Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT PT ET PL SL

IP/11/431

Bryssel 6. huhtikuuta 2011

Ajokortit: Komissio kehottaa seitsemää jäsenvaltiota ottamaan käyttöön ajokykyä koskevat uudet EU:n toimenpiteet

Euroopan komissio pyysi tänään Suomea, Italiaa, Itävaltaa, Portugalia, Tanskaa, Puolaa ja Sloveniaa täyttämään Euroopan unionin lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ja mukauttamaan kansallista lainsäädäntöään saattaakseen ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vaatimukset ajan tasalle. Komission pyyntö on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n lainsäädännön rikkomista koskevassa menettelyssä. Komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen, jos kyseiset jäsenvaltiot eivät kahden kuukauden kuluessa ilmoita sille lainsäädännön noudattamisen varmistavista toimenpiteistä.

EU:n säännöt

Vuonna 2009 hyväksyttiin kaksi direktiiviä (direktiivi 2009/112/EY ja direktiivi 2009/113/EY), joissa päivitetään ja mukautetaan tieteelliseen kehitykseen ajokorttidirektiiveihin (nyt sovellettava direktiivi 91/439/ETY ja vuodesta 2013 alkaen sovellettava direktiivi 2006/126/EY) sisältyviä moottoriajoneuvon kuljettamisen fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimuksia. Muutoksilla tarkistetaan nykyisiä vähimmäisvaatimuksia näkökyvyn, diabeteksen ja epilepsian osalta.

Päätöksen perusteet

Suomi, Italia, Itävalta, Portugali, Tanska, Puola ja Slovenia eivät edelleenkään ole ilmoittaneet komissiolle näiden kahden direktiivin saattamisesta osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä, vaikka ilmoituksen määräaika oli 15. syyskuuta 2010.

Laiminlyönnin seuraukset käytännössä

Vuoden 2009 muutosdirektiiveillä helpotetaan heikkonäköisten sekä diabetesta ja epilepsiaa sairastavien mahdollisuuksia kuljettaa ajoneuvoa liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Aikaisempia vähimmäisvaatimuksia on voitu tarkistaa näiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden hoidossa tapahtuneen tieteellisen kehityksen johdosta.

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä on asiakirjassa MEMO/11/220.


Side Bar