Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Bruxelles, 31 martie 2011

Când încetează deșeurile să mai fie deșeuri? Atunci când îndeplinesc noile criterii de scoatere din categoria deșeuri, menite să susțină dezvoltarea piețelor de reciclare

O parte tot mai mare din deșeurile generate de sectoarele industriale și de consumatorii din Europa sunt reprelucrate și transformate în materii prime secundare și în produse noi, nemaifiind depozitate în gropile de deșeuri. Cu toate acestea, până acum nu existau criterii clare pe baza cărora să se stabilească când anumite materiale recuperate din deșeuri încetează să mai fie deșeuri și pot fi tratate ca alte produse sau materii prime. Primul regulament cu privire la încetarea statutului de deșeu, adoptat astăzi, stabilește astfel de criterii pentru deșeurile de fier, oțel și aluminiu. Scopul său este de a stimula piețele europene de reciclare.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Trebuie să începem să tratăm deșeurile ca pe o resursă valoroasă, iar faptul că astăzi au fost adoptate aceste criterii de încetare a statutului de deșeu pentru unele fluxuri de materiale va stimula considerabil industria și serviciile de reciclare europene. Europa face astfel încă un pas important în realizarea obiectivului său de a avea o economie care își utilizează eficient resursele și de a deveni o societate axată pe reciclare.”

Un obiectiv important al regulilor de încetare a statutului de deșeu este stimularea piețelor de reciclare din UE. Ele vor crea un mediu de securitate juridică și condiții echitabile de concurență pentru industria reciclării, vor elimina sarcinile administrative inutile din acest domeniu prin scoaterea unor materii prime secundare sigure și ecologice de sub incidența legislației privind deșeurile și vor contribui la aprovizionarea cu materii prime a sectoarelor industriale din Europa.

Până acum, din lipsă de criterii clare și armonizate, s-a ajuns în situația în care unele state membre au elaborat cadre de reglementare a materialelor recuperate diferite și uneori incompatibile.

Conform regulamentului adoptat astăzi, deșeurile metalice ecologice și sigure nu mai trebuie clasificate ca deșeuri, cu condiția ca producătorii să aplice un sistem de management al calității și să demonstreze respectarea criteriilor printr-o declarație de conformitate pentru fiecare transport de deșeuri metalice.

Pentru ca deșeurile metalice să înceteze să mai fie considerate deșeuri, trebuie finalizate toate tratamentele precum tăierea, mărunțirea, curățarea și depoluarea, necesare pentru pregătirea acestora în vederea utilizării finale în oțelării, fabrici de aluminiu sau tunătorii. De exemplu, autoturismele vechi trebuie dezasamblate, fluidele și compușii periculoși trebuie înlăturați, iar părțile metalice trebuie tratate pentru recuperarea unor deșeuri metalice curate care îndeplinesc criteriile pentru încetarea statutului de deșeu.

Obligativitatea instituirii criteriilor de „încetare a statutului de deșeu” a fost prevăzută de noua directivă-cadru privind deșeurile, al cărei obiectiv este de a atinge un nivel superior de reciclare și de a reduce nevoia de extracție a resurselor naturale. Obiectivul pe termen lung este de a transforma Europa într-o societate care pune accent pe reciclare, adică o societate care reduce generarea de deșeuri și utilizează deșeurile inevitabile ca pe o resursă ori de câte ori este posibil.

Directiva-cadru privind deșeurile este fundamentată pe principiile consacrate privind gestionarea ecologică a deșeurilor și stabilește o ierarhie, în cinci etape, a gestionării deșeurilor, promovând prevenirea generării de deșeuri, pregătirea acestora pentru reutilizare, reciclarea și alte forme de valorificare. Eliminarea deșeurilor prin depozitare în gropi de deșeuri, care este în continuare una dintre cele mai răspândite metode de evacuare a deșeurilor municipale în majoritatea statelor membre, trebuie adoptată numai ca soluție de ultimă instanță. Politica UE privind deșeurile își propune să atingă nivelurile superioare ale acestei ierarhii privind gestionarea deșeurilor și introduce un nou concept, acela de abordare din perspectiva întregului ciclu de viață, pentru a garanta luarea măsurilor care, în ansamblu, prezintă avantaje în comparație cu celelalte opțiuni.

Etapele următoare

Regulamentul va intra în vigoare după publicarea sa și se va aplica direct în toate statele membre, după o perioadă de tranziție de șase luni. Comisia lucrează la elaborarea criteriilor pentru fluxurile altor materiale care prezintă o importanță deosebită pentru piețele de reciclare din UE, precum cuprul, hârtia, sticla și compostul.

Pentru mai multe detalii despre politica UE privind deșeurile, vizitați site-ul:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar