Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/434

Brussel, 6 april 2011

Milieu: Commissie dringt er bij België op aan de EU-regelgeving inzake stedelijk afvalwater na te leven

De Europese Commissie dringt er bij België op aan werk te maken van een correcte behandeling van het afvalwater van kleine steden en gemeenten. Het ontbreken van voldoende opvang- en behandelingssystemen, die sinds 2005 in werking hadden moeten zijn, vormt een risico voor de menselijke gezondheid en het mariene milieu. Gezien de achterstand die België inmiddels heeft opgelopen, heeft de Commissie, op aanbeveling van Commissaris voor milieu Janez Potočnik, besloten een met redenen omkleed advies te sturen in het kader van de lopende inbreukprocedures. Indien België zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Op grond van de EU-regelgeving inzake stedelijk afvalwater moesten kleine agglomeraties (steden en gemeenten met een milieubelasting van 2 000 tot 10 000 inwonerequivalenten) tegen 2005 over systemen beschikken om hun afvalwater op te vangen en te behandelen. Voorts moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het opgevangen water een secundaire behandeling ondergaat om het te zuiveren voordat het in zee of in zoetwateren wordt geloosd. In België zijn 67 kleine gemeenten in Vlaanderen en Wallonië nog steeds niet aangesloten op een rioleringssysteem en 116 kleine gemeenten in de beide gewesten beschikken niet over voorzieningen voor de secundaire behandeling van hun afvalwater.

Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben vooruitgang geboekt en hebben middelen vrijgemaakt om het probleem aan te pakken, maar omdat er extra inspanningen nodig zijn, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. België krijgt twee maanden tijd om de nodige maatregelen te nemen om de EU-regelgeving correct toe te passen. Indien België in gebreke blijft, kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Deze zaak komt bovenop een ander Belgisch dossier dat betrekking heeft op grotere steden en gemeenten (= met meer dan 10 000 inwoners), waarvoor de Commissie België in juni 2010 een tweede keer naar het Hof heeft verwezen (zie IP/10/835). Grotere steden en gemeenten dienden de EU-regels toe te passen tegen respectievelijk 1998 en 2000.

Behandeling van stedelijk afvalwater

Krachtens de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater moeten agglomeraties (steden en gemeenten) in de Europese Unie hun stedelijk afvalwater opvangen en behandelen. Onbehandeld water kan besmet zijn met schadelijke bacteriën en virussen, en vormt dus een risico voor de volksgezondheid. Onbehandeld water bevat eveneens nutriënten zoals stikstof en fosfor, die zoetwater en het mariene milieu kunnen aantasten omdat ze leiden tot een excessieve groei van algen, waardoor ander leven verstikt. Dit proces wordt eutrofiëring genoemd. Op grond van de richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat kleinere agglomeraties met tussen 2 000 en 15 000 inwonerequivalenten over een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater beschikken.

Meer informatie over de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Voor de recentste statistische gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Zie ook MEMO/11/220


Side Bar