Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Bruxelles, 18 ianuarie 2011

Comisia consolidează dimensiunea europeană a sportului

Comisia Europeană a adoptat noi propuneri destinate să consolideze dimensiunile societale, economice și organizaționale ale sportului. Atleții, organizațiile sportive și cetățenii sunt așteptați să beneficieze de pe urma planurilor care decurg din noul rol al UE, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, de a sprijini și coordona politica privind sportul în statele membre. Se prevăd acțiuni în domenii în care problemele nu pot fi rezolvate într-o măsură suficientă doar la nivel național. Propunerile Comisiei vin ca urmare a unei consultări cu statele membre și părțile interesate în sport și țin cont de experiența câștigată în punerea în aplicare a Cărții albe privind sportul din 2007 În 2009-2010, Comisia a oferit peste 6 milioane EUR pentru sprijinirea a aproximativ 40 de proiecte sportive destinate să promoveze sănătatea, incluziunea socială, voluntariatul, accesul pentru persoane cu handicap, egalitatea de șanse între femei și bărbați și lupta împotriva dopajului. În 2011 se vor lansa douăsprezece noi proiecte (a se vedea anexa)

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat: „Sportul este important pentru economia Europei și reprezintă o componentă-cheie a modelului social european. Măsurile pe care le-am adoptat astăzi scot în evidență contribuția sportului la societatea noastră și vor contribui la îmbunătățirea modului în care sportul este condus.”

Propunerile Comisiei, conținute într-un document intitulat „Dezvoltarea dimensiunii europene în sport”, acoperă trei domenii principale: rolul societal al sportului, dimensiunea sa economică și organizarea sportului. Fiecare capitol propune acțiuni care trebuie să fie realizate de Comisie și de statele membre.

În ceea ce privește rolul societal al sportului, documentul propune:

 • să se examineze aderarea UE la Convenția antidoping a Consiliului Europei;

 • să se elaboreze orientări europene privind combinarea formării sportive cu educația generală;

 • să se elaboreze și să se implementeze mecanisme de securitate și cerințe de siguranță pentru evenimentele sportive internaționale;

 • să se continue progresele către orientări naționale pe baza Orientărilor UE privind activitatea fizică;

 • să se elaboreze standarde legate de accesibilitatea organizațiilor, activităților, manifestărilor și a locurilor de desfășurare a evenimentelor sportive prin intermediul Strategiei europene pentru persoanele cu handicap;

 • să se promoveze accesul femeilor la poziții de conducere în sport.

În ceea ce privește dimensiunea economică a sportului, Comisia cere:

 • asociațiilor sportive să stabilească mecanisme pentru vânzarea colectivă a drepturilor media pentru asigurarea unei redistribuiri adecvate a veniturilor;

 • acordarea unei atenții suplimentare drepturilor de proprietate intelectuală legate de sport;

 • un schimb de bune practici pentru finanțarea transparentă și sustenabilă a sportului;

 • să se monitorizeze aplicarea legislației în materie de ajutoare de stat în domeniul sportului;

 • să se exploateze pe deplin aspectele legate de sport ale fondurilor structurale;

 • să se acționeze pentru obținerea de date statistice comparabile privind sportul pentru toate statele membre;

În ceea ce privește organizarea sportului, documentul propune:

 • să se promoveze buna guvernanță în sport, ținându-se cont, în același timp, de natura specifică a acestuia;

 • să se lanseze un studiu privind regulile de transfer și să se asigure orientări pe această bază;

 • să se publice orientări privind modul de armonizare a normelor UE privind libera circulație a cetățenilor cu organizarea competițiilor sportive individuale pe o bază națională;

 • să se examineze alte acțiuni privind activitățile agenților sportivi;

 • să se sprijine partenerii sociali și organizațiile sportive pentru crearea unui dialog social la nivelul UE pentru sectorul sportiv și de agrement.

Pașii următori

Documentul, sau comunicarea, așa cum este el cunoscut, va fi trimis Consiliului și Parlamentului European pentru discuții și comentarii din partea statelor membre.

Tratatul de la Lisabona și sportul

Articolul 165 din Tratatul de la Lisabona privind funcționarea Uniunii Europene a acordat UE mandatul de a sprijini, coordona și completa inițiativele statelor membre în domeniul politicii sportive. Obiectivul Comisiei este de a extinde dimensiunea europeană a sportului în cooperare strânsă cu statele membre, organizațiile sportive, societatea civilă și cetățenii.

Pentru informații suplimentare:

Site-ul de internet privind sportul: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar