Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/11/435

Bruxelles, 6 aprilie 2011

Mediu: Comisia dă în judecată Belgia la Curtea de Justiție a UE și avertizează România în privința nerespectării reglementărilor europene referitoare la calitatea aerului

Comisia Europeană dă în judecată Belgia din cauza nerespectării valorilor limită privind calitatea aerului impuse de UE pentru particulele în suspensie cunoscute sub denumirea de PM10 Belgia nu a reușit încă să rezolve problema depășirii nivelului acestor particule în 8 zone ale țării. La recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, Comisia a hotărât prin urmare să dea în judecată Belgia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Întrucât România se află la rândul său în situația de a nu respecta valorile limită privind calitatea aerului în cazul PM10, Comisia va trimite un aviz motivat în cadrul acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, aflată în curs de desfășurare. România are la dispoziție două luni pentru a se conforma. În absența unui răspuns mulțumitor, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiția a UE în privința acestui caz.

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să limiteze expunerea cetățenilor la micro-particulele cunoscute sub denumirea de PM10. Actul legislativ limitează expunerea în ceea ce privește atât concentrația anuală (40 μg/m3), cât și concentrația zilnică (50 μg/m3), care nu trebuie depășite de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic.

De la intrarea în vigoare a directivei în 2005, valorile limită pentru PM10 nu au fost respectate în 8 zone de evaluare a calității aerului din Belgia, situate în regiunile Bruxelles, Flandra și Valonia. Belgia a cerut prelungirea termenului pentru respectarea acestor limite, dar în opinia Comisiei nu s-au întrunit condițiile necesare. În pofida unui aviz motivat transmis anterior (a se vedea IP/10/833), prin care se solicita Belgiei să ia măsuri, calitatea aerului nu s-a ameliorat, astfel încât Comisia a hotărât să dea în judecată Belgia la Curtea de Justiție a UE.

În România s-a constatat că limitele privind PM10 sunt depășite în 17 zone. În 2010, România a solicitat o derogare pentru 11 dintre aceste 17 zone, iar Comisia a trimis un aviz motivat (a se vedea IP/10/833) privitor la cele 6 zone care nu intrau sub incidența cererii de derogare. După analizarea cererii de derogare, Comisia a ajuns la concluzia că nu se întrunesc condițiile necesare, prin urmare va trimite României un aviz motivat pentru alte 9 zone (între timp situația s-a ameliorat în 2 dintre regiuni). România are la dispoziție două luni pentru a trimite un răspuns. Lipsa progreselor în acest domeniu ar putea conduce la sesizarea Curții de Justiție a UE.

Context

Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor. Ele pot provoca astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur.

Valorile limită privind PM10 ar fi trebuit să fie respectate începând cu 2005 (sau, în cazul României, de la data aderării), dar statele membre pot solicita Comisiei prelungirea termenului pentru conformarea la aceste standarde până în iunie 2011. Astfel de derogări se acordă numai cu îndeplinirea anumitor condiții. Statele membre trebuie să prezinte un plan privind calitatea aerului, care să detalieze operațiunile de reducere a emisiilor preconizate pentru perioada de prelungire a termenului și să demonstreze că au întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea valorilor limită până la expirarea termenului prelungit.

Aplicarea legislației UE este o prioritate a Comisiei, cu atât mai mult cu cât întârzierile nemotivate în ceea ce privește reducerea poluanților nocivi pot însemna afectarea continuă a sănătății populației.

Informații suplimentare

Lista zonelor cu emisii excedentare, defalcată pe state membre:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Site web cu informații despre prelungirea termenelor:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Informații actuale referitoare la încălcările dreptului Uniunii Europene în general sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/220


Side Bar