Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/388

Brüsszel, 2011. március 31

Mikor nem hulladék többé a hulladék? Amikor teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, az újrafeldolgozási piacok fejlesztését célzó új kritériumokat

Az európai ipar és fogyasztók által termelt hulladékot egyre növekvő mértékben dolgozzák fel másodlagos nyersanyaggá vagy új termékké, ahelyett, hogy hulladéklerakókban temetnék el. A múltban azonban nem létezett egyértelmű kritérium arra vonatkozóan, hogy mikor szűnik meg a hulladékból kinyert anyagok hulladékstátusza, vagyis mikortól kezelhetők egyéb termékként vagy nyersanyagként. A hulladékstátusz megszűnéséről szóló első, a mai napon elfogadott rendelet a vas-, acél- és alumíniumtörmelékre vonatkozóan határoz meg ilyen feltételeket. A rendelet célja az európai újrafeldolgozási piacok ösztönzése.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Itt az ideje, hogy értékes erőforrásként tekintsünk a hulladékra – az anyagáramokra vonatkozóan a mai napon elfogadott hulladékstátusz-megszűnési kritériumok pedig valóban erőteljes lökést adnak majd az újrafeldolgozó iparnak és szolgáltatásoknak. Ez a rendelet újabb fontos lépés Európa erőforrás-hatékony gazdasággá és újrahasznosító társadalommá válásának útján.”

A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó szabályok egyik fontos célja az uniós újrafeldolgozási piacok ösztönzése. Ezek a szabályok jogbiztonságot és egyenlő versenyfeltételeket teremtenek az újrafeldolgozási iparban, szükségtelen adminisztratív terheket szüntetnek meg azáltal, hogy biztonságos és tiszta nyersanyagokat vonnak ki a hulladékokról szóló jogszabályok hatálya alól, továbbá hozzájárulnak az európai ipar nyersanyagellátásához.

A világos és összehangolt kritériumok hiánya a múltban azt eredményezte, hogy egyes tagállamok eltérő – és egymással nem mindig kompatibilis – kereteket hoztak létre a visszanyert anyagok szabályozására.

A mai napon elfogadott rendelet azt jelenti, hogy a tiszta és biztonságos fémtörmeléket nem kell hulladékként besorolni, feltéve, hogy a gyártók minőségbiztosítási rendszert alkalmaznak és minden fémtörmelék-szállítmányról megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki, ezzel igazolva a kritériumok teljesítését.

A fémtörmelék hulladékstátusza csak azután szüntethető meg, hogy elvégeztek minden olyan kezelést (például darabolás, zúzás, tisztítás, szennyeződésmentesítés), amely szükséges ahhoz, hogy a fémtörmeléket acélművekben és öntödékben a szándékolt végcélra fel lehessen használni. Az elöregedett autókat például szét kell szerelni, a folyadékokat és veszélyes anyagokat eltávolítani, majd a fémrészeket kezelni kell ahhoz, hogy olyan fémtörmeléket kapjunk, amely megfelel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumoknak.

A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumokat a hulladékról szóló új keretirányelv vezette be – ennek célja, hogy az újrahasznosítás sokkal magasabb szintjét érjük el, és minimalizáljuk a természeti erőforrások további kitermelését. A hosszú távú cél az, hogy Európa újrahasznosító társadalommá váljon, amely elkerüli a hulladéktermelést, az elkerülhetetlen hulladékot pedig amikor csak lehet, erőforrásként hasznosítja.

A hulladékról szóló keretirányelv a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékkezelés általánosan elfogadott alapelveire épít, olyan ötlépcsős hulladékhierarchiát rögzítve, amely ösztönzi a megelőzést, az újrahasznosításra való előkészítést, az újrafeldolgozást és a visszanyerés más formáit. A hulladéklerakók használatát, ami a tagállamok többségében még mindig a települési hulladék ártalmatlanításának legelterjedtebb módja, csak végső lehetőségként szabad figyelembe venni. Az uniós hulladékpolitika célja, hogy a hulladékkezelést felfelé mozdítsa a hulladékhierarchiában. Bevezeti az életciklus-szemléletet annak biztosítására, hogy minden meghozott intézkedés összességében előnyösebb legyen, mint a rendelkezésre álló többi opció.

Következő lépések

A rendelet kihirdetését követően hatályba lép és hat hónapos átmeneti időszak után minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó lesz. A Bizottság jelenleg további, az uniós újrafeldolgozási piacok szempontjából különösen fontos anyagáramokra, például a rézre, a papírra, az üvegre és a komposztra vonatkozó kritériumokon dolgozik.

Az uniós hulladékpolitikáról további részleteket a következő weboldalon talál:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


Side Bar