Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

Bryssel den 30 mars 2011

EU:s journalistpris för folkhälsa – ny tävlingsomgång

Idag kan man börja lämna in bidrag till den tredje omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa. Syftet med priset är att lyfta fram hälsofrågor genom att visa prov på talangfull journalistik bland de bästa journalisterna som skriver om hälsofrågor i de 27 EU-länderna. I årets omgång, liksom under de två tidigare åren, delas priser ut på temat ”Europa för patienterna”, som i år också omfattar läkemedel. Förstapristagaren belönas med 6 000 euro, andrapristagaren 2 500 euro och tredjepristagaren 1 500 euro. Nytt i år är att ett särskilt pris på 3 000 euro kommer att delas ut för en artikel som lyfter fram hälsofarorna med tobak.

Hittills har fler än 700 journalister från hela EU deltagit i tävlingen om hälsopriset. Deras artiklar visar hur hälsofrågor påverkar vardagen för människor i EU. Kommissionen ser i år fram emot att nya talangfulla journalister dyker upp och sätter medborgarnas och patienternas synpunkter och oro för hälsofrågorna i rampljuset.

Journalisterna uppmanas att lämna in artiklar om ett eller flera ämnen i kampanjen Europa för patienterna.

I år har kommissionens läkemedelsinitiativ lagts till bland de frågor som tävlingen omfattar. I dessa initiativ ingår följande: vård i andra EU-länder, sällsynta sjukdomar, vårdpersonal, patientsäkerhet organdonation och organtransplantation, cancer, influensavacciner, återhållsam användning av antibiotika, psykisk hälsa, Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt vaccination av barn. Artiklarna ska fokusera på patienten.

Ett särskilt pris kommer att tilldelas den artikel som på bästa sätt visar rökningens hälsoeffekter och hur människors liv kan ta skada av tobak och nikotin.

Reglerna

  • Tävlingsdeltagarna måste vara medborgare eller bosatta i något av de 27 EU-länderna och ha fyllt 18 år.

  • Varje deltagare får lämna in högst två artiklar och gruppinlämningar godtas för grupper som består av högst fem deltagare.

  • Alla artiklar måste vara skrivna på något av EU:s officiella språk och ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet.

  • Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken (inklusive mellanslag).

  • Fler regler och villkor finns på den särskilda webbplatsen.

Urval av tävlingsbidrag och tilldelning av priser

I varje EU-land väljer en nationell jury ut en finalist. Juryn består av journalister och folkhälsoexperter och har en företrädare för EU-kommissionen som ordförande.

En EU-jury väljer sedan ut de tre vinnarna bland de 27 finalisterna och det tävlingsbidrag som ska belönas med det särskilda priset. De 27 finalisterna bjuds in till ett medieseminarium om hälsofrågor för EU i Bryssel i början av 2012, där också priserna kommer att delas ut.

Vinnare av tidigare års priser

Vinnaren av EU:s första journalistpris för folkhälsa var den franska journalisten Estelle Saget med artikeln ”Schizofreni förklarad för vänner och familj”, som publicerades i tidskriften L'Express.

I den andra omgången av EU:s journalistpris vanns förstapriset av de två italienska journalisterna Gianluca Ferraris och Ilaria Molinari med en artikel i tidskriften Panorama. Deras artikel ”Hoppets tjuvar” handlar om kliniker som erbjuder dyra, men oprövade behandlingsmetoder för desperata patienter som lider av kroniska sjukdomar.

EU:s journalistpris för folkhälsa och kampanjen Europa för patienterna finansieras genom EU:s folkhälsoprogram 2008–2013. Mer information om regler och villkor finns på webbplatsen.

Om du vill skicka in en artikel eller veta mer om EU:s journalistpris för folkhälsa, besök den särskilda webbplatsen:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

Webbsidan EU för patienterna:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_sv.htm

Mer information om tobakskontroll i EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_sv.htm

Mer information om EU:s andra folkhälsoprogram:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_sv.htm


Side Bar