Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Briuselis, 2011 m. kovo 31 d.

Kada atliekos jau nebe atliekos? Kai jos atitinka naujuosius atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus, kuriais siekiama išplėsti perdirbimo rinkas

Vis daugiau Europos pramonės sektoriaus ir vartotojų sukauptų atliekų yra perdirbama į antrines žaliavas ir naujus produktus, užuot jas laidojus sąvartynuose. Tačiau iki šiol trūko aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kada iš atliekų gautos medžiagos jau nėra atliekos ir gali būti laikomos kitais produktais arba žaliavomis. Šiandien priimtame pirmajame šios srities reglamente nustatomi geležies ir plieno laužo bei aliuminio laužo nebelaikymo atliekomis kriterijai. Reglamentu siekiama suteikti naują postūmį Europos perdirbimo rinkoms.

„Privalome pradėti atliekas laikyti vertingais ištekliais, – pabrėžė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Šiandien priimti tam tikrų medžiagų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijai padės sustiprinti mūsų perdirbimo sektorių ir paslaugas. Tai dar vienas svarbus žingsnis siekiant Europos tikslo tapti tausiai išteklius naudojančia ir atliekas perdirbančia visuomene.“

Svarbus atliekų nebelaikymo atliekomis taisyklių tikslas – suteikti postūmį ES perdirbimo rinkoms. Šiomis taisyklėmis bus užtikrintas teisinis tikrumas ir vienodos veiklos sąlygos atliekų perdirbimo sektoriaus įmonėms, panaikinta nereikalinga administracinė našta, nes saugioms ir švarioms antrinėms medžiagoms nebebus taikomi atliekų tvarkymo teisės aktai, taip pat jos padės padidinti Europos pramonės sektoriaus žaliavų išteklius.

Kadangi iki šiol nebuvo aiškių ir vienodų šios srities kriterijų, kai kurios valstybės narės taikė skirtingas ir kartais nesuderinamas iš atliekų gautų medžiagų reglamentavimo sistemas.

Pagal šiandien priimtą reglamentą švaraus ir saugaus metalo laužo nebereikės priskirti atliekoms, jei gamintojai taikys kokybės valdymo sistemą ir pateiks kiekvienos metalo laužo siuntos atitikties kriterijams pareiškimą.

Kad metalo laužas galėtų būti nebelaikomas atliekomis, turi būti užbaigtas visas jo apdorojimas (pjaustymas, smulkinimas, valymas, teršalų pašalinimas), kurio reikia siekiant paruošti laužą galutiniam naudojimui plieno ar aliuminio gamyklose arba liejyklose. Pavyzdžiui, seni automobiliai turi būti išrinkti, nuo jų dalių turi būti pašalinti skysčiai ir pavojingi junginiai, o metaliniai dalių komponentai apdorojami siekiant išgauti švarų metalo laužą, kuris atitiktų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus.

Nustatyti atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus numatyta naujojoje Atliekų pagrindų direktyvoje, kuria siekiama, kad būtų perdirbama kuo daugiau atliekų ir išgaunama kuo mažiau gamtos išteklių. Ilgalaikis direktyvoje iškeltas tikslas – pasiekti, kad Europa taptų atliekas perdirbančia visuomene, t. y. siekiančia, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, o neišvengiamas atliekas, kai tik įmanoma, paverčiančia ištekliais.

Atliekų pagrindų direktyva grindžiama aplinkai saugaus atliekų tvarkymo principais; ja nustatoma penkių pakopų atliekų tvarkymo hierarchija, pagal kurią skatinama taikyti atliekų prevenciją, paruošimą pakartotiniam naudojimui, perdirbimą ir kitus atliekų naudojimo būdus. Atliekų šalinimas, pvz., sąvartynuose, kuris daugumoje valstybių narių tebėra pagrindinis komunalinių atliekų šalinimo būdas, turėtų būti taikomas tik kaip paskutinė priemonė. ES atliekų tvarkymo politikos tikslas – pakilti į kuo aukštesnę atliekų tvarkymo hierarchijos pakopą, todėl joje įvestas gyvavimo ciklo principas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bet kuriuo gyvavimo ciklo etapu būtų pasirenkami visumos požiūriu kuo naudingesni veiksmai.

Tolesni veiksmai

Reglamentas įsigalios po jo paskelbimo ir bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse po pereinamojo šešių mėnesių laikotarpio. Komisija šiuo metu ruošia kitų ES perdirbimo rinkoms itin svarbių medžiagų – vario, popieriaus, stiklo ir komposto – atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus.

Daugiau informacijos apie ES atliekų tvarkymo politiką galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.


Side Bar