Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL PT

IP/11/438

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2011

Περιβάλλον: Η Επιτροπή παραπέμπει τέσσερα κράτη μέλη στη δικαιοσύνη γιατί παρέλειψαν να υποβάλουν σχέδια λεκανών απορροής ποταμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και δεν υπέβαλαν σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών τους. Τα σχέδια αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά με την «καλή κατάσταση» των ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 2015, και έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009. Καθυστέρηση των σχεδίων θα μπορούσε να σημαίνει αδυναμία επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων. Μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή παραπέμπει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία 2000/60/EΚ αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της. Καθιερώνει πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων, και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, το αργότερο εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Τα κράτη μέλη που διασχίζονται από διεθνείς ποταμούς οφείλουν να συνεργάζονται για την εκπόνηση ενιαίου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής των ποταμών αυτών.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συμβουλεύονται τα δημόσια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα εν λόγω σχέδια, καθώς και να δημοσιεύουν τα αντίγραφα των προτάσεων για ανάλογα σχέδια, προβλέποντας έξι μήνες για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων. Λόγω αυτών των απαιτήσεων, όλες οι δημόσιες διαβουλεύσεις έπρεπε να είχαν ξεκινήσει το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2008.

Μολονότι οι αντίστοιχες εργασίες έχουν ξεκινήσει στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, τα ως άνω τέσσερα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι τώρα εγκρίνει και δημοσιεύσει τα σχέδιά τους.

Στο Βέλγιο, η Περιφέρεια Βρυξέλλες-Πρωτεύουσα και η περιφέρεια της Βαλλονίας δρομολόγησαν δημόσιες διαβουλεύσεις μόλις το 2011 και αναμένεται να δημοσιεύσουν τα σχέδιά τους, αντίστοιχα, το 2011 και 2012.

Η Δανία έχει ως στόχο να δημοσιεύσει τα σχέδιά της τον Σεπτέμβριο 2011, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης τον Απρίλιο 2011.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση και θα δημοσιεύει τα σχέδιά της μόλις έως τον Μάρτιο 2012.

Η Πορτογαλία αναμένεται να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση το 2011, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα εγκριθούν τα σχέδιά της.

Η καθυστέρηση υποβολής σχεδίων για τις λεκάνες απορροής θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της οδηγίας. Περαιτέρω καθυστερήσεις θα έχουν συνακόλουθες συνέπειες για τη συνολική εφαρμογή της οδηγίας, τη θέσπιση μέτρων και, κυρίως, τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Ιστορικό

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να αποκαθιστούν όλα τα συστήματα υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, κανάλια και παράκτια ύδατα), ώστε να επιτευχθεί το αργότερο το 2015 "καλή κατάσταση", ελαχιστοποιώντας τα ίχνη των ανθρώπινων επιπτώσεων στα ύδατα. Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών επιχειρούν περιεκτική επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που αφορούν κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Για τυχόν εξαιρέσεις πρέπει να παρέχεται εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή να δίνεται η δέουσα συνέχεια στις περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο. Για προηγούμενα δελτία Τύπου σχετικά με παραβάσεις που αφορούν σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, βλ: IP/10/1413, IP/10/1570 και IP/11/91.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται η διαβούλευση και η έγκριση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική υδάτων:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Για τις τρέχουσες στατιστικές σχετικά με παραβάσεις εν γένει βλέπε:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Βλέπε επίσης MEMO/11/220


Side Bar