Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Brüsszel, 2011. április 6.

Az Unióban élő gyermekek ezentúl gyorsabban hozzáférhetnek a külföldről érkező tartásdíjhoz

Egyáltalán nem ritka, hogy a válással vagy különéléssel járó fájdalmat abból fakadó anyagi és érzelmi terhek súlyosbítják, hogy a külföldön élő szülő nem hajlandó pénzügyi hozzájárulást biztosítani. Tekintettel arra, hogy az Unióban 16 millióra tehető a nemzetközi párok száma és mintegy 30 millió uniós polgár nem uniós országban él, egyre fontosabb kérdés a külföldről származó gyermektartási díjhoz való hozzájutás. Tételezzük fel, hogy egy házaspár Franciaországban él, majd a válást követően az apa az Egyesült Államokba költözik. Meg fogja-e kapni ezt követően is a gyermek a francia bíróság által megítélt tartásdíjat? Az Unió által ma aláírt új egyezmény értelmében az amerikai hatóságok együttműködnek majd az európai hatóságokkal, hogy az apa eleget tegyen kötelezettségeinek, és a gyermek továbbra is támogatásban részesüljön. A tartásról szóló hágai egyezmény az egész világra kiterjedő rendszert hoz létre a gyermektartás és az egyéb családi tartások behajthatósága érdekében. Közös jogi keretet alakít ki az uniós és a nem uniós országok között, hogy a hatóságok együttműködhessenek a tartási keresetek végrehajthatósága érdekében, és az adósok az Unió területének elhagyásával ne bújhassanak ki kötelezettségeik alól. Emellett a nemzetközi gyermektartási ügyekre vonatkozó ingyenes jogsegélyről is rendelkezik. Az egyezmény kiegészíti a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2011. június 18-ától alkalmazandó uniós szabályokat.

„A családok felbomlása gyakran a gyermekeket viseli meg leginkább” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Az Unió már erőteljes szabályokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a gyermekek pénzügyi támogatást kapjanak akkor is, ha a szülő tőlük távol, egy másik uniós tagállamban él. E nemzetközi szerződés aláírásával az EU biztosítja, hogy a gyermekek ugyanolyan védelemben részesüljenek abban az esetben is, ha a szülő az Unió területén kívülre költözik. A gyermekek érdekeinek kell elsőbbséget élvezniük; nem hagyhatjuk, hogy a szülők az Unió területét elhagyva kibújhassanak kötelezettségeik alól. Arra buzdítom nemzetközi partnereinket, hogy kövessék példánkat, és mielőbb erősítsék meg az egyezményt.”

Az új egyezmény a családi tartással kapcsolatos követelések behajtásának megkönnyítése érdekében közös jogi keretet teremt az Unió és az egyezményt megerősítő nem uniós országok között. Mivel a tartási követelések túlnyomó többsége a gyermektartásra vonatkozik, az egyezmény mindenekelőtt gyermekvédelmi intézkedés. Világszintű együttműködési rendszert hoz létre a nemzeti hatóságok vonatkozásában, ingyenes jogsegélyt biztosít a gyermektartási ügyekkel kapcsolatban, valamint egyszerűsíti a tartásról szóló bírósági határozatok elismerését és végrehajtását szolgáló eljárásokat.

Az új szabályozási rendszerrel gyorsabbá válnak azok a jelenleg hosszadalmas és bonyolult eljárások is, amelyek segítenek a bujkáló adósok felkutatásában. Nemzetközi szinten ez az egyezmény kiegészíti a gyermekek jogellenes elvitele, a szülői felelősség és a nemzetközi örökbefogadás tekintetében már érvényben levő családjogi intézkedésekre vonatkozó hágai egyezményt.

Miután a mai napon a magyar elnökség az Unió nevében aláírta az egyezményt, a tagállamoknak határozatot kell elfogadniuk ahhoz, hogy az Unió hivatalosan megkösse (vagy megerősítse) az egyezményt. Az igazságügyi miniszterek várhatóan a 2011. június 9–10. között megrendezésre kerülő Bel- és Igazságügyi Tanács keretében állapodnak meg erről. Ezt követően – a végrehajtásra kijelölt 18 hónapos időszak elteltével – az Unió letétbe helyezheti a megerősítő okmányt, majd az egyezmény 2013-tól hatályba lép.

Az Egyesült Államok, Norvégia és Ukrajna már aláírta az egyezményt, továbbá az előrejelzések szerint számos, a tárgyalásokban részt vevő ország (többek között Japán, Kína, Oroszország, Kanada és Brazília) szintén aláírja azt, amint folyamatban lesz az Unió és az Egyesült Államok részéről az egyezmény megerősítése.

Előzmények

Nincsenek nemzetközi statisztikai adatok arról, hány tartásdíjjal kapcsolatos ügyben van szükség határokon átnyúló behajtásra. Ám az Unióban 16 millióra tehető a nemzetközi párok száma, továbbá mintegy 30 millió uniós polgár él az Európai Unión kívüli országokban. Emellett 2007-ben (a rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint) a 27 uniós országban összesen 1,2 millió válásra került sor. Ezek az adatok azt jelzik, hogy jelentős probléma a tartásdíj kezelése és behajtása távol lévő, esetlegesen nem uniós tagállamban tartózkodó szülők esetében.

A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáiról szóló 2007-es hágai egyezmény kiegészíti a tartásdíj Unión belüli helyzetére vonatkozóan 2008. december 18-án elfogadott jogszabályt, azaz a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendeletet. A rendelet és az alkalmazandó jogról szóló jegyzőkönyv az uniós tagállamokban 2011. június 18-tól alkalmazandó.

Az egyezmény Unió általi megkötése megerősíti a tartási kötelezettséget megállapító határozatok elismerésével és végrehajtásával kapcsolatban már létező uniós szabályokat, valamint a központi hatóságok közötti adminisztratív együttműködést azáltal, hogy az Unión belül összehangolt szabályokat hoz létre az egyezmény részes felévé váló harmadik országok tekintetében.

További információ

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar