Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/441

Брюксел, 6 април 2011 г.

Децата в ЕС ще получават по-бързо плащания за издръжка от чужбина

Твърде често към болката от развода или раздялата се прибавят финансови и емоционални трудности в случаите, когато един от родителите живее в чужбина и отказва да предоставя финансова подкрепа. Проблемът с получаването на издръжка за деца от чужбина ще става все по-голям предвид на това, че според оценките в ЕС има около 16 млн. международни двойки и около 30 млн. граждани на ЕС живеят в държави извън него. Ако например живееща във Франция двойка се разведе и бащата се премести в Съединените щати, детето ще получава ли въпреки това издръжката, която френски съд е разпоредил на бащата да изплаща? Съгласно новата конвенция, подписана днес от ЕС, американските органи ще си сътрудничат с органите в Европа, за да осигурят, че бащата изпълнява задълженията си и че детето получава издръжка. С Хагската конвенция относно издръжката се установява световна система за събиране на издръжките за деца и за други членове на семейството. С нея се създава обща правна рамка между ЕС и държавите извън ЕС с цел органите да си сътрудничат при изпълнението на исковете за издръжка и длъжниците вече да не могат да избягват задълженията си, като напуснат ЕС. Освен това в нея е предвидена безплатна правна помощ при делата за международна издръжка за деца. Конвенцията допълва правилата на ЕС относно признаването и изпълнението на решенията за издръжка, които ще започнат да се прилагат на 18 юни 2011 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по правосъдието Вивиан Рединг посочи следното: „При раздялата на семействата често най-много страдат децата. ЕС вече има строги правила, с които да се осигури, че децата получават финансова подкрепа, когато един от родителите живее отделно от тях в друга държава-членка на ЕС. С подписването от ЕС на тази международна конвенция ще се гарантира, че децата получават същата защита, ако един от родителите се премести в държава извън ЕС. Интересите на децата трябва да стоят на първо място, а родителите трябва да не могат да избягват задълженията си, като напуснат ЕС. Призовавам нашите международни партньори да се присъединят към нас и бързо да ратифицират конвенцията.“

С новата конвенция ще се създаде обща правна рамка между ЕС и държавите извън ЕС, които я ратифицират, с цел да се улесни международното събиране на семейни издръжки. Тъй като повечето искове за издръжка са свързани с деца, конвенцията е преди всичко мярка за защита на децата. С нея се създава световна система за сътрудничество между националните органи, предвижда се предоставянето на безплатна правна помощ при делата за издръжка за деца и се рационализират процедурите за признаване и изпълнение на съдебните решения за издръжка.

Също така с новата система ще се ускорят процедурите за подпомагане на издирването на укриващите се длъжници, които понастоящем са продължителни и сложни. На международно равнище конвенцията допълва вече действащата хагска система относно семейното право във връзка с отвличането на деца, родителската отговорност и международното осиновяване.

След като унгарското председателство подписа днес конвенцията от името на ЕС, държавите-членки трябва да приемат решение за официалното сключване (или ратифициране) на конвенцията от ЕС. Очаква се министрите на правосъдието да постигнат съгласие за това на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 9—10 юни 2011 г. Тогава ЕС ще може да депозира документа за ратификация след изтичане на определения 18-месечен срок за въвеждане в действие, като конвенцията ще влезе в сила през 2013 г.

Съединените щати, Норвегия и Украйна вече подписаха конвенцията, а редица други държави, които проведоха преговори по нея (сред които Япония, Китай, Русия, Австралия, Канада и Бразилия), също се очаква да последват примера им, след като започне ратифицирането ѝ от ЕС и САЩ.

Контекст

Не съществува международна статистика за броя на случаите на искове за издръжка, при които се налага трансгранично събиране. Според оценките обаче в ЕС има около 16 млн. международни двойки, а около 30 млн. граждани на ЕС пребивават в държави извън него. Същевременно през 2007 г. в 27-те държави от ЕС са регистрирани 1,2 млн. развода (по последни данни). Тези данни сочат, че е налице съществен проблем, що се отнася до третирането и изпълнението на плащанията за издръжка от живеещи отделно от децата родители, които е възможно да не пребивават в ЕС.

Хагската конвенция от 2007 г. относно издръжката допълва приетото на 18 декември 2008 г. вътрешно законодателство на ЕС в тази област — Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Регламентът и протоколът относно приложимото право ще започнат да се прилагат между държавите-членки на ЕС на 18 юни 2011 г.

Със сключването на конвенцията от ЕС ще се укрепят съществуващите правила на ЕС относно признаването и изпълнението на решенията за издръжка и административното сътрудничество между централните органи, като в ЕС се установят хармонизирани правила по отношение на третите държави, които станат договарящи се страни по конвенцията.

Допълнителна информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Европейската комисия и комисар, отговарящ за правосъдието, Вивиан Рединг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar