Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Brussel, 6 april 2011

Commissaris Piebalgs pleit voor handhaving voortrekkersrol EU: volgens recente cijfers recordbedrag van 53,8 miljard euro in 2010 voor officiële ontwikkelingshulp

Vandaag presenteerde Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs de voorlopige cijfers voor 2010 inzake officiële ontwikkelingshulp van de EU en haar 27 lidstaten. Deze hulp is sinds 2009 met ongeveer 4,5 miljard euro gestegen tot een totaalbedrag van 53,8 miljard euro, waarmee de positie van de EU als de grootste en meest vrijgevige donor van officiële ontwikkelingshulp wordt bevestigd, goed voor meer dan de helft van de officiële hulp wereldwijd. Hoewel de EU haar doelstelling voor 2010 niet heeft bereikt, is toch positieve vooruitgang geboekt ondanks de economische crisis. Drie van de vijf grootste donoren wereldwijd zijn EU-lidstaten en vier ervan hebben reeds de 0,7%-drempel gehaald. In totaal stemt de EU-steun overeen met 0,43% van het bruto nationaal inkomen van de EU. Er is nog een belangrijke collectieve inspanning nodig om tegen 2015 de doelstelling van 0,7% te halen, waartoe zich de lidstaten hebben verbonden.

"In 2010 blijft de EU wereldwijd de veruit grootste donor. Dit moet worden opgetrokken om onze ambitieuze doelstelling voor 2015 te bereiken en onze geloofwaardigheid te bewaren. Hiertoe moet een gezamenlijke inspanning worden gedaan en alle deelnemers moeten hun eerlijke bijdrage leveren. Steunverlening is een slimme investering in de toekomst. De bevordering van inclusieve groei en duurzame ontwikkeling in de partnerlanden is in ons wederzijds belang", aldus Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling. "Doeltreffende hulpverlening is echter niet alleen een kwestie van geld. Wij moeten ook de efficiëntie en kwaliteit van onze hulpverlening verbeteren. Later dit jaar zal ik voorstellen op tafel leggen om ons toekomstige ontwikkelingsbeleid duidelijker te richten, met het oog op betere samenwerking en een grotere impact ter plaatse."

In 2009 hebben budgettaire beperkingen zwaar gewogen op de hulpverlening en talrijke donoren, ook een aantal EU-lidstaten, verminderden hun uitgaven voor officiële ontwikkelingshulp, hetgeen leidde tot een totaal van 49 miljard euro, of 0,42% van het bruto nationaal inkomen van de Unie in 2009. In 2010 hebben 17 lidstaten het volume van hun hulp opnieuw verhoogd, waardoor de trend van het voorafgaande jaar werd omgebogen. Dit betekent dat, uitgedrukt als aandeel van het bni en in absolute termen, in 2010 het hoogste bedrag ooit aan officiële ontwikkelingshulp in Europa werd besteed: 53,8 miljard euro (of 0,43% van het bni). Toch is dit nog te weinig voor de verbintenissen van de EU, die had beloofd in 2010 in haar geheel 0,56% van het bni te bereiken. In absolute termen bleven de EU-uitgaven 14,5 miljard euro onder dit streefcijfer. Tien lidstaten gaven minder aan officiële ontwikkelingshulp uit dan in 2009.

De Commissie heeft lof voor de landen die hun hulpverlening zijn blijven opvoeren. Drie van de vijf grootste donoren op wereldvlak zijn EU-lidstaten: Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zweden, Nederland, Luxemburg en Denemarken hebben al de 0,7% bereikt en handhaven zich royaal boven dit niveau. In totaal waren er negen lidstaten boven het minimale streefcijfer van de EU-lidstaten voor 2010: Luxemburg, Zweden, Denemarken, Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Ierland en Cyprus.

Achtergrond:

In 2005 kwamen de EU-lidstaten overeen de officiële ontwikkelingshulp (ODA) tegen 2015 op te trekken tot 0,7% van het bruto nationaal inkomen (bni). In 2010 beloofden zij samen 0,56% ODA/bni te bereiken. De doelstelling voor 2010 was gebaseerd op individuele doelstellingen van 0,51% ODA/bni voor de EU-15 en 0,17% bni voor de 12 lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden. Geen andere donoren hebben zich verbonden tot een dergelijk significante verhoging van de steun.

De gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn afkomstig uit twee bronnen. Voor de meeste EU-lidstaten wordt de informatie verstrekt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die de gegevens over steun verzamelt bij de leden van haar Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC), alsook van andere landen die haar cijfers verstrekken. Voor de overige lidstaten van de EU heeft de Commissie de gegevens zelf verzameld voor haar jaarverslag over ontwikkelingsfinanciering. Het verslag over een grotere verantwoordingsplicht van de EU inzake ontwikkelingsfinanciering zal later in april 2011 worden gepresenteerd.

Meer informatie:

MEMO/11/221

Website van DG EuropeAid voor ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar