Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/410

Брюксел, 6 април 2011 г.

Комисарят Пиебалгс призовава ЕС да запази ръководната си роля по отношение на официалната помощ за развитие, за която по последни данни Съюзът е изразходвал рекордната сума от 53,8 милиарда евро през 2010 г.

Днес комисарят по въпросите за развитието Андрис Пиебалгс представи предварителните цифри за изразходваната през 2010 година от ЕС и неговите 27 държави-членки сума за официална помощ за развитие. Спрямо 2009 г. помощта бе увеличена с 4,5 милиарда евро, като достигна общата сума от 53,8 милиарда евро, утвърждавайки позицията на ЕС сред най-големите и най-щедрите донори на официална помощ за развитие, предоставящ повече от половината от официалната помощ в световен мащаб. Макар че ЕС не постигна целта си за 2010 г., той все пак показа положително развитие въпреки икономическия спад. Три от петте най-големи донори в света са държави-членки на ЕС, а четири от тях вече достигнаха целта от 0,7 %. Като цяло помощта на ЕС представлява 0,43 % от брутния национален доход на ЕС. Все още са необходими значителни колективни усилия за постигане на целта от 0,7 % до 2015 г., за което държавите-членки поеха ангажимент.

„През 2010 г. ЕС убедително запазва позицията си на водещ донор в света. Бюджетите за помощи трябва да бъдат увеличени, ако искаме през 2015 г. да постигнем амбициозните си цели и да запазим доверието в нас. Това изисква колективни усилия и ние имаме нужда всички участници да дадат своя справедлив дял. Помощта представлява интелигентна инвестиция в бъдещето. Насърчаването на приобщаващ растеж и устойчиво развитие в партньорските държави е от взаимен интерес, заяви Андрис Пиебалгс, комисар по въпросите на развитието. „Но ефикасната помощ не зависи само от парите. Трябва да подобрим също така резултатите и качеството на помощта, която предоставяме. По-късно тази година ще изляза с предложения за постигане на по-ясно виждане относно бъдещето на политиката за развитие, по-добро сътрудничество и по-голямо въздействие на място.“

Бюджетните ограничения през 2009 г. оказаха силно въздействие върху помощта и много донори, включително няколко държави-членки на ЕС, намалиха разходите си за официална помощ за развитие (ОПР), в резултат на което през 2009 г. общата сума е 49 милиарда евро или 0,42 % от брутния национален доход (БНД) за Съюза. През 2010 г. 17 държави-членки увеличиха отново размера на сумите за помощ, променяйки по този начин тенденцията от предишната година. През 2010 г. предоставените суми за ОПР, изразени както като дял от БНД, така и в абсолютни стойности, бяха най-високите за Европа досега: 53,8 милиарда евро (0,43 % от БНД). Тези суми обаче са далеч под поетите ангажименти от ЕС, който обеща да постигне колективно 0,56 % от БНД до 2010 г. В абсолютни стойности разходите на ЕС бяха с повече от 14,5 милиарда евро по-малко от този ангажимент. Десет държави-членки изразходваха по-малко за ОПР, отколкото през 2009 г.

Комисията поздравява държавите, които продължиха да увеличават своята помощ. Три от петте най-големи донори в света са държави-членки на ЕС — Франция, Германия и Обединеното кралство. Швеция, Нидерландия, Люксембург и Дания вече постихнаха 0,7 % и поддържат значително по-високо от този процент ниво. Общо девет държави-членки бяха над минималните цели, определени за държавите-членки за 2010 г.: Люксембург, Швеция, Дания, Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство, Финландия, Ирландия и Кипър.

Контекст:

През 2005 г. държавите-членки на ЕС се ангажираха до 2015 г. да увеличат официалната помощ за развитие (ОПР) на 0,7 % от брутния национален доход (БНД). През 2010 г. те обещаха колективно да постигнат съотношение между ОПР/БНД от 0,56 %. Целта за 2010 г. се основаваше на отделни цели за ОПР/БНД от 0,51 % за ЕС-15 и 0,17 % от БНД за 12-те държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г. Няма други донори, които да са поели толкова сериозен ангажимент за увеличаване на помощта.

Данните, представени днес, произтичат от два източника: за мнозинството от държавите-членки информацията е предоставена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която събира данни за помощите, предоставени от членовете на нейния Комитет за подпомагане на развитието (КПР), както и от други държави, които ѝ докладват своите цифри. За останалите държави-членки на ЕС Комисията събра информацията за своя годишен доклад относно финансирането на развитието. Докладът „Подобряване на отчетността на ЕС за финансирането на развитието“ ще бъде представен по-късно през април 2011 г.

За повече информация:

MEMO/11/221

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на европейския комисар по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar