Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PL

IP/11/414

Bruxelles, 6 aprilie 2011

Energie: Comisia cere Italiei, Poloniei și României să își modifice schemele de reglementare a prețurilor pentru consumatorii finali, pentru a asigura libertatea de alegere a acestora

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial astăzi Italiei, Poloniei și României să își alinieze la normele UE legislațiile naționale privind prețurile reglementate la energie pentru consumatorii finali. Legislația UE referitoare la piața internă a energiei prevede că prețurile sunt stabilite în principal de cerere și ofertă. Stabilirea prețurilor pentru consumatorii finali prin intervenția statului ridică obstacole în calea noilor intrați pe piață și, prin urmare, privează consumatorii și companiile de dreptul lor de a alege cel mai bun serviciu de pe piață. Comisia a hotărât să transmită avize motivate celor trei state membre. Dacă statele membre nu respectă în termen de două luni obligațiile care le revin conform legii, Comisia poate deferi cauzele Curții de Justiție.

În conformitate cu normele privind piața internă a energiei, toate companiile trebuie să aibă posibilitatea de a furniza liber servicii pe întreg teritoriul UE și de a-și stabili singure prețuri care să reflecte situația reală de pe piețe. Stabilirea de prețuri reglementate distorsionează funcționarea pieței, deoarece definește prețuri care nu reflectă nevoile reale ale pieței și împiedică libera concurență și integrarea pieței. Astfel, se menține o situație de monopol care duce fie la investiții insuficiente, fie la prețuri nejustificat de mari.

Însă normele prevăd de asemenea că, în cazuri excepționale, de exemplu pentru a proteja clienții vulnerabili, se pot stabili prețuri reglementate. În acest caz, măsurile trebuie să fie direcționate în mod special către clienții care au cea mai mare nevoie de ele, trebuie să fie limitate în timp și să garanteze accesul egal al companiilor din domeniul energiei electrice din UE la consumatorii de pe plan național.

Comisia consideră că normele aflate în vigoare în cele trei țări cu privire la prețurile reglementate pentru consumatorii finali nu îndeplinesc aceste condiții și încalcă dreptul consumatorilor de a alege.

Italia

Legea italiană impune încă operatorilor de sisteme de distribuție să furnizeze clienților interni și micilor întreprinderi energie electrică la prețuri pentru consumatorii finali reglementate dacă aceștia nu semnează un contract cu un furnizor de pe piața concurențială. Măsura nu are o dată finală clară, depășește ceea ce este necesar pentru protejarea clienților și împiedică accesul noilor operatori pe piața italiană.

Polonia

Legea poloneză a energiei impune întreprinderilor din domeniul energiei să specifice prețuri la gaz pentru consumatorii finali și să obțină aprobarea prealabilă a autorității naționale de reglementare. De asemenea, noii operatori trebuie să obțină această aprobare înainte de a accede la piață. Pe lângă acestea, măsura nu face o distincție suficientă între diferitele grupuri de clienți, iar sfera ei de aplicare este prea largă.

România

României i se trimit două avize motivate, unul pentru energie electrică și unul pentru gaz. În ceea ce privește energia electrică, legea română a energiei electrice a instituit o piață reglementată a energiei electrice. Prețurile reglementate pentru consumatorii finali sunt aplicabile tuturor consumatorilor casnici și întreprinderilor mici și mijlocii care nu și-au exercitat încă dreptul de a schimba furnizorul. La gaz, prețurile reglementate pentru consumatorii finali sunt încă aplicabile tuturor consumatorilor.

Context

Legislația referitoare la piața internă a energiei (Directiva 2003/54/CE și Directiva 2003/55/CE, care au fost înlocuite, la 3 martie 2011, de Directiva 2009/72/CE și, respectiv, Directiva 2009/73/CE) prevede că statele membre trebuie să asigure libertatea consumatorilor de a achiziționa energie electrică și gaz de la furnizorul ales de ei, începând de la 1 iulie 2007.

Curtea de Justiție a clarificat în hotărârea sa în cauza Federutility (C-265/08) criteriile în temeiul cărora prețurile reglementate ar putea fi compatibile cu legislația privind piața internă a energiei, și anume: măsura trebuie adoptată în interesul economic general, trebuie să respecte principiul proporționalității, să fie clar definită, transparentă, nediscriminatorie și controlabilă și să garanteze accesul egal al companiilor UE din domeniul energiei la consumatorii de pe plan național.

Pentru informații suplimentare

Cele mai recente informații cu privire la acțiunile în constarea încălcării dreptului UE deschise împotriva statelor membre: http://ec.europa.eu/eu_law/index_ro.htm

Pentru mai multe informații privind acțiunile în constatarea încălcării dreptului UE, a se vedea MEMO/11/220


Side Bar