Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET BG

IP/11/424

V Bruselu dne 6. dubna 2011

Letecká doprava: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti se dvěma členskými státy kvůli dohodám s Ruskem, pokud jde o rovné zacházení s aerolinkami EU a přelety Sibiře

Evropská komise dnes zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Bulharskem a Českou republikou kvůli jejich dvoustranným dohodám o leteckých službách s Ruskem. Každému z těchto států zaslala formální žádost o informace v podobě výzvy. Komise se obává, že by tyto dohody mohly narušit rovné zacházení s leteckými společnostmi EU a hospodářskou soutěž mezi evropskými aerolinkami a zároveň být základem pro zavedení poplatků za přelet Sibiře, jež by mohly být podle antimonopolních předpisů EU protiprávní. Podobné výzvy již byly v posledních měsících zaslány 23 dalším členským státům a Komise nyní zkoumá, zda právo EU neporušují dvoustranné dohody o letectví, jež s Ruskem uzavřely i dva zbývající členské státy. Kvůli poplatkům, jež musí letecké společnosti Evropské unie hradit za přelet Sibiře na cestě do asijských destinací, se lety mohou nejen prodražit, ale může také vzniknout nekalá hospodářská soutěž mezi leteckými společnostmi pocházejícími z EU a ze třetích zemí.

Podle názoru Evropské komise musí dohody o letecké dopravě zaručit rovné zacházení všem leteckým společnostem EU a musí se řídit antimonopolními předpisy. V opačném případě by mohly být některé letecké společnosti EU znevýhodňovány oproti svým přímým konkurentům nebo by musely zbytečně hradit další poplatky, na které doplatí spotřebitel vyšší cenou letenek.

Řízení o nesplnění povinnosti se týká dvou hlavních problémů:

Svoboda usazování

Dvoustranné dohody o leteckých službách mezi členským státem EU a třetí zemí musí obsahovat „doložku EU o určení“, potvrzující, že se podmínky dohody vztahují bez rozdílu na všechny letecké společnosti EU, a nikoli jen na letecké společnosti daného členského státu. To je hlavní myšlenkou jednotného evropského leteckého trhu, který byl vytvořen počátkem 90. let 20. století a který leteckým společnostem zaručuje právo provozovat služby za stejných podmínek kdekoliv v EU. Požadavek na „doložku EU o určení“ potvrdila rozhodnutí Soudního dvora ve věcech „otevřeného nebe“ v roce 2002 (viz IP/02/1609). Soudní dvůr uvedl, že ustanovení omezující výhody dohod o leteckých službách na státní příslušníky dotyčného členského státu jsou v rozporu s předpisy EU o svobodě usazování (nyní stanovenými v článku 49 Smlouvy o fungování EU).

Od té doby byla rozhodnutí Soudního dvora přizpůsobena většina dohod s třetími zeměmi. Rusko je jednou z mála zemí na světě, které odmítají uznat, že všem leteckým dopravcům EU se musí dostat rovného zacházení a že podmínky dvoustranných dohod musí zahrnovat „doložku EU o určení“ a musí se vztahovat na všechny. To způsobuje řadu vážných praktických problémů a například ohrožuje provozní práva leteckých společností, které převezme dopravce z jiného členského státu EU.

Poplatky za přelet Sibiře

Určené letecké společnosti EU musí hradit poplatky za přelet Sibiře na cestě do mnoha asijských destinací. Odhaduje se, že jen v roce 2008 dotčení dopravci EU na poplatky – z nichž většina připadla přímo ruské letecké společnosti Aeroflot – vynaložili kolem 420 milionů USD. Komise se obává, že tím dochází k porušování antimonopolního práva EU, podle kterého nesmí být letecké společnosti nuceny do uzavírání obchodních dohod s přímými konkurenty. Komise rovněž zastává názor, že porušováno je i právo mezinárodní (Chicagská úmluva). Uvedené dvoustranné dohody dále leteckým společnostem EU ukládají různé podmínky v závislosti na zemi, v níž jsou usazeny, což vede k dalšímu narušení hospodářské soutěže. V konečném důsledku hrozí cestujícím, že budou muset za let zaplatit více, než by za jiných okolností bylo nutné.

Další postup

Členské státy mají dva měsíce na to, aby na výzvu zareagovaly. Jestliže tak uspokojivým způsobem neučiní, zašle Komise dotyčným členským státům odůvodněné stanovisko, v němž je vyzve, aby své dvoustranné dohody o leteckých službách uzavřené s Ruskem pozměnily.

Výzvy již byly zaslány v říjnu 2010 Finsku, Francii, Německu a Rakousku (viz IP/10/1425), v lednu 2011 Belgii, Dánsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Spojenému království a Švédsku (viz IP/11/74), v únoru 2011 Irsku, Kypru, Polsku, Portugalsku, Slovensku a Španělsku a v březnu 2011 Estonsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Řecku a Slovinsku (viz IP/11/298).

Komise nyní rovněž aktivně zjišťuje, zda právo EU neporušují i dvoustranné dohody o leteckých službách, jež s Ruskem uzavřely zbývající dva členské státy.

Pro více informací o řízeních EU o nesplnění povinnosti viz MEMO/11/220.


Side Bar