. Naše mednarodne partnerje pozivam, naj se nam pridružijo in to konvencijo čim prej ratificirajo.

Z novo konvencijo bo med EU in drugimi državami, ki so pogodbenice konvencije, uveden skupni pravni okvir, namenjen lajšanju mednarodne izterjave družinske preživnine. Ker se velika večina preživninskih zahtevkov navezuje na otroke, je konvencija v prvi vrsti ukrep za zaščito otrok. Uvaja sistem sodelovanja nacionalnih organov po vsem svetu, določa brezplačno pravno pomoč v zadevah v zvezi s preživnino otrok ter racionalizira postopke za priznavanje in izvrševanje odločb o preživnini.

Z novim sistemom se bodo poleg tega pospešili trenutno dolgotrajni in zapleteni postopki iskanja preživninskih zavezancev, ki se izogibajo plačilu preživninskih obveznosti. Na mednarodni ravni konvencija dopolnjuje haaški sistem na področju družinskega prava, ki se že uporablja za ugrabitve otrok, starševsko odgovornost in mednarodne posvojitve.

Madžarsko predsedstvo je Konvencijo danes podpisalo v imenu EU, zdaj pa morajo države članice sprejeti odločitev o uradni sklenitvi (ratifikaciji) konvencije s strani EU. Ministri za pravosodje naj bi dogovor o tem dosegli na srečanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki bo potekalo 9. in 10. junija letos. EU bo nato lahko deponirala listino o ratifikaciji po določenem 18-mesečnem obdobju, tako da bi konvencija lahko začela veljati leta 2013.

Združene države, Norveška in Ukrajina so konvencijo že podpisale, vrsta drugih držav, ki so sodelovale v pogajanjih o konvenciji (vključno z Japonsko, Kitajsko, Rusijo, Avstralijo, Kanado in Brazilijo), pa naj bi to storila, ko bo v teku ratifikacija v EU in ZDA.

Ozadje

V zvezi s številom preživninskih zahtevkov, ki vključujejo čezmejno izterjavo, trenutno ni na voljo nobenih statističnih podatkov. Vendar v EU danes živi okoli 16 milijonov mednarodnih parov, medtem ko približno 30 milijonov državljanov EU prebiva v državah zunaj Evropske unije. Hkrati je bilo leta 2007 v EU zabeleženih 1,2 milijona razvez zakonskih zvez. Ti podatki kažejo na velik problem z vidika obravnave in izvrševanja preživninskih zahtevkov, kadar je eden od staršev odsoten in (morda) ne prebiva v EU.

Haaška konvencija o preživninskih obveznostih iz leta 2007 dopolnjuje zakonodajo EU o preživninskih obveznostih, ki je bila sprejeta 18. decembra 2008, tj. Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. Uredba in Protokol o pravu, ki se uporablja, se bosta v državah članicah EU začela uporabljati 18. junija 2011.

Evropska unija bo s sklenitvijo konvencije okrepila veljavna pravila EU o priznavanju in izvrševanju preživninskih odločb ter upravno sodelovanje med osrednjimi organi, saj bo znotraj EU oblikovan usklajen niz pravil, ki se bo uporabljal v odnosih s tretjimi državami, ki bodo postale pogodbenice Konvencije.

Več informacij

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar