Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Briuselis, 2011 m. balandžio 6 d.

Naujaisiais duomenimis 2010 m. ES išleido rekordinę 53,8 mlrd. EUR sumą oficialiai paramai vystymuisi. Komisijos narys A. Piebalgas ragina ES išlaikyti pirmavimą šioje srityje

Šiandien už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas pateikė preliminarius 2010 m. ES ir jos 27 valstybių narių suteiktos oficialios paramos vystymuisi duomenis. 2010 m. suteikta 53,8 mlrd. EUR paramos – maždaug 4,5 mlrd. EUR daugiau nei 2009 m. Taigi, 2010 m. ES sutvirtino savo kaip didžiausio ir daugiausiai oficialiai paramai vystymuisi lėšų skyrusio paramos teikėjo poziciją – ji suteikė daugiau nei pusę pasaulio oficialios paramos. Nors ES ir nepasiekė 2010 m. tikslo, tačiau nepaisant ekonomikos nuosmukio paramos apimtis vis tiek padidėjo. Trys iš penkių didžiausių paramos teikėjų pasaulyje yra ES valstybės narės ir keturios valstybės narės jau pasiekė 0,7 proc. tikslą. Visoje ES parama sudaro 0,43 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Vis dėlto reikalingos didelės bendros pastangos, kad iki 2015 m. būtų pasiektas 0,7 proc. tikslas, kurio valstybės narės įsipareigojo siekti.

2010 m. ES išlaikė didžiausio paramos teikėjo pasaulyje poziciją. Vis dėlto paramai skiriama biudžeto dalis vis dar sudaro mažiau nei 1 proc. šalių BNP. Ji turi būti padidinta, jei norime pasiekti mūsų užsibrėžtą plataus užmojo 2015 m. tikslą ir įrodytume savo patikimumą. Tą galime pasiekti tik bendromis pastangomis, todėl būtina, kad deramą indėlį įneštų visi dalyviai. Investuoti į paramą reiškia apgalvotai investuoti į ateitį. Skatinti integracinį augimą ir tvarų vystymąsi šalyse partnerėse atitinka mūsų bendrus interesus, – sakė už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas. – Tačiau veiksmingą paramą lemia ne vien tik pinigai. Taip pat turime pagerinti mūsų teikiamos paramos panaudojimą ir jos kokybę. Šių metų antroje pusėje pateiksiu pasiūlymų, kaip ateityje tikslingiau orientuoti vystymosi politiką, pagerinti bendradarbiavimą ir padidinti poveikį vietoje.“

2009 m. biudžeto suvaržymai smarkiai ribojo paramos teikimą ir daug paramos teikėjų, įskaitant kelias ES valstybes nares, 2009 m. sumažino oficialios paramos vystymuisi (OPV), kuri 2009 m. siekė 49 mlrd. EUR, arba 0,42 proc. Sąjungos BNP, teikimą. 2010 m. 17 valstybių narių vėl padidino paramos apimtį, taigi, 2009 m. paramos mažėjimo tendencija buvo sustabdyta. 2010 m. Europa oficialiai paramai vystymuisi tiek absoliučiąja verte, tiek kaip BNP dalis, išleido daugiau nei bet kada anksčiau – 53,8 mlrd. EUR (0,43 proc. BNP). Vis dėlto tai gerokai mažiau nei ES prisiimtas įsipareigojimas bendrai 2010 m. OPV skirti 0,56 proc. BNP. Absoliučiąja verte ES iki įsipareigoto tikslo pritrūko 14,5 mlrd. EUR. Dešimt valstybių narių 2010 m. OPV išleido mažiau nei 2009 m.

Komisija teigiamai vertina šalių, kurios toliau didino paramos apimtį, pastangas. Trys iš penkių didžiausių paramos teikėjų pasaulyje yra ES narės – Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Švedija, Nyderlandai, Liuksemburgas ir Danija jau pasiekė 0,7 proc. tikslą ir jį gerokai viršija. Iš viso devynios valstybės narės – Liuksemburgas, Švedija, Danija, Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Airija ir Kipras – viršijo minimalų 2010 m. ES valstybėms narėms nustatytą siektiną dydį.

Pagrindiniai faktai

2005 m. ES valstybės narės įsipareigojo iki 2015 m. padidinti oficialią paramą vystymuisi iki 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Jos įsipareigojo 2010 m. OPV bendrai skirti 0,56 proc. BNP. 2010 m. tikslas buvo paremtas individualiais siektinais dydžiais – ES-15 šalys OPV įsipareigojo skirti 0,51 proc. BNP, o 12 valstybių narių, kurios prie ES prisijungė 2004 ir 2007 m. – 0,17 proc. BNP. Joks kitas paramos teikėjas neprisiėmė tokių didelių įsipareigojimų padidinti paramą.

Šiandien pateikti duomenys gauti iš dviejų šaltinių. Daugumos ES valstybių narių duomenis pateikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), kuri renka Paramos vystymuisi komiteto narių ir kitų šalių, kurios jai praneša savo duomenis, teikiamos paramos duomenis. Likusiųjų ES valstybių narių duomenis Komisija surinko rengdama metinę vystymosi finansavimo ataskaitą. Ataskaita „ES atskaitomybės teikiant vystymosi finansavimą didinimas“ bus paskelbta 2011 m. balandžio mėn. pabaigoje.

Daugiau informacijos

MEMO/11/221

Generalinio direktorato „EuropeAid – vystymasis ir bendradarbiavimas“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar