Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

V Bruseli 6. apríla 2011

Komisár Piebalgs vyzýva EÚ, aby si udržala svoje vedúce postavenie v poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci, na ktorú bolo v roku 2010 vydaných rekordných 53,8 mld. EUR.

Európsky komisár pre rozvoj, Andris Piegbals, dnes poskytol predbežné údaje o finančných prostriedkoch, ktoré venovalo 27 členských štátov EÚ na oficiálnu rozvojovú pomoc v roku 2010. Od roku 2009 sa finančná pomoc zvýšila zo 4,5 mld. EUR na celkových 53,8 mld. EUR, čo predstavuje viac než polovicu celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci, a EÚ sa tak radí medzi najväčších a najštedrejších darcov. Európska únia síce nesplnila plán na rok 2010, ale aj napriek hospodárskemu poklesu bol vývoj pozitívny. Traja z piatich najväčších svetových darcov sú členmi EÚ a štyria z nich už dosiahli cieľovú hodnotu 0,7 %. Celkovo predstavujú prostriedky poskytnuté na rozvojovú pomoc 0,43 % hrubého národného dôchodku EÚ. Všetky členské štáty sa však ešte musia snažiť, aby splnili spoločný cieľ dosiahnuť do roku 2015 hodnotu 0,7 %, ktorý si stanovili v roku 2002.

V roku 2010 si EÚ udržala pozíciu svetového vedúceho darcu. Ak chceme splniť ciele stanovené na rok 2015 a potvrdiť tak našu dôveryhodnosť, musíme zvýšiť rozpočty. Je to náš spoločný cieľ, a preto je dôležité, aby sa na ňom každý podieľal svojou trochou. Rozvojová pomoc je rozumná investícia do budúcnosti. Je naším spoločným záujmom podporovať inkluzívny rast a trvalo udržateľný rozvoj partnerských krajín“, dodal Andris Piebalgs, komisár pre rozvoj. „Účinnosť pomoci však nestojí len na peniazoch. Musíme zlepšiť jej poskytovanie a kvalitu. V priebehu tohto roku predložím návrhy ohľadom budúcej rozvojovej politiky, zlepšenia spolupráce a prínosu pomoci na mieste určenia.“

V roku 2009 tvrdo zasiahli rozvojovú pomoc rozpočtové obmedzenia a viacerí darcovia, vrátane členských štátov únie, znížili výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc o celkovú sumu 49 mld. EUR, čo je 0,42 % HND únie za rok 2009. V roku 2010 17 členských štátov opäť zvýšilo prostriedky na rozvojovú pomoc, a tak sa nepriaznivý priebeh z predchádzajúceho roku zavrátil. V roku 2010 dosiahli finančné prostriedky na oficiálnu rozvojovú pomoc 53,8 mld EUR (0,43% HND), čo je najvyššia hodnota v histórii EÚ, vyjadrené celkovo, aj ako podiel HND. . Zďaleka však nedosahuje hodnotu, ktorú sa EÚ zaviazala spoločne splniť v roku 2010, a ktorá tvorí 0,56 % HND. V absolútnych hodnotách zaostáva EÚ za plánom o celých 14,5 mld. EUR. Desať členských štátov vydalo v roku 2010 na rozvojovú pomoc menej než v predchádzajúcom roku.

Komisia vyjadruje uznanie krajinám, ktoré objem poskytovanej pomoci naďalej zvyšovali. Traja z piatich najväčších svetových darcov sú členmi EÚ – Francúzsko, Nemecko a Spojené Kráľovstvo. Švédsko, Holandsko, Luxembursko a Dánsko už dosiahli hodnotu 0,7 % a udržujú sa nad touto hranicou. Spolu deväť členských štátov dosiahlo minimálne hodnoty stanovené pre EÚ na rok 2010: Luxembursko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Belgicko, Spojené Kráľovstvo, Fínsko, Írsko a Cyprus.

Kontext

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali zvýšiť finančné prostriedky venované na oficiálnu rozvojovú pomoc do roku 2015 na 0,7 % HND. V roku 2010 sa zaviazali spoločne dosiahnuť hodnotu 0,56 % HND. Ciele na rok 2010 sa rozdelili medzi dve cieľové skupiny: európska pätnástka mala dosiahnuť hodnotu 0,51 % HND a dvanásť členských štátov, ktoré pristúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007, mali dosiahnuť 0,17 % HND. Ani jeden z ostatných darcov sa nezaviazal výraznejšie zvýšiť výdavky na rozvojovú pomoc.

Uvedené údaje pochádzajú z dvoch zdrojov: v prípade väčšiny členských štátov zbiera údaje o objeme finančnej pomoci, ktorú vydali členovia Výboru pre rozvojovú pomoc aj iné štáty, ak poskytli relevantné údaje, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), za pomoci Výboru pre rozvojovú pomoc. Údaje o zvyšných členských štátoch Komisia zozbierala v rámci prípravy výročnej správy o financovaní rozvoja. Správa o rozšírení zodpovednosti EÚ za financovanie rozvoja bude predstavená v priebehu apríla 2011.

Viac informácií:

MEMO/11/221

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sk.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar