Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/43

V Bruselu dne 18. ledna 2011

Komise posiluje evropský rozměr sportu

Evropská komise přijala nové návrhy, které se soustředí na posílení společenského, ekonomického a organizačního rozměru sportu. Předpokládá se, že atleti, sportovní organizace a občané budou mít užitek z plánů vyplývajících z nového postavení EU v rámci Lisabonské smlouvy ohledně podpory a koordinace sportovní politiky v členských státech. Intervence se očekává v oblastech, kde jednotlivé státy nemohou samy nalézt uspokojivá řešení. Návrhy Komise navazují na konzultaci s členskými státy a příslušnými sportovními subjekty a rovněž zohledňují získané zkušenosti se zaváděním poznatků z Bílé knihy o sportu z července 2007 do praxe. V letech 2009-2010 Komise poskytla více než 6 milionů eur na podporu přibližně čtyřiceti sportovních projektů zaměřených na podporu zdraví, sociálního začlenění, dobrovolnické činnosti, přístupu pro zdravotně postižené, rovnosti pohlaví a boje proti dopingu. Dvanáct nových projektů bude zahájeno v roce 2011 (viz příloha).

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Sport je důležitý pro evropské hospodářství a je klíčovou součástí evropského sociálního modelu. Opatření, která jsme dnes schválili, akcentují důležitost sportu pro naši společnost a zároveň umožní zefektivnit způsob, jakým je sport organizován.“

Návrhy Komise obsahovaly dokument nazvaný „Rozvíjení evropského rozměru ve sportu“, který zahrnuje tři hlavní okruhy: společenskou roli sportu, jeho hospodářský rozměr a organizaci sportu. V každé kapitole jsou navržena opatření, která budou realizovat Komise a členské státy.

Pokud jde o společenskou roli sportu, v dokumentu se navrhuje:

 • posoudit možný přístup EU do antidopingové úmluvy Rady Evropy,

 • vytvořit jednotné evropská pravidla pro spojení sportovního tréninku a všeobecného vzdělávání,

 • vytvořit a zavést bezpečnostní opatření a bezpečnostní požadavky týkající se mezinárodních sportovních akcí,

 • pokračovat ve vytváření pokynů na národní úrovni, které vycházejí z pokynů EU v oblasti tělesné aktivity,

 • vytvořit prostřednictvím Evropské strategie v oblasti zdravotního postižení příslušné standardy pro přístupnost sportovních organizací, sportovních aktivit, velkých událostí a míst konání,

 • podporovat vstup žen do vedoucích pozic v oblasti sportu.

Pokud jde o ekonomický rozměr sportu, Komise vyzývá:

 • sportovní asociace k vytvoření jednotného mechanismu prodeje mediálních práv pro následné efektivnější přerozdělení zisku,

 • více se zaměřit na uplatňování práva k duševnímu vlastnictví v oblasti sportu,

 • sdílet správné postupy pro transparentní a udržitelné financování sportu,

 • monitorovat uplatňování zákona o státní podpoře v oblasti sportu,

 • plně využít finanční zdroje ze strukturálních fondů určené sportu,

 • pracovat na souhrnu srovnatelných statistických údajů ze všech členských států.

Pokud jde o organizaci sportu, v dokumentu se navrhuje:

 • podporovat dobrou správu sportu a zároveň zohledňovat specifika daného odvětví,

 • zahájit studii týkající se pravidel přestupu a na základě získaných závěrů poskytovat poradenství,

 • vydat pokyny pro harmonizaci pravidel EU pro volný pohyb občanů s organizací soutěží u jednotlivých sportů na národní bázi,

 • zvážit další eventuální opatření týkající se aktivit sportovních agentů,

 • podporovat sociální partnery a sportovní organizace v zahájení sociálního dialogu na úrovni EU pro sektor sportu a volného času.

Další postup

Dokument neboli sdělení bude nyní postoupeno Radě a Evropskému parlamentu k projednání a členským státům k vyjádření.

Lisabonská smlouva a sport

Článkem 165 Lisabonské smlouvy o fungování Evropské unie uděluje EU mandát podporovat, koordinovat a doplňovat iniciativy v oblasti politiky sportu v jednotlivých členských státech. Komise usiluje o zvýšení důležitosti sportu v těsné spolupráci s členskými státy, sportovními organizacemi, občanskou společností a občany.

Další informace:

Internetová stránka: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Příloha

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:

Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000

Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000

Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:

Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000

Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000

Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000

Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000

Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:

Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000

Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000

Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


Side Bar