Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Bruselj, 6. aprila 2011

Komisar Piebalgs poziva EU, naj nadaljuje vodilno vlogo na področju uradne razvojne pomoči; leta 2010 je bil dosežen rekordni znesek v višini 53,8 milijarde evrov

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je danes predstavil prve podatke glede uradne razvojne pomoči, ki so jo v letu 2010 zagotovile EU in njenih 27 držav članic. Pomoč se je v primerjavi z letom 2009 povečala za okoli 4,5 milijarde evrov in tako dosegla skupaj 53,8 milijarde evrov. EU je tako še utrdila svojo vlogo največje in najradodarnejše donatorice pomoči, saj je zagotovila več kot polovico svetovne uradne razvojne pomoči. Čeprav ni dosegla svojega cilja za leto 2010, je kljub gospodarski recesiji pokazala pozitiven razvoj. Tri od petih največjih donatoric na svetu so članice EU in štiri med njimi so že dosegle cilj 0,7 %. Na splošno predstavlja pomoč Evropske unije 0,43 % bruto nacionalnega dohodka EU. Še vedno pa so potrebna velika skupna prizadevanja, da se doseže cilj 0,7 % do leta 2015, h kateremu so se zavezale države članice.

„EU je bila tudi leta 2010 daleč najpomembnejša donatorica na svetu. Če želimo do leta 2015 uresničiti naše ambiciozne cilje in dokazati, da držimo besedo, moramo te proračune povečati. Pri tem gre za skupna prizadevanja in vsak akter mora prispevati svoj delež. Pomoč je pametna naložba v prihodnost. Spodbujanje vključujoče rasti in trajnostnega razvoja v partnerskih državah je v obojestranskem interesu,“ je dejal evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs in dodal: „Vendar učinkovita pomoč ni zgolj vprašanje denarja. Izboljšati moramo tudi načine zagotavljanja naše pomoči in njeno kakovost. V drugi polovici leta bom predstavil predloge za doseganje boljše usmerjenosti prihodnje politike razvojne pomoči, boljšega sodelovanja in večjega učinka na terenu.“

Leta 2009 so imele proračunske omejitve precejšen vpliv na pomoč in veliko donatorjev, vključno z nekaterimi državami članicami EU, je zmanjšalo odhodke na področju uradne razvojne pomoči, ki je tako znašala skupaj 49 milijard evrov oz. 0,42 % bruto nacionalnega dohodka Unije. Leta 2010 je 17 držav članic EU znova povečalo količino pomoči, s čimer se je obrnil trend iz lanskega leta. Tako je leto 2010 zaznamovala najvišja uradna razvojna pomoč Evrope, ki je dosegla kar 53,8 milijarde evrov (0,43 % BND). Vendar še vedno zaostajamo za zavezami, da bomo za leto 2010 skupaj dosegli 0,56 % BND. Poraba EU je bila v absolutnem znesku za 14,5 milijarde evrov nižja od tiste, h kateri se je zavezala. Deset držav članic pa je uradni razvojni pomoči namenilo manj sredstev kot leta 2009.

Komisija izraža zadovoljstvo glede tistih držav, ki še naprej povečujejo pomoč. Tri od petih največjih donatoric na svetu so članice EU, in sicer Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Švedska, Nizozemska, Luksemburg in Danska so že dosegle ciljnih 0,7 % ter jih tudi presegle. Minimalne cilje, ki so bili za leto 2010 določeni za države članice EU, je preseglo vsega skupaj devet držav (Luksemburg, Švedska, Danska, Nizozemska, Belgija, Združeno kraljestvo, Finska, Irska in Ciper).

Ozadje:

Leta 2005 so se države članice EU zavezale, da bodo do leta 2015 povečale uradno razvojno pomoč na 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND), leta 2010 pa so obljubile, da bodo uradni razvojni pomoči skupaj namenile 0,56 % BND. Cilj za leto 2010 je temeljil na seštevku 0,51 % BND za uradno razvojno pomoč, ki je bil določen za 15 držav članic EU, in 0,17 % BND, določenega za 12 držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007. Noben drug donator na svetu se ni tako močno zavezal k povečanju pomoči.

Danes predstavljene informacije prihajajo iz dveh virov. Podatke za večino držav članic EU zagotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki zbira podatke o pomoči članic njenega Odbora za razvojno pomoč (DAC) ter o pomoči drugih držav, ki ji posredujejo podatke. Komisija je podatke za preostale države članice EU pridobila za svoje letno poročilo o financiranju razvoja. Konec aprila 2011 bo objavljeno poročilo o krepitvi odgovornosti EU na področju financiranja za razvoj.

Več informacij:

MEMO/11/221

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar