Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI ET PL SL

IP/11/431

Bruxelles, den 6. april 2011

Kørekort: Kommissionen anmoder syv medlemsstater om at indføre de nye EU‑bestemmelser om køreegnethed

Europa‑Kommissionen anmodede i dag Italien, Østrig, Portugal, Finland, Danmark, Polen og Slovenien om at indføre national lovgivning, der ajourfører kravene om fysisk og mental egnethed til at køre bil i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til EU-retten. Kommissionens anmodning har form af en "begrundet udtalelse", der er en del af procedurerne om overtrædelse af EU-retten. Hvis medlemsstaterne ikke inden for to måneder har meddelt Kommissionen, hvilke foranstaltninger, de har truffet for at sikre fuld overholdelse af lovgivningen, kan Kommissionen henvise sagen til EU-Domstolen.

EU‑reglerne

Minimumskravene om fysisk og mental egnethed til at føre et motorkøretøj fastlagt i direktiverne om kørekort (direktiv 91/439/EØF, der allerede er trådt i kraft, og direktiv 2006/126/EF, der træder i kraft i 2013) er blevet ajourført og tilpasset de videnskabelige fremskridt ved to direktiver, der blev vedtaget i 2009 (direktiv 2009/112/EF og direktiv 2009/113/EF). Ændringerne reviderer de eksisterende minimumskrav om syn, sukkersyge og epilepsi.

Årsag til dagens handling

Italien, Østrig, Portugal, Finland, Danmark, Polen og Slovenien har ikke underrettet Kommissionen om gennemførelsen af disse to direktiver i national ret, selvom fristen udløb den 15. september 2010.

De praktiske følger af manglende gennemførelse

Ændringerne af direktiverne fra 2009 er en fordel for dem med synsvanskeligheder, diabetes eller epilepsi, fordi de tidligere krav om køreegnethed tilpasses de videnskabelige fremskridt inden for behandlingen af disse former for funktionshæmning og giver dermed de berørte bedre muligheder for at føre et køretøj, uden at færdselssikkerheden sættes på spil.

De finder yderligere oplysninger om EU's overtrædelsesprocedurer i MEMO/11/220.


Side Bar