Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

Brüsszel, 2011. január 18.

A Bizottság megerősíti a sport európai dimenzióját

Az Európai Bizottság új javaslatokat fogadott el a sport társadalmi, gazdasági és szervezeti vetületeinek megerősítésére. A várakozások szerint a sportolók, sportszervezetek és az állampolgárok egyaránt élvezhetik majd a tervezett intézkedések előnyeit, amelyeket a Lisszaboni Szerződés keretében az Európai Unióra háruló, a tagállami sportpolitikákat támogató és koordináló új feladatok szerint dolgoztak ki. Intézkedéseket azokon a területeken irányoztak elő, ahol a tagállamok nemzeti szinten nem tudnak megbirkózni a kihívásokkal. A Bizottság javaslatait – melyek figyelembe veszik a 2007-es, sportról szóló fehér könyv végrehajtása során szerzett tapasztalatokat – a tagállamokkal és a sportban érdekelt felekkel folytatott egyeztetések előzték meg. 2009-2010 során a Bizottság 6 millió EUR-t meghaladó összeget biztosított az egészségvédelmet, társadalmi befogadást, önkéntességet, a fogyatékosok akadálymentes közlekedését, nemek közötti esélyegyenlőséget valamint a dopping elleni küzdelmet célzó, körülbelül 40 sport-projekt támogatására. Tizenkét új projekt 2011-ben indul (lásd a mellékletet).

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket mondta: „A sport kiemelt fontosságú mind Európa gazdasága, mint társadalmi modellje szempontjából. A ma elfogadott intézkedések hangsúlyozzák a sport társadalmunkban betöltött szerepének fontosságát, és hozzájárulnak a sport irányításának javításához.”

A Bizottság javaslatai, melyeket a „A sport európai dimenzióinak fejlesztése” című dokumentum tartalmaz, három fő területre terjednek ki: a sport társadalmi szerepére, gazdasági vetületeire, és a sport szervezésére. Az egyes fejezetek az Európai Bizottság és a tagállamok által végrehajtandó intézkedéseket javasolnak.

A sport társadalmi szerepére vonatkozóan a dokumentum a következőket javasolja:

 • az EU vegye fontolóra az Európa Tanács doppingellenes egyezményéhez történő csatlakozást;

 • dolgozzanak ki a kombinált sport- és általános oktatásra vonatkozó európai iránymutatásokat;

 • dolgozzanak ki és vezessenek be nemzetközi sporteseményekre vonatkozó biztonsági intézkedéseket és követelményeket;

 • folytatódjék a nemzeti iránymutatások kidolgozása a testmozgásra vonatkozó uniós iránymutatások alapján;

 • dolgozzanak ki a sportrendezvények, -tevékenységek, -események és -helyszínek megközelíthetőségére vonatkozó normákat, összhangban az európai fogyatékosságügyi stratégiával;

 • segítsék elő a nők számára vezetői pozíciók betöltését a sport területén.

A sport gazdasági szerepét illetően a Bizottság az alábbiakat javasolja:

 • a sportegyesületek alakítsanak ki mechanizmusokat a médiajogok kollektív értékesítésére a bevételek igazságos újraelosztása érdekében;

 • fordítsanak több figyelmet a sporttal kapcsolatos szellemi tulajdonjogokra;

 • cseréljék ki a bevált gyakorlatokat a sport átlátható és fenntartható finanszírozására vonatkozóan;

 • kövessék nyomon az állami támogatásokról szóló jogszabályokat a sport területén;

 • maradéktalanul használják ki a strukturális alapok sporttal kapcsolatos lehetőségeit;

 • törekedjenek a valamennyi tagállamra vonatkozó, összehasonlítható statisztikai adatok gyűjtésére.

A sport szervezésére vonatkozóan a dokumentum a következőket javasolja:

 • ösztönözzék a jó vezetési gyakorlatot a sport terén, figyelembe véve a sport sajátosságait,

 • készítsenek tanulmányt az áthelyezési szabályokról, és ennek alapján adjanak iránymutatást;

 • adjanak iránymutatást arra nézve, hogy hogyan egyeztethetők össze az állampolgárok szabad mozgására vonatkozó uniós szabályok az egyéni sportokban rendezett versenyek gyakorlatával, nemzeti alapon;

 • vegyenek fontolóra további intézkedéseket a sportügynökök tevékenységeit illetően;

 • támogassák a szociális partnereket és sportszervezeteket egy uniós szintű párbeszéd kialakításában a sport- és szabadidős ágazatban.

A következő lépések

A dokumentumot, vagy más néven közleményt, ezután a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek továbbítják annak megvitatása és tagállami nyomon követése céljából.

A Lisszaboni Szerződés és a sport

Az Európai Unió működéséről szóló Lisszaboni Szerződés 165. cikke értelmében az Unió a tagállamok sportpolitikai kezdeményezéseit támogatja, koordinálja és kiegészíti. A Bizottság a sport európai dimenzióját a tagállamokkal, sportszervezetekkel, a civil társadalommal és az állampolgárokkal szoros együttműködésben kívánja fejleszteni.

További információk:

A sport honlapja: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Annex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar