Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT PT FI ET PL

IP/11/431

V Bruslju, 6. aprila 2011

Vozniška dovoljenja: Komisija od sedmih držav članic zahteva upoštevanje novih ukrepov EU v zvezi s sposobnostjo za vožnjo

Evropska komisija je danes Italijo, Avstrijo, Portugalsko, Finsko, Dansko, Poljsko in Slovenijo pozvala, naj sprejmejo nacionalno zakonodajo in posodobijo zahteve v zvezi s psihofizično sposobnostjo za vožnjo v skladu s svojimi obveznostmi po pravu Evropske unije. Zahtevo je podala v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Navedene države članice morajo v dveh mesecih Komisijo obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele za zagotovite popolne skladnosti s pravom, sicer lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Predpisi EU

Z direktivama, sprejetima leta 2009 (Direktiva 2009/112/ES in Direktiva 2009/113/ES), so bili posodobljeni in znanstvenemu napredku prilagojeni minimalni standardi psihofizične sposobnosti za vožnjo vozila na motorni pogon iz direktiv o vozniških dovoljenjih (iz veljavne Direktive 91/439/EGS in Direktive 2006/126/ES, ki bo začela veljati leta 2013). Preučene so bile sedanje minimalne zahteve glede vida, sladkorne bolezni in epilepsije.

Razlog za današnje ukrepanje

Italija, Avstrija, Portugalska, Finska, Danska, Poljska in Slovenija še vedno niso obvestile Komisije o prenosu teh dveh direktiv v nacionalno pravo, čeprav je bil rok za to 15. september 2010.

Praktične posledice neizvajanja

Direktivi o spremembah iz leta 2009 prinašata prednosti za ljudi s slabim vidom, sladkorno boleznijo ali epilepsijo, saj prejšnje zahteve v zvezi s sposobnostjo za vožnjo prilagajata znanstvenemu napredku na področju zdravljenja teh bolezni, in jim dajeta več možnosti za vožnjo vozila, hkrati pa zagotavljata popolno varnost v cestnem prometu.

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/220.


Side Bar