Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Bruselj, 18. januarja 2011

Komisija krepi evropsko razsežnost v športu

Evropska komisija je sprejela nove predloge za krepitev družbene, ekonomske in organizacijske razsežnosti v športu. Športniki, športne organizacije in državljani naj bi uživali predvidoma prednosti načrtov, ki izhajajo iz nove vloge EU, pridobljene z Lizbonsko pogodbo, da podpira in usklajuje športno politiko v državah članicah. Ukrepi so predvideni na področjih s takimi izzivi, ki jih ni mogoče zadovoljivo rešiti samo na nacionalni ravni. Predlogi Komisije temeljijo na posvetovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi v športu ter upoštevajo izkušnje pri izvajanju Bele knjige o športu iz leta 2007. V obdobju 2009–2010 je Komisija zagotovila več kot 6 milijonov EUR, s katerimi je podprla okrog 40 športnih projektov za spodbujanje zdravja, socialne vključenosti, prostovoljstva, dostopa za invalidne osebe, enakosti spolov in boja proti nedovoljenim poživilom. Leta 2011 se bo začelo dvanajst novih projektov (glej prilogo).

Evropska komisarka Androulla Vassiliou, pristojna za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, je povedala: „Šport je pomemben za gospodarstvo Evrope in je ključni sestavni del njenega socialnega modela. Ukrepi, ki smo jih sprejeli danes, poudarjajo prispevek športa k naši družbi in bodo prispevali k izboljšanju upravljanja na področju športa.“

Predlogi, ki jih je Komisija predložila v dokumentu z naslovom „Razvijanje evropske razsežnosti v športu“, zajemajo tri glavna področja: vlogo športa v družbi, njegov ekonomski vidik in organizacijo športa. Vsako poglavje predlaga ukrepe, ki jih morajo izvesti Komisija in države članice.

V zvezi z vlogo športa v družbi ta dokument predlaga:

 • razmislek o priključitvi EU k Evropski konvenciji Sveta Evrope proti dopingu v športu,

 • razvijanje evropskih smernic za kombinirano športno usposabljanje in splošno izobraževanje,

 • razvijanje in izvajanje varnostnih ureditev in zahtev za mednarodne športne dogodke,

 • prizadevanje k napredku glede nacionalnih smernic v skladu s smernicami EU za telesno dejavnost,

 • razvijanje standardov za dostopnost do športnih organizacij, dejavnosti, dogodkov in drugih dejavnosti v okviru evropske strategije za področje invalidnosti,

 • spodbujanje dostopa žensk do vodstvenih položajev v športu.

V zvezi z ekonomskim vidikom športa Komisija predlaga:

 • da športne zveze vzpostavijo mehanizme za centralno prodajo pravic predvajanja in tako zagotovijo ustrezno prerazporeditev prihodkov,

 • večjo osredotočenost na pravice intelektualne lastnine, povezane s športom,

 • izmenjavo dobrih praks za pregledno in trajnostno financiranje športa,

 • spremljanje uporabe zakona državne pomoči na področju športa,

 • popoln izkoristek s športom povezanih vidikov strukturnih skladov,

 • prizadevanje za primerljive statistične podatke na področju športa za vse države članice.

V zvezi z organizacijo športa ta dokument predlaga:

 • spodbujanje dobrega upravljanja v športu ob hkratnemu upoštevanju njegove posebne narave,

 • začetek študije o pravilih prestopa in zagotovitev smernic na tej podlagi,

 • izdajo smernic za uskladitev pravil EU o prostem gibanju državljanov z organizacijo tekmovanj v posameznih športih na nacionalni ravni,

 • razmislek o nadaljnjih ukrepih v zvezi z dejavnostmi športnih agentov,

 • podpiranje socialnih partnerjev in športnih organizacij pri oblikovanju socialnega dialoga na ravni EU za sektor športa in rekreativnih dejavnosti.

Naslednji koraki

Ta dokument oziroma sporočilo bo zdaj poslano Svetu in Evropskemu parlamentu v obravnavo, države članice pa ga bodo spremljale.

Lizbonska pogodba in šport

Člen 165 Lizbonske pogodbe o delovanju Evropske unije je EU pooblastil, da podpira, usklajuje in dopolnjuje pobude držav članic na področju športne politike. Namen Komisije je okrepiti evropsko razsežnost v športu ob tesnem sodelovanju z državami članicami, športnimi organizacijami, civilno družbo in državljani.

Več o tem:

Spletišče o športu: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar