Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Brüsszel, 2011. április 6.

Piebalgs biztos hangsúlyozza, hogy az EU-nak meg kell őriznie vezető szerepét a hivatalos fejlesztési segély nyújtása terén, miután a legfrissebb adatok szerint 2010-ben 53,8 milliárd eurós rekordösszeget fordított e célra

A mai napon Andris Piebalgs fejlesztési biztos ismertette az EU és 27 tagállama által hivatalos fejlesztési segélyre fordított összegekre vonatkozó 2010. évi előzetes adatokat. A segély összege 2009-hez viszonyítva körülbelül 4,5 milliárd euróval emelkedett, és immár eléri az 53,8 milliárd eurót. Ezzel az EU továbbra is a hivatalos fejlesztési segély legjelentősebb és legbőkezűbb donorjának számít, és világszinten a hivatalos segély több mint a fele tőle származik. Jóllehet az Európai Uniónak nem sikerült elérnie a 2010-es célkitűzésének megfelelő szintet, teljesítménye a gazdasági visszaesés ellenére is kedvező tendenciát mutat. A világ öt legnagyobb donorja közül három uniós tagállam, négy pedig már elérte a 0,7%-os célértéket. Összességében az uniós segély az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,43%-át teszi ki. Ahhoz, hogy a tagállamok eleget tehessenek kötelezettségvállalásuknak, és 2015-re elérjék a célkitűzés szerinti 0,7%-ot, további jelentős közös erőfeszítésre van szükség.

„Az EU 2010-ben is magabiztosan megőrizte vezető pozícióját a világ donorjai között. Ha el kívánjuk érni 2015-re vonatkozó nagyratörő célkitűzéseinket, és szeretnénk megőrizni hitelességünket, az erre a célra előirányzott összegeket mindenképpen növelnünk kell. Ez közös erőfeszítést igényel, amiből minden egyes érintett tisztességesen kiveszi a részét. A fejlesztési segély intelligens befektetés a jövőbe. Közös érdekünk, hogy előmozdítsuk az inkluzív növekedést és a fenntartható fejlődést a partnerországokban” – jelentette ki Andris Piebalgs fejlesztési biztos. „De a hatékony segély nem csupán a pénzről szól. Javítanunk kell az általunk nyújtott segély célba juttatásának módján és minőségén is. Még ez év folyamán be kívánom nyújtani azon javaslataimat, amelyek a fejlesztési politika jövőjének egyértelműbb iránymeghatározására, a hatékonyabb együttműködésre és a helyszínen kifejtett hatás fokozására irányulnak.”

A 2009. évi költségvetési megszorítások érzékenyen érintették a segélyeket: számos donor – köztük több uniós tagállam – csökkentette a hivatalos fejlesztési segélyre fordított kiadásait, aminek következtében a segélyezésre 2009-ben összesen 49 milliárd euró, az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 0,42%-a jutott. 2010-ben 17 tagállam újból növelte a segély volumenét, minek köszönhetően megfordult az előző évi tendencia. A GNI arányában és teljes értékben kifejezve 2010-ben Európa magasabb összeget fordított hivatalos fejlesztési segélyre, mint valaha: 53,8 milliárd eurót (a GNI 0,43%-át). Ez azonban még mindig messze elmarad az EU kötelezettségvállalásától, amely 2010-re együttesen a GNI 0,56%-át tűzte ki célul. Abszolút értékben az EU kiadásai 14,5 milliárd euróval alacsonyabbak maradtak a kötelezettségvállalásban meghatározott célösszegnél. A tavalyi évben tíz tagállam kevesebbet költött hivatalos fejlesztési segélyre, mint 2009-ben.

A Bizottság üdvözli azon országok erőfeszítéseit, amelyek tovább növelték az általuk segélyezésre fordított összeget. A világ öt legjelentősebb donorja közül három az Európai Unió tagja: Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság. Svédország, Hollandia, Luxemburg és Dánia már elérte a 0,7%-ot, és a teljesítményük továbbra is jóval e szint felett van. Összesen kilenc tagállam lépte túl az uniós tagállamok számára 2010-re megállapított minimum célkitűzést, nevezetesen: Luxemburg, Svédország, Dánia, Hollandia, Belgium, az Egyesült Királyság, Finnország, Írország és Ciprus.

Előzmények

2005-ben az uniós tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy 2015-re a hivatalos fejlesztési segélyt (ODA) a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,7%-ára emelik. 2010-ben ígéretet tettek arra, hogy az ODA/GNI arány tekintetében együttesen elérik a 0,56%-ot. A 2010. évi célérték az EU-15 esetében 0,51%-os ODA/GNI arányban, a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 tagállam esetében pedig a GNI 0,17%-ában megállapított egyéni célértékeken alapult. Egyetlen más donor sem tett ilyen jelentős kötelezettségvállalást a segély növelésére.

A mai napon ismertetett adatok alapját két forrás képezi. Az uniós tagállamok többsége esetében az információkat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szolgáltatta, mely szervezet a Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) tagjaitól, valamint azon egyéb országoktól gyűjt segélyezéssel kapcsolatos adatokat, amelyek a rájuk vonatkozó adatokról jelentést nyújtanak be számára. A többi uniós tagállam tekintetében a Bizottság gyűjtötte össze az információkat fejlesztésfinanszírozásról szóló éves jelentéséhez. „Az EU fejlesztésfinanszírozással kapcsolatos elszámoltathatóságának javítása” című jelentést 2011 áprilisának folyamán, egy későbbi időpontban nyújtják be.

További információ:

MEMO/11/221

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar