Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Bryssel 6.4.2011

Ennätykselliset 53,8 miljardia euroa kehitysapuun vuonna 2010 – komissaari Piebalgsin mukaan EU:n säilytettävä virallisen kehitysavun johtoasemansa jatkossakin

Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs esitti tänään vuotta 2010 koskevat luvut EU:n ja sen 27 jäsenvaltion viralliseen kehitysapuun käyttämistä varoista. Apu lisääntyi noin 4,5 miljardilla eurolla vuodesta 2009 ja yhteensä se oli 53,8 miljardia euroa. EU säilytti asemansa suurimpana virallisen kehitysavun antajana, jonka osuus kansainvälisestä kehitysavusta on yli puolet. Vaikka EU ei saavuttanut vuoden 2010 tavoitettaan, kehitysapua kuitenkin lisättiin huolimatta taloudellisesta taantumasta. Kolme viidestä maailman suurimmasta avunantajasta on EU:n jäsenvaltioita, ja neljä niistä on jo saavuttanut 0,7 prosentin tavoitteen. EU:n kehitysapu on 0,43 prosenttia EU:n bruttokansantulosta. Jäsenvaltiot sitoutuivat nostamaan kehitysapunsa 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

EU oli edelleen vuonna 2010 maailman suurin kehitysavunantaja. Apuun käytettävät varat ovat kuitenkin vieläkin alle prosentti bruttokansantulosta. Varoja on lisättävä, jotta kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä voidaan saavuttaa ja uskottavuus säilyttää. Kyseessä on yhteinen panostus ja kaikkien on annettava osansa. Kehitysapu on järkevä investointi tulevaisuutta ajatellen. Osallistavan kasvun ja kestävän kehityksen edistäminen kumppanimaissa on kaikkien edun mukaista, komissaari Andris Piebalgs totesi.

Komissaari muistutti, että tehokas apu ei riipu ainoastaan rahasta. Avun toimittamista ja sen laatua on myös parannettava. Hän sanoi esittävänsä vuoden kuluessa ehdotuksia kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuuden painopisteiden selventämisestä, yhteistyön parantamisesta ja käytännön vaikutusten lisäämisestä.

Vuonna 2009 budjettirajoitukset vaikuttivat huomattavasti avun määrään. Monet avunantajat, mukaan luettuna useat EU:n jäsenvaltiot, vähensivät virallista kehitysapuaan. Avun määrä vuonna 2009 oli yhteensä 49 miljardia euroa eli 0,42 prosenttia unionin bruttokansantulosta. Vuonna 2010 17 jäsenvaltiota lisäsi jälleen kehitysapuaan edellisenä vuonna tapahtuneen notkahduksen jälkeen. Vuonna 2010 EU käytti kaikkien aikojen suurimman rahamäärän kehitysapuun: 53,8 miljardia euroa (0,43 prosenttia bruttokansantulosta). Tämä ei kuitenkaan täytä EU:n sitoumuksia, sillä yhteen lasketun avun olisi pitänyt vuonna 2010 saavuttaa 0,56 prosenttia bruttokansantulosta. Absoluuttiselta määrältään EU:n kehitysapuun käyttämät varat jäivät sitoumuksesta 14,5 miljardia euroa. Kymmenen jäsenvaltiota käytti kehitysapuun vähemmän varoja kuin vuonna 2009.

Komissio kiittää maita, jotka ovat jatkaneet kehitysapunsa lisäämistä. Kolme viidestä maailman suurimmasta avunantajasta, eli Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat EU:n jäsenvaltioita. Ruotsi, Alankomaat, Luxemburg ja Tanska ovat jo selvästi ohittaneet 0,7 prosentin tason. Kaiken kaikkiaan yhdeksän jäsenvaltiota ylitti EU:n jäsenvaltioilleen vuoden 2010 osalta asettamat vähimmäistavoitteet. Kyseessä olivat Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi, Irlanti ja Kypros.

Tausta:

EU:n jäsenvaltiot lupasivat vuonna 2005 nostaa virallisen kehitysavun määrän 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2010 ne lupasivat yhteisesti käyttää viralliseen kehitysapuun 0,56 prosenttia bruttokansantulosta. Vuoden 2010 tavoite perustui 0,51 prosentin yksilöllisiin tavoitteisiin EU:n 15 vanhemman jäsenvaltion osalta ja 0,17 prosentin tavoitteisiin niiden 12 jäsenvaltion osalta, jotka liittyivät EU:hun vuosina 2004 ja 2007. Mitkään muut avunantajat eivät ole sitoutuneet yhtä merkittävästi avun lisäämiseen.

Tänään esitettävät tiedot ovat peräisin kahdesta lähteestä: EU:n jäsenvaltioiden enemmistön osalta tiedot on antanut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), joka kerää kehitysapua koskevia tietoja kehitysapukomiteansa jäseniltä ja muilta tietoja antavilta mailta. Muiden jäsenvaltioiden osalta komissio on kerännyt tiedot kehitysavun rahoitusta koskevaan vuotuiseen selvitykseen. Kertomus EU:n vastuun lisäämisestä kehitysavun rahoittamisessa esitetään myöhemmin huhtikuussa 2011.

Lisätietoja:

MEMO/11/221

EuropeAid-kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar